IT-palvelut

Matkatietojen keskitetty kirjaus (TUTKA)

Tietoa lomakkeista ulkomaan matkojen + vieraiden ilmoittamista varten.

Matkatietojen keskitetyn kirjauksen pilotti on lopetettu lokakuussa 2017.

Vierailut ulkomaille ja ulkomaiset vieraat kirjattiin TUTKAan keskitetysti pilottilaitoksilla (Kasvatustieteiden laitos, Matematiikan ja tilastotieteen laitos sekä Kauppakorkeakoulu) joulukuusta 2015 lokakuuhun 2017.

Matkatiedot ilmoitetaan matkasihteereille Plone-lomakkeilla. Matkatietojen ilmoittaminen koskee kaikkia henkilökuntaan (sis. jatko-opiskelijat ja apurahatutkijat. ks. http://tutka.jyu.fi/help/henkilokunta/) kuuluvia. Kansainvälinen liikkuvuus on tutkimustietojärjestelmään pakollisesti kirjattavaa tietoa, jota hyödynnetään OKM:n raportoinnissa.

Jos matkasta tai vierailusta on tehty on matkalasku SAP Traveliin, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

Lomakkeet (vaatii kirjautumisen JY-tunnuksilla, käytössä 30.10.2017 asti):

Kirjausohjeita: vierailut ulkomaille, ulkomaiset vieraat.

In English