IT-palvelut

Matkatietojen keskitetty kirjaus (TUTKA)

Tietoa lomakkeista ulkomaan matkojen + vieraiden ilmoittamista varten.

Vierailut ulkomaille ja ulkomaiset vieraat kirjataan TUTKAan keskitetysti pilottilaitoksilla (Kasvatustieteiden laitos, Matematiikan ja tilastotieteen laitos sekä Kauppakorkeakoulu).

Matkatiedot ilmoitetaan matkasihteereille Plone-lomakkeilla. Matkatietojen ilmoittaminen koskee kaikkia henkilökuntaan (sis. jatko-opiskelijat ja apurahatutkijat. ks. http://tutka.jyu.fi/help/henkilokunta/) kuuluvia. Kansainvälinen liikkuvuus on tutkimustietojärjestelmään pakollisesti kirjattavaa tietoa, jota hyödynnetään OKM:n raportoinnissa.

Jos matkasta tai vierailusta on tehty on matkalasku SAP Traveliin, siitä ei tarvitse ilmoittaa.

Lomakkeet (vaatii kirjautumisen JY-tunnuksilla):

Kirjausohjeita: vierailut ulkomaille, ulkomaiset vieraat.

In English