IT-palvelut

TVT-osaamisprofiilien mukainen koulutus

IT-palvelut järjestää runsaasti rooleittain räätälöityä tvt-koulutusta, jonka tarkoituksena on tukea eri työntekijäryhmiä arjen työtehtävissä.

Tutustu IT-palveluiden tuottamaan yhteenvetoon, johon on koottu eri rooleissa ja tehtävissä työskentelevien olennaisia tvt-taitoja: 
TVT-taidot rooleittain (osaamisprofiilit)

(vinkki: voit tarkastella joko rooleittain tai lukea/tulostaa halutessasi koko yhteenvedon.)

Yhteenvetoa voivat hyödyntää esim.

  • eri henkilöstöryhmät tai eri tehtävissä toimivat: kasvattaa tietoisemmin omaa osaamistaan ja löytää arkityötä tukevat tvt-koulutukset
  • esimiehet: kehityskeskusteluissa pohjana työntekijän ja/tai laitoksen henkilöstön koulutustarpeiden arvioinnissa ja tvt-osaamisen kehittämisessä

IT-palveluiden tarjoama tvt-koulutus rooleittain ja tuntimäärin