IT-palvelut

Yhteenvetoa tuetuista palveluista ja koulutuksesta

Yhteenvetoa IT-palveluiden järjestämästä henkilöstökoulutuksesta JY:n järjestelmistä - tai ohjeet helppokäyttöisiin verkkopalveluihin. Tarkat aikataulut koulutuksista löydät joko henkilöstökoulutusportaalista tai Korpista. Ilmoittautuminen Korpissa.

Opetuksen tueksi:

  • KORPPI -opintotietojärjestelmä:
    • Korppi-perusteet kaikille
    • Opettajan ja Korppi-vastaavan perus- ja jatkokoulutus
    • Korppi ohjauksen tukena (eHops)
    • Korppi-kyselyiden teko. Pienimuotoiset kyselyt esim. ennen kurssia tai kurssipalautteen keruuseen.
  • OPTIMA-verkko-oppimisympäristö:
    • Optima opettajille - peruskurssi alkeista lähtien
    • Optiman syventävät kurssit
    • Vieritukea Optiman käyttöön: Optima-työpajat
    • Päivitä tietosi Optimasta
  • Koppa
    • Koppa tarjoaa paikan avoimelle ja suljetulle kurssi- ja oppimateriaalille ohjeet
  • Urkund -plagiaatintunnistus  ohjeet
    • eTentti-järjestelmä ohjeet; uusi järjestelmä Exam (tulossa keväällä 2015)
    • Video verkkoon (Moniviestin) ohjeet
    • Opetuksen kehittäminen: hyviä käytänteitä

    Tutkimuksen tueksi:


    SPSS

    • SPSS for Windows -peruskurssi Tutustu tilastollisen ohjelman perusteisiin ja käyttömahdollisuuksiin.
    • SPSS for Windows -kertaus Hallitset perusteet, mutta haluat kerrata ja päivittää tietosi.
    • SPSS: mrInterview Voit tehdä webbipohjaisia kyselyjä ja analysoida SPSS:n avulla.

    Atlas.ti

    • ATLAS.ti-ohjelman tekninen esittely ja ohjelman käytön harjoittelu

     

    Kaikille:

    • Adobe Connect -verkkokokous: palaverit, etäopetus ja -ohjaus verkossa  (ohjeet)
    • Confluence Wiki: wiki-työkalun käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa. (ohjeet)
    • Office-ohjelmista: Excel tehokäyttöön  (muut Office-ohjeet)