IT-palvelut

Yhteenvetoa tuetuista palveluista ja koulutuksesta

Yhteenvetoa IT-palveluiden järjestämästä henkilöstökoulutuksesta JY:n järjestelmistä - tai ohjeet helppokäyttöisiin verkkopalveluihin. Tarkat aikataulut koulutuksista löydät joko henkilöstökoulutusportaalista tai Korpista. Ilmoittautuminen Korpissa.

Opetuksen tueksi:

 • KORPPI -opintotietojärjestelmä:
  • Korppi-perusteet kaikille
  • Opettajan ja Korppi-vastaavan perus- ja jatkokoulutus
  • Korppi ohjauksen tukena (eHops)
  • Korppi-kyselyiden teko. Pienimuotoiset kyselyt esim. ennen kurssia tai kurssipalautteen keruuseen.
 • OPTIMA-verkko-oppimisympäristö:
  • Optima opettajille - peruskurssi alkeista lähtien
  • Optiman syventävät kurssit
  • Vieritukea Optiman käyttöön: Optima-työpajat
  • Päivitä tietosi Optimasta
 • Koppa
  • Koppa tarjoaa paikan avoimelle ja suljetulle kurssi- ja oppimateriaalille ohjeet
 • Urkund -plagiaatintunnistus  ohjeet
 • Exam -eTentti-järjestelmä ohjeet
 • Video verkkoon (Moniviestin) ohjeet
 • Verkko-opetuksen kehittäminen

Tutkimuksen tueksi:


SPSS

 • SPSS for Windows -peruskurssi Tutustu tilastollisen ohjelman perusteisiin ja käyttömahdollisuuksiin.
 • SPSS for Windows -kertaus Hallitset perusteet, mutta haluat kerrata ja päivittää tietosi.
 • SPSS: mrInterview Voit tehdä webbipohjaisia kyselyjä ja analysoida SPSS:n avulla.

Atlas.ti

 •  ATLAS.ti-ohjelman tekninen esittely ja ohjelman käytön harjoittelu

 

Koko henkilökunnalle:

 • Adobe Connect -verkkokokous: palaverit, etäopetus ja -ohjaus verkossa  (ohjeet)
 • Confluence Wiki: wiki-työkalun käyttö opetuksessa ja tutkimuksessa. (ohjeet)
 • Office-ohjelmista: Excel tehokäyttöön  (muut Office-ohjeet)