Jyväskylä University School of Business and Economics

Käsitetakkia käännellen: some, Web 2.0 vai yhteisöllinen media?

Posted on 17/05/2011

Some-hype turpoaa kuin pullataikina, vaikka yhteistä kieltä keskusteluihin ei tunnu aina löytyvän. Yhdelle sosiaalinen media on laaja-alaisesti interaktiivisia digitaalista teknologiaa ja toiselle se on Facebook. Kolmas hahmottelee mallia osallistuvista kuluttajista ja vertaa ilmiötä metsästäjä-keräilijä –yhteisön leirinuotioon.

Käsite sosiaalinen media (social media) on rinnastettu englanninkielisessä keskustelussa muun muassa termeihin ICT, Web 2.0, UGC ja New Media. Suomenkielellä paremmuusjärjestykseen arvotaan muun muassa käsitteitä uusi media, sosiaalinen media, yhteisöllinen media ja Web 2.0. Mitä käsitettä käytämme 50 vuoden kuluttua?

Constantidines ja Fountain (2008) toteavat, että käsitteellä Web 2.0 viitataan usein digitaalisiin sovelluksiin ja termillä sosiaalinen media digitaalisten sovellusten sosiaalisiin ulottuvuuksiin ja ominaispiirteisiin (osallistuminen, avoimuus, keskustelu, yhteisöllisyys, saumattomuus). Myös Hearn et al. (2009) huomauttavat, että vuorovaikutteisuutta ja medialähtöistä näkökulmaa – ei teknologiapainotteista näkökulmaa – korostettaessa termi sosiaalinen media kuvaa tarkastelukohdetta termejä Web 2.0 tai ICT paremmin.

Constantidines ja Fountain (2008) kuitenkin korostavat, että Web 2.0 sopii parhaiten sateenvarjotermiksi kattamaan sekä tekniset sovellukset, että median ominaispiirteet. Yhtäläisen vertauskuvan ilmiön sateenkaaritermistä esittävät Suomessa esimerkiksi Nyman & Salmenkivi (2007). Heidän mukaansa termiä Web 2.0 ei ole alun perin tarkoitettu kuvaamaan internetteknologian uutta kehitysaskelmaa, vaan internetiin syntyneitä uudenlaisia ajattelu-, toiminta- ja tuotantotapoja.

Web 2.0-termin käyttöä kritisoivat esimerkiksi Kaplan & Haenlain (2009). Myöskään heidän mukaansa Web 2.0–termillä ei alun perin tarkoitettu internetin uutta teknistä kehitysaskelta, mutta käytännössä termi on saavuttanut teknispainotteisen merkityksen. Lisäksi he muistuttavat, että vaikka Web 2.0-termi ei viittaakaan suoraan yhteen yksittäiseen internetin tekniseen sovellukseen, liittyy internetin toiseen sukupolveen kriittisesti kolme teknistä kehitysaskelta: Adobe Flash, RSS ja AJAX.

Suomessa Kotimaisten kielten tutkimuskeskus suosittaa käytettäväksi käsitettä yhteisöllinen media. Sehän on kuvaava sana, joka ei ole pelkkä käännös englanninkielisen maailman suosimista käsitteistä?

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen mukaan yhteisöllinen media on käsitteenä termiä sosiaalinen media parempi, sillä sen merkitys on yksiselitteisempi. Keskuksen mukaan sana sosiaalinen on hyvin monitulkintainen, jolloin sanan merkitys ei asiayhteydessä helposti avaudu.

MUTTA. Kotimaisten kielten tutkimuslaitoskin on melko heikoilla jäillä, sillä jo yhteisöllisen median kuvaamiseen käytetään sujuvasti käsitettä sosiaalinen media:

”Sillä tarkoitetaan Internetissä yhteisöllisesti tuotettua ja jaettua mediasisältöä. Perinteisestä mediatuotantomallista sosiaalinen media eroaa siinä, että jokainen voi olla samaan aikaan sekä sisältöjen tuottaja että osa yleisöä. Erilaiset verkkoyhteisöpalvelut (Facebook, Twitter) ovat sosiaalisen median konkreettisia ilmentymiä.”

Suosituksista huolimatta käsite sosiaalinen media on  juurtunut arkikeskusteluihimme metritolkulla yhteisöllistä mediaa syvemmälle. Myöhemmin myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen käytössä käsitteet näyttävät esiintyvän toistensa synonyymeina. Tuoreessa julkaisussa yhteiselo vaikuttaa olevan jo varsin sopuisaa.

Taannoisessa blogikirjoituksessa pohdin, pitäisikö koko sosiaalisen median käsite jo unohtaa ja puhuva vain vuorovaikutteisesta digitaalisesta markkinoinnista? Vaikka elämme jatkuvan muutoksen maailmassa, olen yhä tätä mieltä. Käsite sosiaalinen media on liian yksitasoinen, väärin ymmärretty ja epämääräisesti aihealuetta kuvaava termi. Sosiaalinen media on paljon muutakin kuin Twitter ja Facebook.

Uskoisin, että ensi viikollakin suosin käsitteitä vuorovaikutteinen digitaalinen markkinointi(viestintä) ja interactive digital marketing (communications). Ymmärretyksi tullakseni joudun kuitenkin kääntämään takkini, hyppäämään some-leiriin ja heti sanavalintani jälkeen selittelemään, että nähdäkseni sosiaalinen media ei ole vain synonyymi kuluttajien suosimille yhteisöpalveluille. Se on paljon enemmän.

Aarne Töllinen
KTM, projektipäällikkö
Jyväskylän yliopisto
aarne.tollinen(a)jyu.fi

greypinstr

 

JSBE research seminar

Seminar for everyone interested in high quality research in economics and business economics (program).