IT-palvelut

"Kuinka tehdään…"-ohjeet

Kohta kohdalta eteenpäin opastavat ohjeet.
How to use this resource
A brief description of how you use and contribute to the Help Center.
Aloitussivu työtilaan tai kansioon
Opiskelijan on helpompi työskennellä hyvin ohjeistetulla verkkokurssilla. Voit lisätä ohjeita näkyville työtilan tai kansion aloitussivuille. Työtilan aloitussivu toimii myös tervetulotoivotuksena kurssille.
HTML-sivun mallipohja
Hyödynnä Optiman HTML-mallipohjia, jolloin saat valmiina ulkoasun HTML-sivulle: mm. kuvituksen ja tekstityylit. HUOM: valitse pohja ENNEN kirjoittamista.
Optimaan kirjautuminen
Tässä ohjeessa opastetaan kirjautuminen Jyväskylän yliopiston Optimaan JY:n käyttäjätunnuksella sekä Etunimi Sukunimi -muotoisella tunnuksella.
Palautuslaatikko
Opiskelijat voivat palauttaa tehtävänsä palautuslaatikkoon. Opettaja saa yhteenvetonäkymän, jossa on helppo seurata palatuksia ja arvioida. Myös vertaispalaute on mahdollista.
Omat kansiot kaikille opiskelijoille
Voit luoda kätevästi yhdellä kertaa kaikille työtilan jäsenille omat henkilökohtaiset kansiot.
Pienryhmien teko Optimassa
Voit jakaa työtilassasi ison opiskelijaryhmän pienryhmiin sekä määritellä ryhmille pääsyn tiettyihin omiin ryhmäkansioihin.
Työtilan nimen tai voimassaoloajan muuttaminen
Väkänen -kuvake on opettajalle merkkinä siitä, että työtilan voimassaolo on päättynyt tai se ei ole vielä alkanut.
Materiaalin poistaminen ja palauttaminen roskakorista
Jos opettaja tai opiskelijat poistavat vahingossa töitään Optimasta, opettaja voi palauttaa ne roskakorista.
Laajat Optiman käytön oppaat
Pdf-tiedostot opettajalle ja työtilan rakentajalle. Muista myös kysymysmerkki-kuvakkeet, joista saat täsmäneuvoja kunkin työkalun kohdalla.
Kuvien käyttö Optimassa
Ohje kuvan lisäämiseen työtilaan, kevyt web editorin sivulle sekä linkkejä verkosta löytyviin ilmaisiin kuvapankkeihin.
Työtila Optimaan
Miten kurssille saa työtilan Optimaan?
Opiskelijoiden siirtäminen Korpista Optimaan
Opettaja voi siirtää itse kurssilaiset Korpista Optimaan.
Yksittäisen henkilön lisääminen Optima-työtilaan
Miten saat kollegan lisättyä Optimassa kurssin työtilaan?
Kurssin työtila ei näy opiskelijalle
Mitä teen, jos kurssin työtila ei näy minulle?
Apua opiskelijan Optima-ongelmiin
Mistä opiskelija saa apua Optima-ongelmiin?
Sähköpostimuistutuksen kytkeminen pois päältä
Optimassa voit saada automaattisesti sähköpostimuistutuksen keskustelualueen viesteistä. Tarvittaessa voit kytkeä itse toiminnon pois päältä.
Välineitä yhteistyön tekoon Optimassa
Yhteistyönteon välineitä ovat esim. ryhmän päiväkirja, kirjoitusalue (tai yhteinen html-sivu kirjoitusoikeuksin)
Yhdessä kirjoittaminen (kirjoitusalue, "wiki")
Opiskelijat pääsevät tuottamaan tekstiä yhdessä kirjoitusalueella.
Oppimispäiväkirja: henkilökohtainen tai ryhmän yhteinen
Käyttäjätietojen muokkaaminen
Tässä ohjeessa opastetaan kuinka omia käyttäjätietoja muutetaan Oma tila-näkymässä.
Yleisimmät kirjautumisvirheet
Yleisimmät virheet kirjautumisessa ja ratkaisut niihin
Keskustelualueen käyttö
Näin käytän keskustelualuetta
Keskustelualueen luominen
Näin luon keskustelualueen kurssin työtilaan
Kieliasetukset
Tässä ohjeessa kerrotaan kuinka voit muuttaa kieliasetuksia.
Vaihda järjestystä, kopioi tai linkitä materiaalia
Voit järjestellä tai kopioida ja linkittää materiaalia työtilassa - tai eri työtilojen välillä. Muista myös materiaalivarasto, mikäli käytät samaa materiaalia useassa eri työtilassa.
Vanhentunut tunnus
Mitä teen jos opiskelen Jyväskylän avoimessa yliopistossa ja käyttäjätunnukseni on vanhentunut
Työtilan arkistointi
Opettaja voi arkistoida vanhat työtilansa
Palautuslaatikko
Voit palauttaa tehtäväsi tiedostona palautuslaatikkoon.
Vertaisarviointi
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten vertaisarviointi toimii.
Objektin tulostaminen
Tässä ohjeessa opastetaan kuinka objekti tulostetaan.
Työtila kurssialueena
Materiaalin muokkaaminen
Optiman ohjeet (www)
Optima korkeakoulujen yhteisopetuksessa
Optiman käyttö korkeakoulujen yhteisopetuksessa ja Haka-kirjautuminen.
Opettajalle: Optiman laajat ohjeet (pdf)
Miten saan tunnuksen Optimaan?
Ohjeet Optima-tunnuksen hankkimiseen.
Unohtunut salasana
Kirjoitusalueen käyttö
Testitunnus
Ohje testitunnuksen luomisesta ja käytöstä
Webinaareja ja videoesityksiä verkkopedagogiikan tiimoilta
Webinaareja ja videoesityksiä verkkopedagogiikan tiimoilta
Avoimen yliopiston opiskelijan Optima-tunnus
Miten avoimen yliopiston opiskelija saa pääsyn Optimaan
Monivalintatehtävä harjoituksena tai tenttinä
Voit tehdä monivalinta- ja aukkotehtäviä sisältäviä harjoituksia opiskelijoille itsenäiseen harjoitteluun.
Tee se itse -mallipohja Optimaan!
Tässä ohjeessa kerrotaan, kuinka Optimaan tehdään yksinkertainen mallipohja.
Mallivastaustehtävä
Mallivastaustehtävän avulla voit tehdä tehtäviä, joissa on yksi tai useampi kysymys. Kysymyksiin määritellään mallivastaus, jonka opiskelija näkee vastattuaan kysymykseen. Vastaamisen jälkeen opiskelija voi kommentoida ja arvioida omaa vastaustaan. Lisäksi opettaja voi halutessaan antaa palautetta opiskelijalle.
Työkalujen lisääminen
Ohjeessa kerrotaan kuinka profiiliin saa lisättyä työkaluja
Ääninauhuri
Optiman ääni‐ ja videonauhurilla voit nauhoittaa suoratoistettavan mediatiedoston (joko ääni‐ tai videotiedoston). Tässä ohjeessa opastetaan äänitiedoston luominen.
Videonauhuri
Optiman ääni‐ ja videonauhurilla voit nauhoittaa suoratoistettavan mediatiedoston (joko ääni‐ tai videotiedoston). Tässä ohjeessa opastetaan videotallenteen luominen.
Ryhmälle palautuslaatikko
Uutta: Optimassa voi nyt myös opiskelijaryhmä palauttaa yhteisen tehtävän siten, että kaikki saavat opettajan palautteen. Opettajan ei tarvitse muodostaa ryhmiä, sillä opiskelijat määrittelevät ryhmän palauttaessaan tiedostoja.
Seurantaobjekti ja -raportti
Seurantaobjektia voit käyttää esimerkiksi tehtävien, osasuorituksien tai harjoituksien seuraamiseen. Seurantaraportilla saat koottua objekteista yhteenvedon.
Monivalintatehtävä
Monipuolinen editori monivalinta- ja aukkoharjoitusten laatimiseen. Harjoituksia voidaan suorittaa harjoituksina tai tentteinä. Vastausvaihtoehdot voivat olla tekstipohjaisia tai niissä voidaan käyttää valintavaihtoehtoina erilaisia mediaformaatteja (esim. kuvia, ääntä tms.). Eri formaattien avulla voidaan vastata esim. musiikkialan ja luonnontieteiden tarpeisiin. Editori tukee erilaisia kysymysformaatteja, joten siihen voidaan ladata Optiman ulkopuolelta eri standardien mukaan tehtyjä kyselyitä.
Videochat
Videochat -työkalua voi käyttää yksinkertaisiin videoneuvotteluihin, joissa ei ole tarvetta nauhoitukselle tai ruudunjaolle. Videoikkunoita voi olla auki samanaikaisesti enintään viisi ja kuunteluyhteydessä voi olla enintään 20 osallistujaa. Videochatin maksimikesto on 1,5h.
Omaan tai yhteiseen kansioon sisältöä
Opiskelijat voivat lisätä omaan tai yhteiseen kansioon sisältöä (kun opettaja on antanut ko. kansioon muokkausoikeudet): palauttaa tiedoston tai luoda www-sivun.
Selaimen välimuistin tyhjentäminen
Mikäli Optiman päivityksen jälkeen jokin työkalu tai uudet ominaisuudet eivät toimi kuten pitäisi, kannattaa tyhjentää selaimen välimuisti.
Lisää vinkkejä Koosteeseen
Voit työstää koosteeseen myös monia käteviä toimintoja: mm. rajata käyttöoikeuksia, kopioida välilehtiä ja ajastaa sisältöä.
Lomake lyhyesti
Uudella lomake-työkalulla luot mm. palautekyselyitä, harjoituksia ja tenttejä.
Lyhyesti olennaisimmat muutokset Optima-päivityksessä 13.8.2014
Käyttöliittymän ulkoasua on uudistettu ja osa toiminnoista on sijoitettu uudelleen.
Mitä uutta Optima-päivityksessä opiskelijalle?
Optimaa päivitettiin Jyväskylän yliopistossa 13.8.2014. Tässä lyhyt yhteenveto, mitä uutta opiskelijan näkökulmasta. Löydät yksityiskohtaisemmat tiedot eri työkaluja koskevissa ohjeissa.
What´s new after the Optima-update for student?
JYU Optima has been updated 13.8.2014. The user interface layout has been redesigned and some of the functions have new locations. This is a brief summary of what's new in the student's point of view. You can find more detailed information on the various tools in the guides.
Yksityisen viestin lähettäminen Optimassa
Optimassa on keskustelualue, mutta vaikka voit valita kenelle osoitat viestin, se on kaikkien (!) luettavissa. Jos haluat lähettää jäsenelle henkilökohtaisen viestin, käytä Yksityinen viesti -toimintoa.
Materiaalin tallentaminen omalle koneelle ja tulostaminen
Voit tallentaa halutessasi Optimasta materiaalia omalle koneellesi tai tulostaa pääkehyksen sisällön.
Yhteinen materiaalivarasto
Kuvat ja muu yhteiskäyttöön soveltuva materiaali kannattaa sijoittaa Optimassa materiaavarasto-tilaan.
Material library for cooperation
Images and other materials that are used in several workspaces should be placed in a material storage space.
Uudistuksia Optima-päivityksessä 21.1.2015
Olennaisimmat muutokset JY:n Optima-päivityksessä tammikuussa 2015
Vertailua Optiman raportointiin liittyvistä työkaluista
Optimassa on uusi raportointityökalu. Edelleen ovat käytettävissä myös Seurantaobjekti ja -raportti sekä Tulosten yhteenveto. Miten nämä työkalut eroavat toisistaan ja mitä lisäarvoa ne tarjoavat?
Raportti -työkalu
Opettajana voit seurata opiskelijoiden tai opiskelijaryhmän työskentelyä tehtävittäin raporttityökalun avulla.
Koosteen ulkoasu
Voit helposti muokata koosteen ulkoasua: esimerkiksi vaihtaa lohkojen otsikoiden taustaväriä.
Mitä uutta olennaista Optiman päivityksessä 24.6.2015?
Olennaisimmat muutokset opettajan ja opiskelijan näkökulmasta
Mobiilioptima
Videochat
Optiman videochat:
Sisällön upottaminen
Kuinka upotan sisältöä Optimaan
Koosteen kuvituskuvan vaihto
Voit vaihtaa itse koosteessa olevan kuvituskuvan.
Yhteenveto opiskelijan suorituksista
Optimassa voit hyödyntää yhteenveto-objektia, mikäli haluat tehdä yhteenvedon opiskelijan tekemistä suorituksista niissä tehtävissä, joissa on arviointiskaala käytössä: Palautuslaatikko, Monivalintatehtävä harjoituksena tai tenttinä, Keskustelualue , Päiväkirja, Mallivastaustehtävä, Kirjoitusalue ja Lomake.
Videot Optimassa
Optimassa on rajallinen tallennustila (5GB / ympäristö). Siksi kannattaakin linkittää videot Moniviestimestä!
Järjestä työtilasi (Suosikit)
Voit itse järjestää Optima-työtilasi haluttuun järjestykseen Suosikit -toiminnolla.
Työtilan lataaminen tietokoneelle