IT-palvelut

Järjestelmät

 • ePortfolio

Oman osaamisen kehittymisen seurannan ja dokumentoinnin väline yliopiston opiskelijoille
Siirry palveluun | Ohjeet

 • eTentti 

Sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti eTenttitilassa.
Siirry palveluun | Ohjeet

 • Koppa

Paikka julkiselle ja suojatulle kurssi- ja oppimateriaalille sekä tehtävienpalautus

Siirry palveluun  | Ohjeet

 • Korppi 

Opintotietojärjestelmä: opetusohjelma, kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset, opintosuoritusotteet, tilavaraukset, kalenteri ym.
Siirry palveluun | Ohjeet

 • Moodle

Verkko-opiskeluympäristö: esim. tehtävien palauttaminen, keskustelut, vertaisarviointi
Siirry palveluun
 | Ohjeet

 • Optima 

Verkko-opiskeluympäristö: esim. tehtävien palauttaminen, keskustelut, vertaisarviointi
Siirry palveluun  | Ohjeet

 • Pilvipalvelut

Toimistosovellukset verkossa, mahdollisuus ryhmätyöskentelyyn

GoogleApps

Siirry palveluun | Ohjeet

o365
Siirry palveluun  | Ohjeet
 

 • Plone

Järjestelmä yksiköiden www-sivujen tuottamiseen ja ylläpitoon
Siirry palveluun | Ohje  | Tilauslomake

 

 • Urkund -plagiaatintunnistus 

Opinnäytetöiden ohjaajat ja opettajat voivat käyttää Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmää opetuksen ja ohjauksen tukena
Ohjeet 

 

 

MUIDEN TARJOAMAT PALVELUT

 

 • JYX 

Materiaaliarkisto yliopiston digitaalisille aineistoille.
Siirry palveluun | Ohje

 • Kirjaston tarjoamat e-palvelut

JYKDOK-haku, RefWorks-viitteidenhallinta, eSanakirjat, eLehdet...
Siirry kirjaston sivulle 


HENKILÖKUNNALLE:

 • ESS

Henkilöstön sähköinen asiointikanava
Siirry palveluun | Ohje

 • SAP

Henkilöstön SAP-portaali
Siirry palveluun | Ohje

 • SOLE TM

Työajan kohdennus
Siirry palveluun | Ohje

 • TUTKA

Tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä: tiedot kaikesta laitoksilla tapahtuvasta julkaisutoiminnasta lukuun ottamatta laudatur-, pro gradu ja lisensiaatintöitä
Siirry palveluun | Ohje