23.08.2018

Erilliset opintokokonaisuudet kauppakorkeakoulussa

Kauppakorkeakoulussa on useita perus- ja aineopintotasoisia opintokokonaisuuksia, jotka ovat Jyväskylän yliopiston muiden tiedekuntien perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti suoritettavissa.

Vapaasti suoritettavat kauppakorkeakoulun erilliset opintokokonaisuudet on koottu Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmasivulle sekä Jyväskylän yliopiston Valinnaisten opintojen portaaliin.

Vaikka kokonaisuudet ovat kaikille vapaita, niin kokonaisuuksiin kuuluville opintojaksoille ilmoittautumisessa voidaan tarpeen vaatiessa ottaa käyttöön jonotusjärjestelmä, jolla pyritään varmistamaan jakson ensisijaisiin kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden pääsy kurssille. Ensisijaisiin kohderyhmiin voivat kuulua esim. kauppakorkeakoulun pääaineopiskelijat.

Tämänhetkisen työpaikan kannalta valitsisin sivuaineeksi taloustieteen, jos pystyisin vielä asiaa muuttamaan.
Anna-Mari, kasvatustieteet, henkilöstöjohtaja

Perusopintotasoiset kokonaisuudet

 • Taloustieteen perusopinnot (26 op)
 • Rahoituksen opintokokonaisuus (25 op)
 • Liiketoimintaosaamisen perusteet (25-28 op) TAI
  Basic Business Studies (25-28 op)
 • Henkilöstöjohtamisen perusopinnot (27 op)
 • Yrittäjyyden perusopinnot (25 op) TAI
  Basic Studies in Entrepreneurship (20 op)
 • Kauppaoikeuden perusopinnot (25 op)

Kauppatieteellisen alan verkosto-opintoina (muille kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoille):

 • Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LITO) (25-40 op)

Aineopintotasoiset opintokokonaisuudet

Kaupalliset aineet ovat tukeneet hyvin viestinnän opintoja ja tarjonneet mahdollisuuden päästä soveltamaan omaa osaamista jo opiskeluaikana.
Stiina, puheviestintä, tiedottaja

Seuraavat aineopintotasoiset opintokokonaisuudet ja aineopinnot ovat vapaita, jos opintoja edeltävät perusopinnot on suoritettu vähintään arvosanalla 3 eli H eli Hyvä.

 • Taloustieteen aineopinnot (35 op)
 • Johtamisen opintokokonaisuus (26 op) TAI
  Johtamisen
  aineopinnot (36 op)
 • Laskentatoimen opintokokonaisuus (25 op) TAI
  Laskentatoimen aineopinnot (37 op)
 • Markkinoinnin opintokokonaisuus (26 op) TAI
  Markkinoinnin aineopinnot (36-38 op)
 • Kauppaoikeuden aineopinnot (35 op)