IT-palvelut

Ohjelmistot

Työasemien ohjelmistot 

Lista yliopiston saleihin ja tietokoneluokkiin asennetuista ohjelmistoista.

Toimistosovellukset 

Tutkimuksenteon tueksi

  • Webropol kyselyiden tekoon
  • SPSS - tilastolliseen tietojenkäsittelyyn
  • Atlas.ti - laadullisen aineiston käsittelyyn
  • Dataverse - tutkimusdatan säilytys, visualisointi
  • iRods - materiaalin säilytys, jakaminen ja automaattinen metadatan hallinta

Kuvan- ja videonkäsittelyyn (maksuttomat sovellukset)

 Ohjelmistovälitys

Yliopiston välittämät ohjelmistolisenssit ja hinnat