IT-palvelut - Ohjeet

Sanasto

Tietotekniikan sanasto, termit ja termien selitykset (glossary).

AD (Active Directory) #
JYUNET on Jyväskylän yliopiston mikroverkko. Sitä kutsutaan myös nimillä ad.jyu.fi (DNS-nimi) ja AD-verkko (Active Directory).
Ajuri (Driver) #
Ajuri kertoo tietokoneen käyttöjärjestelmälle, kuinka jotain laitetta (esimerkiksi printteriä tai näytönohjainta) käytetään. Uudet, koneeseen liitettävät laitteet, tarvitsevat toimiakseen ajurin asentamisen.
Asiakasohjelma/pääteohjelma (Client) #
Omalle koneelle asennettava sovellus, jolla otetaan verkon yli yhteys palvelimeen ja käytetään palvelimella olevia palveluita etäkäyttönä.
ATK #
Automaattinen tietojenkäsittely, katso myös TVT (tieto- ja viestintätekniikka)
Autentikointi(todennus) #
Käyttäjän tai palvelun identiteetin varmistaminen. Keskinäisessä todennuksessa sekä käyttäjä että palvelu todentavat toisilleen keitä ovat.
Bugi #
Ohjelmointivirhe.
Buuttaus (reboot, restart) #
Koneen sammuttaminen ja uudelleenkäynnistys.
Caps Lock #
Näppäin, jonka painamisen jälkeen kaikista kirjainnäppäimistä tulee isoja kirjaimia. Shift+kirjainnäppäin-yhdistelmä puolestaan tekee Caps Lock päällä pieniä kirjamia.
Confluence Wiki #
Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata, usein ilman sivustolle kirjautumista. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun. Confluence-wiki on IT-palveluiden tarjoama wiki-työkalu yliopiston käyttöön. https://webapps.jyu.fi/wiki
Ess -järjestelmä #
Personec F ESS -järjestelmä on tarkoitettu vuosilomien ja lyhyiden poissaolojen ilmoittamiseen.
Ess -järjestelmä
Etäkäyttö #
Etäkäytöllä tarkoitetaan tyypillisesti tietoverkon sisäisten palveluiden käyttämistä verkon ulkopuolelta, esim. kotoa käsin. Yliopistossa palveluita, joita on mahdollista käyttää myös etänä, ovat mm. kirjaston tietokannat ja kotihakemisto.
Eväste (Cookie) #
Eväste, joskus tunnettu myös nimellä keksi, tarkoittaa tietokonemaailmassa pientä tekstitiedostoa, jonka www-palvelin tallentaa nettisurffaajan tietokoneelle helpottaakseen käyttäjän yksilöimistä. Useimmiten nämä ovat täysin harmittomia ja myös hyödyllisiä, mutta esimerkiksi jotkut mainospalvelut saattavat tallentaa koneelle evästeitä, jotka mahdollistavat käyttäjän asiattoman seurannan.
FAQ #
FAQ tulee sanoista Frequently Asked Question eli usein kysytty kysymys (UKK).
Henkilövarmenne #
Henkilövarmenne on henkilön digitaalisen todentamiseen, allekirjoittamiseen sekä sisällön salaamiskäyttöön myönnetty varmenne.
Ikoni #
Ikoni on pieni kuva, jolla saadaan aikaan jokin toiminto graafisessa käyttöliittymässä. Esimerkiksi pieni levykkeen kuva (levykeikoni) tarkoittaa useissa sovelluksissa tallentamista. Tunnetaan myös nimellä kuvake.
IP-osoite (Internet Protocol) #
Verkko-osoite. Palvelimet ja työasemat on internet-verkossa yksilöity numerosarjalla, jota sanotaan IP-osoitteeksi. IP-osoite koostuu neljästä 1-3 numeroisesta luvusta, esimerkiksi 130.234.71.34. Jyväskylän yliopiston IP-osoitteet alkavat 130.234.
IP-rajaus #
Rajaamalla jokin palvelu tai nettisivu siten, että sinne pääsee vain tietyistä ip-osoitteista mahdollistaa tiettyjen palveluiden tarjoamisen vain Jyväskylän yliopiston verkkoalueelle.
IRC, irkkaus #
IRC on lyhenne sanoista Internet Relay Chat ja irkkaaminen tarkoittaa reaaliaikaista keskustelua muiden käyttäjien kanssa IRC:n välityksellä. Joskus käytetään myös virheellisesti IRC-galleriassa tapahtuvasta kommunikoinnista.
ISA-posti #
ISA-posti on opiskelijoiden sähköpostijärjestelmä. Lisätietoja: http://googletuki.jyu.fi
JORE #
Jyväskylän yliopiston opintosuoritusrekisteri.
Juurivarmenne #
Juurivarmenne on varmentaja-palvelun oma varmenne, jolla hän allekirjoittaa mm. palvelin-, ohjelmisto- ja henkilövarmenteita. Juurivarmenteen avulla hyväksyt kaikki varmentajan varmenteet kerralla. Varmenteet ovat palvelimiin liittyviä pieniä tiedostoja, joilla varmennetaan palvelun aitous. Toisin sanoen, että palvelu on juuri yliopiston tarjoama palvelu eikä esimerkiksi jokin ulkopuolinen palvelin, joka uskottelee olevansa Jyväskylän yliopiston palvelun tarjoaja. https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/tutoriaalit/varmenne-juurivarmenne/juurivarmenne
JYUNET (tai AD) #
JYUNET on Jyväskylän yliopiston mikroverkko. Sitä kutsutaan myös nimillä ad.jyu.fi (DNS-nimi) ja AD-verkko (Active Directory).
JYX #
Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto. JYXistä löytyvät mm. kanditutkielmat, gradut ja väitöskirjat.
Kaatuminen #
Ohjelman toiminnan loppuminen yllättäen ja pyytämättä. Kaatumisen seurauksena yleensä tallentamattomat tiedot häviävät ja ohjelma täytyy käynnistää uudelleen. Jos käyttöjärjestelmä kaatuu, koko kone täytyy käynnistää uudelleen.
Kiintolevy #
Kiintolevylle tallennetaan koneessa käytettävät ohjelmistot ja tiedostot. Kiintolevyllä tiedot pysyvät tallessa myös virran katkaisun jälkeen. Nykyään käytetään sekä koneeseen kiinteästi asennettuja sisäisiä kiintolevyjä että ulkoisia, usb- tai firewire-liitäntään kytkettäviä liikuteltavia kiintolevyjä. Lempinimiä: mm. kiintari, kovo.
Koppa #
Jyväskylän yliopiston Kurssi- ja oppimateriaaliplone Koppa tarjoaa paikan avoimelle ja suljetulle kurssi- ja oppimateriaalille. https://koppa.jyu.fi.
Korppi #
Korppi on monipuolinen opintotietojärjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opettajille, opiskelijoille ja sihteereille. https://korppi.jyu.fi

Korppi ohjeet
Korppi-FAQ
Kovalevy #
Kovalevy on rakennusmateriaali, mutta joskus myös tietokoneen kiintolevyä kutsutaan kovalevyksi. (ks. tarkemmin: kiintolevy)
Kuvake #
Kuvake on pieni kuva, jolla saadaan aikaan jokin toiminto graafisessa käyttöliittymässä. Esimerkiksi pieni levykkeen kuva tarkoittaa useissa sovelluksissa tallentamista. Tunnetaan myös nimellä ikoni.
Käyttöjärjestelmä #
Yksinkertaistetusti ajateltuna käyttöjärjestelmä on kerros tietokonelaitteiston ja ohjelmistojen välissä. Tavallisimpia käyttöjärjestelmiä nykyään ovat Microsoft Windows, Linux ja Mac OS.
Käyttöliittymä #
Käyttöliittymä on rajapinta ihmisen ja koneen välissä. Esimerkiksi auton käyttöliittymä on ratti, polkimet ja vaihdekeppi. Tietokonemaailmassa käyttöliittymä tarkoittaa usein jonkun ohjelman ruudulla näkyvää esitystapaa, esimerkkinä vaikkapa verkkopankki.
LDAP #
Lightweight Directory Access Protocol on hakemistopalvelujen käyttöön tarkoitettu verkkoprotokolla. Sen käyttötarkoituksena on pääasiassa käyttäjäntunnistus. LDAP soveltuu myös käyttöoikeuden tarkistamiseen. LDAP-palvelin voi sisältää myös muuta tietoa kuin käyttäjän tunnuksen ja salasanan.
Messenger, Mese #
Ks. Pikaviestin
Moniviestin #
Moniviestin on Jyväskylän yliopiston julkaisukanava monimediaisille kuvaa, videota, ääntä ja tekstiä sisältäville verkkoaineistoille, kuten opetus- ja tiedotusmateriaaleille. Moniviestimen osoite on: http://moniviestin.jyu.fi
Moodle #
Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelmisto, jonka avulla voi luoda verkkokursseja ja www-sivustoja. Moodle on Jyväskylän yliopistossa laajasti käytössä oleva verkko-opiskeluympäristö. https://moodle.jyu.fi/

Mäppäys #
Mäppäys on puhekielinen nimitys verkkolevyn kytkemiselle. Kytketty verkkolevy näkyy omalla tietokoneella kiintolevynä samoin kuin koneessa konkreettisesti olevat levyt.
Oheislaite #
Oheislaite on yleensä jokin tietokoneen lisälaite, kuten tulostin tai usb-muistitikku.
Ohjelmistovarmenne #
Ohjelmistovarmenne on ohjelmistovalmistajan ohjelmiston aitouden varmistamisen varmenne.
Optima #
Optima on Jyväskylän yliopistossa laajasti käytössä oleva verkko-opiskeluympäristö. https://optima.jyu.fi/

Ongelmia Optimaan kirjautumisessa?
Optiman käyttöohjeita
Palvelin #
Palvelin (server) tarjoaa palveluita tietoverkon asiakkaille (client). Tyypillisiä palveluita yrityksen tietoverkoissa ovat esimerkiksi tallennustila ja tulostuspalvelut. Palvelimesta käytetään yleisesti myös nimitystä serveri.
Palvelinvarmenne #
Palvelinvarmenne on jotain tiettyä palvelinta tai palvelinjoukkoa varten luotu varmenne, jolla palvelun aitous voidaan todentaa ja muodostaa luotettava salattu yhteys siihen.
Pikaviestin #
Pikaviestin on ohjelma, jolla kaksi tai useampi henkilöä voi keskustella reaaliaikaisesti keskenään tietokoneen välityksellä. Tavallisimpia pikaviestinohjelmia nykyään ovat mm. Windows Live Messenger, ICQ, Skype ja IRC.
Pingata #
Pingaamalla voidaan kokeilla löytyykö jokin toinen tietokone verkosta. Ping-komennolla tietokone lähettää pyynnön, johon toinen kone vastaa ja näin ilmoittaa olemassaolostaan.
Plone #
Plone on Jyväskylän yliopiston www-sivujen tuottamisessa käytetty sisällönhallintajärjestelmä (CMS - Content Management System). Plone-ohjeet
Podcasting #
Podcasting on äänitiedostojen verkkojulkaisun tapa, jossa kuuntelija tilaa tiedostoja RSS- tai Atom-syötteen avulla.
Polkuavain #
Polkuavain on nimitys salasanalle, jota käytetään suojaamaan joitain plone-sivuja, esim. intranet-tyyppistä materiaalia tai Moniviestimen videoita. Polkuavain kerrotaan asianomaisille, esim. kurssilaisille tai yksikön henkilökunnalle. Polkuavain tulee pitää omana tietona eikä sitä saa luovuttaa ulkopuolisille.
Proxy #
Proxy = välityspalvelin/välipalvelin. Proxyn avulla pääsee käyttämään esim. Kirjaston tietokantoja yliopiston verkon ulkopuolelta.
Raahaa ja pudota (drag and drop) #
Monia objekteja (tiedostoja, kansioita yms.) voidaan raahata paikasta toiseen. Raahaaminen tapahtuu tarttumalla objektiin hiiren vasemmalla napilla ja siirtämällä hiirtä nappi pohjassa. Kun vasen nappi vapautetaan putoaa objekti paikkaan, jossa hiiri tuolloin on. Raahaamalla voi esimerkiksi siirtää tiedostoja kansiosta kansioihin, työpöydälle tai pikaviestimen keskusteluikkunaan. Raahaamalla voi myös järjestellä työpöydän pikakuvakkeet mieleiseensä järjestykseen.
RSS-syöte (RSS-Feed) #
RSS (Really Simple Syndication) syöte tarkoittaa tapaa tilata itseä kiinnostavat uutiset, blogit yms. omaan syötelukijaan. Näin ei tarvitse itse käydä useilla eri sivuilla katsomassa, onko uutta sisältöä ilmestynyt, sillä kaikki päivitykset näkyvät omassa syötelukijassa joko selaimessa tai erillisessä lukijaohjelmassa. Syötteistä voidaan käyttää myös sanaa uutisvirta.
Ruutukaappausvideo #
Ruutukaappaus, ruutukaappausvideo ja kuvakaappaus tarkoittavat sitä, että tietokoneen ruudulla tapahtuva toiminta, kuten hiirenliikuttelu, ikkunoiden avaaminen jne. nauhoitetaan videoksi, jota voidaan katsella sopivalla ohjelmalla. Englanninkielinen termi screen capture tai image capture. Ruutukaappausvideoita käytetään usein ohjeina, koska niissä näkyy varsinainen kuvattava toiminta ja niihin voi liittää aputekstejä ja toiminnallisuutta.
Skandit #
Skandit eli skandinaaviset merkit tarkoittavat kirjaimia Å, Ä ja Ö. Tutummin puhutaan myös "ääkkösistä". Yleinen neuvo: vältä skandien käyttöä tiedostonimissä sillä ne saattavat aiheuttaa ongelmia vanhemmissa tai vähemmän kehittyneissä käyttöjärjestelmissä.
Sole TM #
Sole TM -järjestelmä on tarkoitettu työajan kohdentamista varten.
Sole TM -järjestelmä
Sosiaalinen media #
Sosiaalinen media viittaa tietoverkossa toimivaan yhteisöllisesti tuotettuun tai ainakin jaettuun mediasisältöön. Näissä käyttäjät jakavat keskenään mielipiteitä, näkemyksiä, kokemuksia ja näkökulmia. Nämä ovat yleisesti Web 2.0 -nimikkeen alle kerättyjä palveluja kuten esimerkiksi wikit, keskustelupalstat, podcastit ja blogit. - Wikipedia
SSL #
SSL (Secure Sockets Layer) on suojausprotokolla joka mahdollistaa mm. suojattujen yhteyksien käyttämisen WWW-sivuilla. Tällöin osoitteen alkuun tulee "https". Jos SSL ei ole päällä, selaimella ei pääse SSL-suojatuille sivuilla. Yliopistolla tällaisia sivustoja ovat mm. Korppi ja Optima.
Suorakäyttö #
Keskustietokoneen käyttö pääteohjelman kautta. Jyväskylän yliopiston suorakäyttökone on nimeltään jalava.cc.jyu.fi
Suoratoisto (Streaming) #
Ääni- ja videotiedostojen esittämisen tapa, jossa tiedostoa aletaan toistaa katselijalle ennen kuin koko tiedosto on siirretty omalle tietokoneelle. Moniviestimen ohjelmat ovat suoratoistovideoita.
Tehtäväpalkki (Taskbar) #
Windows-käyttöjärjestelmässä yleensä näytön alareunassa oleva alue, jossa on vasemmassa reunassa käynnistä-valikko ja oikeassa reunassa kello. Tehtäväpalkissa näkyvät avonaiset ohjelmaikkunat ja käynnissäolevien ohjelmien ikoneita.
Tietohallintokeskus (THK) - Nykyisin IT-palvelut #
Jyväskylän yliopiston erillislaitos, jonka tehtävänä on edistää, tukea ja koordinoida tietotekniikan hyödyntämistä opetuksessa, tutkimuksessa ja hallinossa.
Travel #
Personec Travel on matkanhallintajärjestelmä, jolla hoidetaan kaikki yliopiston virkamatkat (virkamatkaesitykset, matkaennakot ja matkalaskut).
Ohjeet Hallintokeskuksen sivuilla
TUTKA #
Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä. Tutkaan tästä.
Tutoriaali #
IT-palveluiden ohjeissa tutoriaali viittaa pikaohjetta laajempaan ohjekokonaisuuteen. Tutoriaalissa kerrotaan ohjetta vaativan toiminnon taustoista sen lisäksi että kerrotaan mitä pitää tehdä.
TUTTI #
Jyväskylän yliopiston tutkintorekisteri. Tänne kirjataan kaikki tiedekuntien hyväksymät tutkinnot.
TVT #
Lyhenne TVT tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikkaa. Vanhanaikainen termi samalle asialle on ATK, eli automaattinen tietojenkäsittely, lisäksi myös Suomessa asiasta puhuttaessa käytetään usein lyhennettä IT (informaatioteknologia) sekä englannin kielestä lähtöisin olevaa lyhennettä ICT (Information and Communication Technology)
Työpöytä (Desktop) #
Tietokoneen perusnäkymä, jossa näkyy taustakuva, pikakuvakkeet ja tehtäväpalkki.
UKK #
Lyhenne UKK tulee sanoista Usein Kysytty Kysymys eli Frequently Asked Question (FAQ).
USB #
Tulee sanoista Universal Serial Bus. Helppo tapa liittää oheislaitteita (hiiri, kamera, tulostin yms.) tietokoneeseen. Erillistä ajureiden asentamista tavallisimpien laitteiden kanssa ei useimmiten varsinkaan uudemmissa käyttöjärjestelmissä nykyään tarvita. Toimii Windows-, Linux- ja Mac-käyttöjärjestelmissä sekä osassa pelikonsoleita.
Varmenne (Sertifikaatti) #
Varmenne on pieni tiedosto, jolla voidaan todeta tietoliikenteen, toisen osapuolen tai tiedoston aitous sekä muodostaa tarvittaessa salattu yhteys toisen osapuolen kanssa luotettavasti.
Varmennevarasto #
Varmennevarasto on varmenteiden pysyvään, istunnosta toiseen kestävään, säilömiseen tarkoitettu paikka tietokoneessa.
Verkkolevy #
Virallisempi nimitys verkkolevylle on jaettu verkkoresurssi. Yliopistolla on käytettävissä mm. seuraavat verkkolevyt: U-levy omille tiedostoille ja W-levy nettisivujen julkaisua varten.
VPN #
VPN (Virtual Private Network) -yhteydellä mahdollistetaan yliopiston sisäverkon käyttö ja siellä oleviin palveluihin pääsy yliopiston ulkopuolelta, sijainnista riippumatta.
Wiki #
"Wiki on verkkosivusto, jonka sisältöä käyttäjät voivat itse muokata, usein ilman sivustolle kirjautumista. Vuorovaikutteisuus ja muutosten tekemisen yksinkertaisuus tekevät wikistä tehokkaan yhteisöllisen kirjoittamisen työkalun" (lähde: Wikipedia). Termi wiki tulee havaijinkielen sanasta "wiki wiki", mikä tarkoittaa nopeaa. Yliopiston IT-palvelut tarjoaa laitoksille ja yksiköille lisäpalveluna Confluence-wikiä.
WLAN #
Wireless Local Area Network eli langaton lähiverkko. Mahdollisuus muodostaa internetyhteys ilman, että koneesta menisi verkkopiuha nettirasiaan.
Www #
World Wide Web. Nykyisin laajimmin käytetty ja tunnetuin internetin palvelu. Tavallinen "nettisurffailu" tapahtuu webissä. Www:n lisäksi muita internetin palveluita ovat mm. ftp ja sähköposti.
Yliopiston käyttäjätunnus #
Yliopiston käyttäjätunnus on se henkilokohtainen tunnus minka saat kun tulet yliopistoon. Tunnetaan myös nimellä IT-palveluiden käyttäjätunnus, perustunnus, unix-tunnus, ad-tunnus, jyunet-tunnus, webmailtunnus, atk-keskuksen tunnus. Tunnus koostuu enintään 8 pienellä kirjoitetusta kirjaimesta, etunimen ja sukunimen mukaan, esim. Matti Meikäläisen tunnus voisi olla mameikal.
ROTI - opintohallinnon tietojärjestelmä #
ROTI - opintohallinnon tietojärjestelmä löytyy osoitteesta https://roti.jyu.fi/