27.11.2018

Akkreditoinnit

Yliopistojen laatua arvioidaan monesta näkökulmasta. Akkreditoinnit ovat niin sanottuja laatuleimoja, joita yliopistot voivat kansainvälisellä tasolla hakea koulutukselleen.

AACSB – arvostetuin kauppatieteellisen alan laatuleima

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) on maailman johtava kauppatieteellisen alan koulutusta arvioiva organisaatio. Laatua arvioidessaan AACSB kiinnittää erityistä huomiota mission haasteellisuuteen, ohjelmien toteutukseen, opetushenkilökunnan pätevyyteen sekä tutkintojen ja ohjelmien osaamistavoitteiden täyttymiseen.

Kauppakorkeakoululle myönnettiin AACSB-akkreditointi syksyllä 2018 neljäntenä suomalaisena kauppatieteellisenä yksikkönä.

Akkreditointi myönnetään koko koululle ja sen piiriin kuuluu kaikki koulun tarjoama kauppatieteellisen alan koulutus. AACSB-akkreditointiprosessi kestää hakukelpoisuuden kriteerit täyttävältä kauppakorkeakoululta tyypillisesti 3-7 vuotta.

AMBA – vain erittäin korkeatasoisille MBA-ohjelmille

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun Executive MBA-ohjelmalla on AMBA-järjestön (Association of MBAs) myöntämä laatuhyväksyntä, mikä takaa ohjelmista valmistuville paremmat mahdollisuudet kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Akkreditoinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota ohjelman kattavuuteen, sisällön tasapainoon ja opiskelijoiden työkokemukseen liike-elämässä. AMBAn akkreditointeja on myönnetty vain pienelle määrälle erittäin korkeatasoisia ohjelmia.

Kauppakorkeakoulun MBA-ohjelma sai AMBA-akkreditoinnin ensimmäisen kerran vuonna 2011.