IT-palvelut

Tutkimuksen tuki

IT-palvelut ja tutkimuksen tuki

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmien tukipalveluiden tavoitteena on tukea yksiköiden, tutkimusryhmien, tutkijoiden ja opiskelijoiden työtä erilaisten tutkimusaineistojen hankinnassa ja hallinnassa, tutkimusmenetelmien valinnassa, aineistojen käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tutkimusryhmien ryhmätyö- ja kommunikointitarpeissa.

Lue lisää...

Tutkimus- ja julkaisutiedon hallinta

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut kehittää tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKAa ja ylläpitää JYX-julkaisuarkistoa yhteistyössä JY:n kirjaston kanssa. TUTKA tukee tutkimustyötä helpottamalla raportointia ja tilastointia sekä tehostamalla sisäistä ja ulkoista tiedotusta. TUTKA ja JYX muodostavat yhdessä rinnakkaistallentamisen mahdollistavan kokonaisuuden.

Lue lisää...

Ohjelmistojen hankinta ja hallinta

IT-palvelut pyrkii organisoimaan tutkimuksessa ja opetuksessa käytettävien ohjelmistojen hankintaa ja hallintaa.

Lue lisää...

Kvantitatiivisen tutkimuksen tuki

Kvantitatiivisen tutkimuksen tukipalveluiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden ja tutkijoiden työtä tutkimusaineistojen hankinnassa, käsittelyssä, analysoinnissa sekä tilastomenetelmien valinnassa, tilastollisten ohjelmistojen käytössä ja tulosten tulkinnassa.

Lue lisää...

SPSS ohjelmisto

SPSS-ohjelmiston jakelu, tuki ja neuvonta

Lue lisää...

SAS-ohjelmisto

SAS-ohjelmiston jakelu, tuki ja neuvonta

Lue lisää...

Verkkokyselyt

Jyväskylän yliopistolla on käytössä mrInterview –ohjelma , jolla opiskelijat ja henkilökunta voivat tehdä verkkokyselyitä.

Lue lisää...

Dataverse Network - DVN

DVN on tutkimusdatan julkaisuun ja visualisointiin kehitetty, monipuolinen työkalu

Lue lisää...

Datasetin visualisointi, DVN

Datasetin visualisointi, DVN

Datasetin visualisointi, DVN

Lue lisää...

iRODS - tutkimusdatan hallintaan, jakamiseen ja organisointiin

The Integrated Rule-Oriented Data System (iRODS) on avoimeen lähdekoodiin perustuva datan hallinnointiohjelma.

Lue lisää...