IT-palvelut

Yhteenveto koulutussisällöistä

Lista IT-palveluiden järjestämästä henkilöstökoulutuksesta järjestelmittäin. Tarkat aikataulut löydät joko henkilöstökoulutusportaalista tai Korpista.
 • ERITASOISET KURSSIT:
  • Perusteet: lähdetään liikkeelle alkeista - et tarvitse lainkaan aikaisempaa kokemusta ohjelmasta.
  • Jatko: hallitset perusteet, mutta haluat kerrata ja syventää tietojasi sekä saada vinkkejä sujuvaan käyttöön
  • Työpaja: hallitset sujuvasti perusteet. Työpajassa työstät omia töitäsi ja saat opastusta täsmäongelmissasi. Huom. pohdi etukäteen täsmäkysymyksiä ja valitse, mitä omia töitä työstät.
 • UUTTA: pidempikestoinen Ope.fi -koulutus Jyväskylän yliopiston opettajille
 • Tarkemmat kurssitiedot, ajat ja paikat löydät joko henkilöstökoulutusportaalista.
 • Ilmoittautuminen Korpin kautta. Ilmoita ajoissa, jos olet estynyt osallistumasta ja peru osallistumisesi.

IT opetuksessa ja tutkimuksessa

 • KORPPI -opintotietojärjestelmä:
 • OPTIMA-verkko-oppimisympäristö:
  • Optima opettajille - peruskurssi alkeista lähtien (2 x 4 h)
  • Päivitä tietosi Optimasta (edellisestä koulutuksestasi on jo vuosia aikaa - mitä uusia käteviä toimintoja) (4 h)
  • Optiman syventävät kurssit (4 h tai 2 x 2h)
  • Päivitä tietosi -pikakurssit
  • Vieritukea Optiman käyttöön: Optima-työpajat
   Lue: Optima-koulutusten sisällöt ja vinkkejä Optiman käyttöön
 • Koppa -kurssi- ja oppimateriaaliPlone. Koppa tarjoaa paikan avoimelle ja suljetulle kurssi- ja oppimateriaalille.
 • eTentti -työpajat: tukea tentaattoreille eTentti-järjestelmän käyttöön
 • Adobe Connect -verkkokokous: palaverit, etäopetus ja -ohjaus verkossa
 • Confluence Wiki: tutustut wiki-työkalun käyttöön opetuksessa ja tutkimuksessa.
 • Sosiaalinen media: lukuvuonna 2012-13 webinaareja eri aiheista (ks. jälkikäteen tallenteet).

Windows 7 & toimisto-ohjelmistot (Office 2010) ja grafiikka

 • Windows 7 ja Office 2010 -käyttöönottokoulutukset.
 • Word ja Powerpoint sujuvaksi
 • Excel-taulukkolaskenta: mm. Excel tutuksi -peruskurssi, Excel-funktiot, Excel-kaaviot, Excel-Pivot, Excel tehokäyttöön
 • Grafiikka julkaisuun - mitä JY:n tarjoamia ohjelmistoja kannattaa hyödyntää

Tilastollinen tietojenkäsittely

 • SPSS for Windows -peruskurssi (2 x 4 h) Tutustu tilastollisen SPSS for Windows –ohjelman perusteisiin ja käyttömahdollisuuksiin. Sisältö tarkentuu osallistujien tarpeiden mukaan. Kouluttaja: Jukka-Pekka Kesonen.
 • SPSS for Windows -kertaus (4 h). Hallitset perusteet, mutta haluat kerrata ja päivittää tietosi. Kouluttaja: Jukka-Pekka Kesonen.
 • SPSS: mrInterview (4 h). Voit tehdä webbipohjaisia kyselyjä ja analysoida SPSS:n avulla. Kouluttaja: Jukka-Pekka Kesonen.

Järjestetään tarvittaessa:

 • Video verkkoon (Moniviestin) (pyynnöstä) Tutustut valmiiden videomateriaalien julkaisemiseen Moniviestin-julkaisualustalla.  Lisätietoja: video-support@jyu.fi

  Koulutukset yhteistyössä

  • Urkund-plagiaatintunnistus yhteistyössä Opintohallinnon kanssa
  • WWW-tuottaminen: Plone -koulutukset toteutetaan yhteistyössä yliopiston viestintäyksikön kanssa.
  • Dynasty -asianhallinta hankehallinnossa. Yhteistyössä kirjaamon kanssa.
  • Alueellinen yhteistyö: mm. Optima-oppimisympäristön hyvät käytänteet yhteistyössä JAMKin ja koulutuskuntayhtymän kanssa.