IT-palvelut

Kehitä toimintaasi - ideoita kevään 2015 ITP-seminaareista

IT-palvelut järjestää yhteistyössä mm. opintohallinnon, kirjaston ja eri laitosten opettajien kanssa seminaarisarjan, jossa teemoina ovat mm. ohjauksen välineet, tutkijan työkalut, videot opetuksen tukena sekä digitalisoituvan toimintaympäristön mahdollisuudet ja haasteet. Saat vinkkejä hyvistä käytännöistä oman toiminnan kehittämiseen.

Seminaarisarjan tilaisuudet oli suunnattu koko henkilökunnalle työtehtävien ja kiinnostuksen mukaan. Tilaisuudet ovat hyödynnettävissä jälkikäteen tallenteina esimerkiksi työtiimien ja ryhmien omissa tapaamisissa. Tallenteet löytyvät osoitteesta: r.jyu.fi/apn

 • pe 6.3. Ohjausta Seminaarinmäeltä Sydneyyn
  Opettajat ja opintojen ohjauksesta laitoksilla vastaavat esittelevät konkreettisia esimerkkejä opiskelijoiden lähi- ja etäohjauksesta JY:n sähköisiä välineitä hyödyntämällä.
 • pe 13.3. Videotallenteet opetuksen tukena
  Erilaiset tallenteiden tekemisen vaihtoehdot JY:ssa. Millainen on pedagogisesti rakennettu videoklippi? Miten voi toteuttaa esim. flipped classroomin ideaa opetuksessa? Opettajien konkreettisia esimerkkejä omasta opetuksesta.
   
 • pe 20.3. Digitalisoituvan toimintaympäristön mahdollisuudet ja haasteet
  Konkreettisia esimerkkejä pilvipalveluiden hyödyntämisestä sekä huomioitavista asioista: Miten toimin digitalisoituvassa työympäristössä? Mihin saan säilöä opiskelijoiden opintosuorituksia? Miten viestin Yammerissa? Mikä on O365? Mihin velvoittaa arkistointivelvollisuus?
 • pe 17.4. Tutkijan työkalupakki
  Esimerkkejä yliopiston tarjoamista välineistä ja tuesta tutkijoille: mm.SPSS ja Atlas.ti, Dataverse: tutkimusdatan julkaisuun ja visualisointiin kehitetty monipuolinen työkalu, iRods: tutkimusdatan hallintaan, jakamiseen ja organisointiin. Kirjaston tarjoamat palvelut ja koulutukset, pilvipalvelut ja tietoturva.
 • pe 24.4. Joustavat tenttimismahdollisuudet 
  Millainen on uusi 1.6. käyttöönotettava Exam-eTenttijärjestelmä? Millaisia muita vaihtoehtoja on tarjolla: esim. Kopan tai Optiman ajastettu tehtävä? Miten laadin hyviä soveltavia tenttikysymyksiä? Opintohallinnon linjauksia eTenttimiseen. Ilm. https://korppi.jyu.fi/kotka/r.jsp?course=182571
   
 • pe 8.5. Tiedon visualisointi
  Miksi ja miten tuottamaamme tietoa kannattaa visualisoida? Esimerkkejä ja yliopiston tarjoamia työkaluja ja järjestelmiä. 
 •  Hyvät käytännöt jakoon yliopistossamme (siirretty syksylle 2015)
  • Osaamisen kehittäminen osana laatuprosessia. Kokoava seminaari kuluneen kevään ITP-seminaarien teemoista ja esimerkkejä/pohdintaa osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisesta.