18.01.2018

Vlogi360 - kaupallinen vuorovaikutus 360-aikakaudella

Viestintäalan tutkimussäätiö on myöntänyt Tampereen yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun yhteiselle Vlogi360-tutkimushankkeelle noin 60 000 euron tutkimustuen. Vlogi360 tutkii 360-videoiden kaupallisen vuorovaikutuksen malleja yhdessä Sanoman ja tubettajayhteisö Trootin kanssa.

Saatu rahoitus jakautuu kolmelle tutkimusyksikölle. Mukana ovat JSBE:n lisäksi Tampereen yliopiston yksilöistä CIRCMI eli Research on Information, Customer and Innovation Management ja TAUCHI eli Tampere Unit for Computer-Human Interaction. JSBE:ltä hankkeessa ovat mukana viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho sekä projektitutkija Hanna Reinikainen. Tampereen yliopistolla hanketta johtaa professori Markku Turunen.

Hanke toteutetaan vuoden 2018 aikana ja siinä tuotetaan muun muassa verkko-opas 360-videoiden käyttöön kaupallisissa yhteistöissä.

Lisätiedot:
Professori Vilma Luoma-aho, vilma.luoma-aho@jyu.fi
Projektitutkija Hanna Reinikainen, hanna.m.reinikainen@student.jyu.fi