IT-palvelut - Projektit

IT-palveluiden kehitysprojektit ja kehittäminen

ITP:n projektit ja kehittäminen.

IT-palveluilla on karkeasti ottaen neljänlaista kehitystoimintaa:

 • A.) Laajoja, TTS:aan kirjattuja kehittämisprojekteja kullekin vuodelle
 • B.) Muita kehitysprojekteja
 • C.) Jatkuvaa, olemassa olevien palveluiden kehittämistä
 • D.) Sisäisen toiminnan tai taustajärjestelmien kehittämistä

  A. TTS-tason kehittämisprojektit 2017

  Aiemmat kehitysprojektit 2013-2014

   

  B. Muita kehitysprojekteja

   • Opintopolku.fi -rajapinnat (kevät) - yhteys kansalliseen järjestelmään - TOTEUTETTU 2015
   • KSHJ-rajapinnat (kevät) - yhteys kansalliseen järjestelmään - TOTEUTETTU
   • Henkilötietopalvelu - toimittaa tietoa eri järjestelmien välillä - TOTEUTETTU
   • ePortfolion jatkokehitys (ePortfolio) - TOTEUTETTU
   • Verkkomaksaminen:
    • Varainhankinnan maksulomakkeet - TOTEUTETTU
    • Korkeakoululiikuntatarrat jne. (kevät-kesä 2015) - osittain tehty - TOTEUTETTU
   • www.jyu.fi -opiskelu -osion uudistettu sivusto ja teema
   • opiskelijankompassi.jyu.fi -jatkokehitys
   • Erillisiä, vuoden mittaan tarkentuvia kehitysprojekteja, mm. kyselysovelluksia, www-sivustoja, jne.

     

    C. Jatkuva kehitys olemassaoleviin palveluihin

        D. Sisäisen toiminnan tai taustajärjestelmien kehittämistä

        Tämä tarkoittaa yleisesti ottaen kahta asiaa:

        • "Lisää ATK:ta ATK:hon" - Automatisoidaan toistuvia prosesseja. Mitataan automattisesti järjestelmien kävijämääriä, suorituskykyä, virhetilanteita. Rakennetaan kehitys- ja tuotantoympäristöjä, joissa automaattitestit parantavat laatua ja joissa voidaan lyhyellä syklillä tuoda uusia ominaisuuksia käytössä oleviin palveluihin ilman pitkiä huoltokatkoja (tai katkoja ylipäätään)
        • Ylläpitävää kehitystä
        • Muutetaan toimintakulttuuria modernimmaksi