IT-palvelut

Tutkimuksen tuki

IT-palvelut ja tutkimuksen tuki

Tutkimusmenetelmät

Tutkimusmenetelmien tukipalveluiden tavoitteena on tukea yksiköiden, tutkimusryhmien, tutkijoiden ja opiskelijoiden työtä erilaisten tutkimusaineistojen hankinnassa ja hallinnassa, tutkimusmenetelmien valinnassa, aineistojen käsittelyssä ja analysoinnissa sekä tutkimusryhmien ryhmätyö- ja kommunikointitarpeissa.

Lue lisää...

Tutkimusaineistot

Tutkimus tuottaa monimuotoisia aineistoja, joiden säilytystä, hallintaa ja uudelleenkäyttöä IT-palvelut tukevat. Toistaiseksi IT-palvelut tarjoavat lähinnä levytilaa aineistojen säilytykseen, mutta tutkimusaineistojen hallintaan tullaan kiinnittämään huomiota osana tutkimuksen laadun kehittämistä.

Lue lisää...

Tutkimus- ja julkaisutiedon hallinta

Jyväskylän yliopiston IT-palvelut kehittää ja ylläpitää tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä TUTKAa. TUTKA tukee tutkimustyötä helpottamalla raportointia ja tilastointia sekä tehostamalla sisäistä ja ulkoista tiedotusta.

Lue lisää...

Ohjelmistojen hankinta ja hallinta

IT-palvelut pyrkii organisoimaan tutkimuksessa ja opetuksessa käytettävien ohjelmistojen hankintaa ja hallintaa.

Lue lisää...

Kvantitatiivisen tutkimuksen tuki

Kvantitatiivisen tutkimuksen tukipalveluiden tavoitteena on tukea opiskelijoiden ja tutkijoiden työtä tutkimusaineistojen hankinnassa, käsittelyssä, analysoinnissa sekä tilastomenetelmien valinnassa, tilastollisten ohjelmistojen käytössä ja tulosten tulkinnassa.

Lue lisää...

SPSS ohjelmisto

SPSS-ohjelmiston jakelu, tuki ja neuvonta

Lue lisää...

SAS-ohjelmisto

SAS-ohjelmiston jakelu, tuki ja neuvonta

Lue lisää...

Verkkokyselyt

Jyväskylän yliopistolla on käytössä mrInterview –ohjelma , jolla opiskelijat ja henkilökunta voivat tehdä verkkokyselyitä.

Lue lisää...