IT-palvelut - Järjestelmät

Korppi

Opintotietojärjestelmä: opetusohjelma, kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset, opintosuoritusotteet, tilavaraukset, kalenteri ym.

Optima

Verkko-opiskeluympäristö: esim. tehtävien palauttaminen, keskustelut, vertaisarviointi

eTentti

Sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti eTenttitilassa.

Koppa

Paikka julkiselle ja suojatulle kurssi- ja oppimateriaalille.

Moodle

Vaihtoehtoinen verkko-opiskeluympäristö

Google Apps

Toimistosovellukset verkossa, mahdollisuus ryhmätyöskentelyyn

ePortfolio

Oman osaamisen kehittymisen seurannan ja dokumentoinnin väline yliopiston opiskelijoille

Kirjaston tarjoamat e-palvelut

NELLI-portaali, eSanakirjat, eLehdet...

SAP

Henkilöstön SAP-portaali

ESS

Henkilöstön sähköinen asiointikanava

Sole TM

Työajan kohdennus

JYX

Materiaaliarkisto yliopiston digitaalisille aineistoille.

Dynasty

Asiakirjanhallintasovellus

Plone

Järjestelmä yksiköiden www-sivujen tuottamiseen ja ylläpitoon

TUTKA

Tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä: tiedot kaikesta laitoksilla tapahtuvasta julkaisutoiminnasta lukuun ottamatta laudatur-, pro gradu ja lisensiaatintöitä

 

Plagiaatintunnistus

Opinnäytetöiden ohjaajat ja opettajat voivat käyttää Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmää opetuksen ja ohjauksen tukena.

 

Jore

Opintosuoritusrekisteri: JY:n opintosuoritukset sekä opinto-oikeudet

Tutti

Tutkintorekisteri, johon kirjataan kaikki tiedekuntien hyväksymät tutkinnot