Doctoral School

Taloustieteen lisensiaatin tutkimukset

(ent. Kansantaloustiede)

 

 

2004   
Koskinen Hannu
: Studies on Demand for Money and Labour Market Dynamics in Some EU Countries.
Ollikainen Virve: Gender differences in unemployment in Finland.
Lahtonen Jukka: Matching Heterogeneous Job Seekers and Vacancies. Empirical Studies Using Finnish Data.

2002   
Haapanen Mika
: Labour Migration and Wages.
Tohmo Timo: Kulttuuri ja aluetalous - vaikutukset ja käyttäjien kokema hyöty.
Nivalainen Satu
: Migration and Employment - A Family Perspective.

2001   
Skonbäck Markku
: Muuttuneen maatalouspolitiikan vaikutuksia Suomen maataloudelle vuosina 1991 - 1998.

2000   
Mattila-Wiro Päivi
: Household production: essays on theory and measurement.

1999   
Pekkala Sari
: On Regional Convergence in Finland, 1960-95.
Kinnunen Kari J.T.: Pankkisuhteen merkitys pienyrityksen rahoituksessa.

1998   
Moisio Antti
: Kuntien menot ja valtionavut; paneeliaineiston analyysi.

1997   
Kangasharju Aki
: Regional Variation in Economic Growth: Convergence in Finland 1934-1993.
Hämäläinen Kari: The Effects of Active Labour Market Programmes on Employment and Unemployment.
Mangeloja Esa: EMU, Suomi ja suhdanteet.

1994   
Kauhanen Merja
: The Persistence  Effects  of Shocks on Wages and Employment in the Insider-Outsider Frame Work.
Tanninen Hannu: Corporatism, the Role of Government, and Labour Supply.
Taalas Mervi: Economic behaviour of cultural institutions - Three approaches towards finnish museums.

1993  
Saikkonen Jussi
: Öljysokkien makrotaloudelliset vaikutukset.

1992
Heimonen Kari
: Currency Substitution and its Implications for Monetary Autonomy.

1990   
Valkonen Tarmo
: Portfolioteoria ja vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta Suomessa.

1988   
Estola Matti
: Welfare and unemployment effects of tax policy in a unionised economy.

1987
Virtanen Visa
: Toimialoittaisten kannattavuuserojen selittäminen rakenne-kannattavuus-hypoteesilla.

1986   
Rajahonka Raimo
: Keski-Suomen läänin kuntien demograafis-taloudellinen malli.

1986   
Erharuyi Edosomwan
: The activities of rural financial markets and the peasant economy of Nigeria.

1984
Törmä Hannu
: The Demand for Energy in Finnish Manufacturing 1960-81 - applying sub-models in revealing substitution structures.

1983
Tervo Hannu
: Aluepolitiikan työllistävä vaikutus kehitys¬alueilta 1966-1980.

1982   
Myllymäki Tapani:
Ulkoisiin toimintaedellytyksiin perustuva tuotantotoiminnan sijoitusongelman ratkaisumalli.

1980   
Ylönen Sakari:
Talouspolitiikan ja ulkoisten häiriöiden vaikutukset pienessä avoimessa taloudessa.
Tossavainen Matti: Suomen herkkyys kansainvälisen talouden kehitykselle: Empiirinen sovellutus pienen avoimen talouden teoriassa.

1974   
Pihlajarinne Eero
: Luokitteluanalyysin muodostamisesta informaatioteorian avulla ja tähän liittyvistä ongelmista. Empiirinen sovellutus Keski-Suomen kuntiin.

greypinstr

 

JSBE research seminar

Seminar for everyone interested in high quality research in economics and business economics (program).