IT-palvelut - Ohjeet

TVT-työkalut tehtävittäin henkilökunnalle

Pakollinen: pakko käyttää, ei ole vaihtoehtoja. Suositeltu: käyttötarkoitukseen hyväksi todettu, testattu ratkaisu. Sallittu: voi käyttää käyttötarkoitukseen. 

Viestintään liittyvät työkalut

 

Käytön suositukset 

MAHDOLLISUUDET

OSOITE

OHJEET

TUKIOSOITE

Sähköposti ja kalenteri

 

 

pakollinen

Sähköpostin lisäksi kalenteri, josta lisäarvoa esim. palaveriaikojen sopimisessa mikäli kaikki käyttävät kalenteria 

Turvaposti 1.6.2018 alkaen

Henkilökunnalle: Outlook: email.jyu.fi

CollabRoom

pakollinen
Luottamuksellisen ja salaisen tiedon sekä henkilötietojen jakamiseen ja säilyttämiseen ryhmän kesken 2.5.2018 alkaen.

Postilistat

https://www.jyu.fi/itp/email/tutorial/postilistat (poistuva v. 2018 aikana) 
Korpissa:  https://korppi.jyu.fi/kotka/help/postilistat.jsp

Suositellaan tilalle: Yammer, Googlen työkalut

Verkkokokous: 

Adobe Connect 

Skype for Business 

 

sallittu

 

suositeltu


Verkossa järjestettävä kokous, opetus- tai ohjaus-tilaisuus, pikainfo 

Verkossa järjestettävä kokous- tai ohjaustilaisuus, chat-pikaviestin

 

Videoneuvottelu

suositeltu
Videoneuvottelupalvelut IP-yhteyksillä tietyissä tiloissa
https://www.jyu.fi/itp/palvelut/viestinta/videoneuvottelu/laitteet video-support@jyu.fi 

Yammer
yhteisöviestintä 

suositeltu

Koko yliopiston laajuinen viestintä ja keskustelu sekä tiimien viestintä ja yhteisten tiedostojen jakaminen/työstäminen 

https://www.yammer.com/jyu.fi

WWW-sivut (Plone)

pakollinen

WWW-sivujen teko: laitokset ja henkilökunnan omat sivut 

plone-support@jyu.fi

Julkaisualustat: 

Moniviestin

Dream Broker


suositeltu

sallittu
Video- ja äänimateriaalien julkaiseminen
moniviestin.jyu.fi

ohjeet


Viestintäpalvelut

video-support@jyu.fi
Pitkän linkin lyhentäminen
suositeltu
Voit lyhentää pitkän linkin lyhyeksi (huom. jos www-sivu on alueilta jyu.fi, chydenius.fi, saimanet.com, jyu-my.sharepoint.com, peda.net, webropolsurveys.com, korkeakoululiikunta.fi)
Osoitteeksi arpoutuu sattumanvarainen lyhyt numero- ja kirjainyhdistelmä, esim. http://r.jyu.fi/srm
(Vinkki: jos kirjaudut oikeasta yläkulmasta Log in, pääset  vaikuttamaan lyhytosoitteen muotoon.)


Työkaluja yhteistyöhön

(Ks. edellä myös viestintätyökalut)

Pilvipalvelut: 
Google
 

Sallittu 

Toimistosovellukset yhteistyöhön ja kommentointiin 

HUOM: TÄRKEÄÄ: Julkisessa pilvipalvelussa EI saa käsitellä tietosuojattua materiaalia kuten henkilötietoja, opintosuorituksia tai kurssisuoritusten arviointeja!  

Pilvipalvelut: 
MS Office365
 

Sallittu

Toimistosovellukset yhteistyöhön ja kommentointiin sekä Yammer yhteisöviestinnässä

 

MS Teams

Suositeltu

Työryhmien yhteisten dokumenttien työstäminen reaaliajassa sekä sisäinen viestintä ja keskustelut. (Vain projektin elinkaaren ajan ja julkista tietoa sisältävä tuotos tallennetaan joko S-asemalle tai O365:een. HUOM. salattu materiaali CollabRoomiin)

 

MS Office Onedrive

Sallittu

suositellaan myös Apple-käyttäjille

 

S-asema

Suositeltu

Yhteisten dokumenttien työstäminen. Luottamuksellinen tieto rajauksin sallittu.

 

Wiki (Confluence)

Sallittu

Yhteinen kirjoittaminen

https://webapps.jyu.fi/wiki/display/confluenceinfo

 FileSender

Pakollinen

Isojen tiedostojen (jopa 50 Gt) lähettäminen vastaanottajalle https://www.jyu.fi/itp/email/how-to/funet-filesender

 


Opetuksen työkalupakki

(Ks. edellä viestintään ja yhteistyöhön liittyvät työkalut)

  • Opetuksen suunnittelu:

Korppi 

 

Suositeltu

Opintotietojärjestelmä ja tilavaraukset 

KOVS

Suositeltu

Koulutus-, opetus-, vuosi- ja resurssisuunnittelujärjestelmä

 kovs-support@jyu.fi

  • Verkko-oppimisympäristöt:

Koppa –materiaalin jakoalusta 

Suositeltu 

Oppimateriaalin jakaminen sekä tehtävien palautus
ja opettajan kommentointimahdollisuus

Moodle

Suositeltu 

Lähiopetuksen tukena ja etäopetuksen välineenä 

Optima Poistuva Lähiopetuksen tukena ja etäopetuksen välineenä (kevätlukukauden 2018 ajan)  optima.jyu.fi optima-support@jyu.fi  
Pedanet Sallittu Verkkotyövälineitä

http://peda.net KTL, http://peda.net
TIM Sallittu Interaktiivinen oppimateriaali tim.jyu.fi/ https://tim.jyu.fi/
tim@jyu.fi
  • Oppimateriaalien tuottaminen:  (edellä olevien oppimisympäristöjen tarjoamien työkalujen lisäksi)

Tilatallennus

Suositeltu  Voit tallentaa lähiopetuksesi luokassa tai tehdä tallenteen tilatallennusstudiossa 

Tai: maksullinen kuvaustilaus

Screencast-O-Matic

Suositeltu

Kuvaruutukaappausvideon tekeminen

Windows Movie Maker
Uutta: OpenShot

Poistuva


Suositeltu

Videoiden editointi
(lisäksi vaihtoehtona
maksullinen sovellus: Adobe Premiere)                              

Moniviestin -julkaisualusta

Suositeltu

Video- ja äänimateriaalien julkaiseminen (esim. luentotallenteet, opettajien ja  opiskelijoiden omat videoklipit) 

ohjeet 


  • Sähköinen tenttiminen:

Exam –etentti valvotussa tilassa 

Suositeltu 

Sähköinen tenttiminen 

Ajastetut tehtävät: Koppa, Moodle, Optima 

Suositeltu

Opiskelija tekee soveltavia kysymyksiä sisältävän
tentin omalta kotikoneeltaan

 

 

  • Muut:

Urkund -plagiaatintunnistus 

Suositeltu

Urkund on kytketty oppimisympäristöihin (Koppa, Moodle, Optima).
Vaihtoehtoisesti opiskelija voi toimittaa työnsä opettajan analyysiosoitteeseen.

www.jyu.fi/itp/plagiaatintunnistus

Tutkimuksen työkalupakki

(Ks. edellä viestintään ja yhteistyöhön liittyvät työkalut)

Webropol -kyselyohjelmisto

Suositeltu

Käyttölisenssi kattaa koko yliopiston henkilöstön ja opiskelijat

webropol.jyu.fi

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/kyselyt/webropol
Tuki: webropol@jyu.fi

Tutkimusaineistojen hallinta 

 

Suositeltu

ATLAS.ti

Suositeltu

Laadullinen tutkimusaineiston käsittely

Tuki: atlas.ti@jyu.fi

SPSS

Suositeltu 

Tilastollinen tietojenkäsittely

tilastoneuvonta@jyu.fi sekä neuvonta ilman ajanvarausta ma-pe klo 12.00-14.00 T258 ja T259

JYX - elektronisen aineiston julkaisuarkisto

Pakollinen           


Suositeltu

Gradut ja väitöskirjat

Tutkimusjulkaisut

https://jyx.jyu.fi/dspace/

Avoimen tiedon keskus
jyx-support@jyu.fi

https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/rinnakkaistallentaminen_ja_tutkimusjulkaisujen_avoin_saatavuus

Converis -tutkimustietojärjestelmä

Pakollinen Tietoa tutkijoista ja hankkeista
(tulossa myös julkaisutoiminnasta)
https://converis.jyu.fi https://www.jyu.fi/itp/converis-ohjeet

Orcid -tutkijatunniste

Suositeltu https://tutkijatunniste.fi/
https://orcid.org/

https://www.jyu.fi/hallinto/rehtori/intra/orcid_tutkijatunniste

DMPTuuli

Suositeltu Työkalu tutkimussuunnitelman tekoon https://www.dmptuuli.fi/

https://www.jyu.fi/fi/tutkimus/tohtorikoulutus/opas/rahoitus/rahoitus


Henkilöstöhallintoon liittyvät työkalut:

Luottamuksellisen ja Salaisen tiedon sekä henkilötietojen jakamiseen ja säilyttämiseen ryhmän kesken