IT-palvelut

MapInfo

Jyväskylän yliopistolla on 150 kelluvaa lisenssiä Basic GIS Package Professional MapInfo -paikkatieto-ohjelmistosta. Sopimus koskee seuraavaa ja vanhempia Windows-ympäristössä XP/Vista/7 toimivia ohjelmistoja:

  • MapInfo Professional 15.2 (englanti). Ohjelmisto soveltuu sekä kartta-aineistojen luomiseen ja ylläpitoon, että olemassa olevien aineistojen hyötykäyttöön ja levitykseen.

Ohjelmisto on tarkoitettu ainoastaan opetuskäyttöön sekä opetusta tukevaan ei-kaupalliseen tutkimuskäyttöön Jyväskylän yliopiston tiloissa ja laitteilla.

MapInfo Pro Educ ohjelmiston saa opetus- ja tutkimuskäyttöön asentaa myös henkilökunnan kotikoneille.

Lisenssisopimus jatkuu toistaiseksi vuoden jaksoissa. Mikäli sopimus sanotaan irti, ohjelmien käyttöoikeus loppuu.

palvelupiste@jyu.fi

Lisätietoja: http://www.mapinfo.fi/