IT-palvelut - Ohjelmistot

Toimistosovellukset

Välineet tekstinkäsittelyyn, taulukkolaskentaan ja esitysgrafiikkojen tekemiseen.

MrInterview

Ohjelma laajojen Web-kyselyiden tekoon, joita voi analysoida SPSS:llä.

Kuvankäsittely

Yliopiston työasemille on asennettu useita kuvankäsittelyohjelmistoja

Ohjelmistovälitys

Yliopiston välittämät ohjelmistolisenssit ja hinnat

Työasemien ohjelmistot

Yliopiston saleihin ja tietokoneluokkiin asennetut ohjelmistot.