11.10.2018

Kandidaattikoulutus

Vaikuttavaa asiantuntijuutta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä talouden ja yritysmaailman ilmiöihin, vastuulliseen liiketoimintaan ja talouden sekä yritysmaailman kannalta tärkeisiin ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opiskelu tiedekunnassamme tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet kansainvälistyä niin kampuksella kuin ulkomaillakin.

Koulutamme Sinusta tulevaisuuden talouden asiantuntijan.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) voit opiskella taloustieteessä sekä yrityksen taloustieteiden johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin ja viestinnän johtamisen opintosuunnissa. Kandidaattiohjelman perus- ja aineopintojen lisäksi tutkintoosi sisältyy tieteellisiä opintoja, viestintä- ja kieliopintoja, yleisopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Tutkinnon vapaasti valittavat opinnot voit valita Jyväskylän yliopiston yli sadan oppiaineen tarjonnasta.

Kandidaatin tutkinnon (180 op) suorittaminen kestää kolme vuotta, jonka jälkeen maisterin tutkinto (120 op) kestää kaksi vuotta.

Taloustieteen kandidaattiohjelma

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, johtamisen opintosuunta

 

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, laskentatoimen opintosuunta

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, markkinoinnin opintosuunta

 

Yrityksen taloustieteiden kandidaattiohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta