IT-palvelut - Projektit

IT-palveluiden kehitysprojektit ja kehittäminen 2018

ITP:n projektit ja kehittäminen.

IT-palveluilla on karkeasti ottaen neljänlaista kehitystoimintaa:

 • A.) Laajoja, TTS:aan kirjattuja kehittämisprojekteja kullekin vuodelle
 • B.) Muita kehitysprojekteja
 • C.) Jatkuvaa, olemassa olevien palveluiden kehittämistä
 • D.) Sisäisen toiminnan tai taustajärjestelmien kehittämistä

  A. TTS-tason kehittämisprojektit 2018

  Aiemmat kehitysprojektit 2017

   

  B. Muita kehitysprojekteja

   • TESLA -hanke - Koppa LTI -integraatio
   • Verkkomaksaminen:
    • Varainhankinnan maksulomakkeet - TOTEUTETTU
    • Korkeakoululiikuntatarrat jne. (kevät-kesä 2015) - osittain tehty - TOTEUTETTU
   • www.jyu.fi -opiskelu -sivuston uudistus
    • Plone 5 -päivitys
   • Erillisiä, vuoden mittaan tarkentuvia kehitysprojekteja, mm. kyselysovelluksia, www-sivustoja, jne.

     

    C. Jatkuva kehitys olemassaoleviin palveluihin

    • Tutkimusinfrastruktuurin uudet palvelut

        D. Sisäisen toiminnan tai taustajärjestelmien kehittämistä

        Tämä tarkoittaa yleisesti ottaen kahta asiaa:

        • "Lisää ATK:ta ATK:hon" - Automatisoidaan toistuvia prosesseja. Mitataan automattisesti järjestelmien kävijämääriä, suorituskykyä, virhetilanteita. Rakennetaan kehitys- ja tuotantoympäristöjä, joissa automaattitestit parantavat laatua ja joissa voidaan lyhyellä syklillä tuoda uusia ominaisuuksia käytössä oleviin palveluihin ilman pitkiä huoltokatkoja (tai katkoja ylipäätään)
        • DevOps, ketterä kehitys
        • Ylläpitävää kehitystä
        • Muutetaan toimintakulttuuria modernimmaksi