Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Viestinnän johtaminen

Viestinnän johtaminen (Corporate Communication) tutkii organisaation sidosryhmäsuhteita ja organisaation mainetta. Viestinnän johtamisen opiskelu antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja suunnitella viestintää strategisella tasolla organisaation toiminnassa. Opinnoissa opitaan hyödyntämään yhteisöviestinnän teoriaa ja malleja viestinnän arjessa, analysoimaan viestintäprosesseja sekä luomaan viestintäkampanjoita.

Pääpaino opinnoissa on organisaatioviestinnän johtamisessa ja kokonaisvaltaisessa hallinnassa. Näkökulma sisältää vuorovaikutteisen lähestymisen sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Keskeisiä aiheita ovat strateginen viestintä, suhdetoiminnan teoria, sisäinen viestintä ja muutos, teemojen hallinta, mediasuhteet ja markkinointiviestintä.

 Viestinnän johtaminen siirtyi humanistisesta tiedekunnasta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun 1.1.2017 alkaen. Oppiaineen nimi oli humanistisessa tiedekunnassa yhteisöviestintä. Yhteisöviestinnän opiskelijoilla on aktiivinen ainejärjestö, Imago. Alumniyhteydenpitoa varten Facebookista löytyy YVI Alumnit -ryhmä ja LinkedInistä Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän alumnit -ryhmä.

Viestinnän johtamisen opinnot valmentavat opiskelijoita toimimaan viestinnän ammattilaisina yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, tutkimusyhteisöissä, viestintätoimistoissa tai itsenäisinä konsultteina. Työtehtävinä tämä tarkoittaa tiedottajan tehtävien hoitamista, viestinnän suunnittelua, valvontaa ja hallintaa sekä asiantuntijatehtäviä esimerkiksi mediasuhteiden hallinnassa, median sisältöjen luomisessa, tutkimuksessa, konsultoinnissa ja viestinnän ohjeistamisessa. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa tiedottaja, viestintäpäällikkö, viestintäjohtaja, viestinnän suunnittelija, sisältöstrategi, viestinnän asiantuntija ja viestintäkonsultti.

Faculty of Corporate CommunicationViestinnän johtaminen oppiaineen laatima Competence profile (ladattava pdf-tiedosto, teksti englanniksi) kuvaa, mihin yhteisöviestinnän tutkimuksessa ja opiskelussa pyritään. Myös yhteisöviestinnän tutkimuksen painoalueet antavat osviittaa siitä, mille tutkimuksen osa-alueille opintoja voi suunnata.

Youtube

Viestinnän johtamisen henkilökunta

Tutkimuksen painoalueet

Organisaatioiden toimintaympäristö on dynaaminen ja muuttuva, mikä korostaa viestinnän merkitystä sen toiminnassa.  Yhteisöviestinnän koulutuksessa ja tutkimuksessa keskitytään seuraaviin keskeisiin aiheisiin:

  • Dynaamiset sidosryhmäsuhteet, teemat (issues) ja kriisiviestintä
  • Aineeton pääoma ja muutosviestintä organisaatioissa
  • Digitaalinen viestintä ja innovaatiot viestintäprofessioissa.

JSBE tukimusryhmä: Digital Marketing and Communication (DMC)

Tutkimushankkeet

Yhteisöviestinnän oppiaine on mukana useissa tutkimushankkeissa. Ulkopuolisella rahoituksella toteutetut hankkeet on listattu alla.

Julkaisut

Viestinnän johtamisen (ja yhteisöviestinnän) referoidut julkaisut vuodesta 2012 alkaen

greypinstr

 

Tänään

23. marraskuuta 2017, viikko 47, Klemetti. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar