IT-palvelut - Ohjeet

Tilaisuuksien ja tapahtumien verkkoyhteydet ja -järjestelyt

Mikäli yliopiston omiin tilaisuuksiin tarvitaan väliaikaisia verkkoyhteyksiä tai -järjestelyjä esimerkiksi ulkopuolisia esiintyjiä varten, ne järjestetään IT-palvelujen kautta. Langattoman verkon kuuluvuusalueella on käytettävissä vierailijaverkko (Jyu-guest) yliopiston vierailijoita varten. Yliopistosta riippumattomien ja kaupallisten toimijoiden yhteydet hoidetaan Kampusdatan kautta.

  1. Yliopiston omien tilaisuuksien verkkoyhteydet ja -järjestelyt Yhteydenotto palvelupisteeseen hyvissä ajoin takaa verkkojärjestelyt tilaisuuksia varten.
  2. Muiden toimijoiden järjestämät tilaisuudet Ohjeet ja yhteystiedot ulkopuolisten järjestäjien verkkoyhteyksille.

Kaikki sisältö yhdellä sivulla (esim. tulostusta tai esitystilaa varten)