09.10.2018

Maisterikoulutus

Vaikuttavaa asiantuntijuutta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu tarjoaa sinulle mahdollisuuden perehtyä talouden ja yritysmaailman ilmiöihin, vastuulliseen liiketoimintaan ja talouden sekä yritysmaailman kannalta tärkeisiin ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin. Opiskelu tiedekunnassamme tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet kansainvälistyä niin kampuksella kuin ulkomaillakin.

Koulutamme Sinusta tulevaisuuden talouden asiantuntijan.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM) voit opiskella viidessä suomenkielisessä ja neljässä englanninkielisessä maisteriohjelmassa. Tutkintoon sisältyy maisteriohjelman syventävien opintojen lisäksi viestintä- ja kieliopintoja sekä vapaasti valittavia opintoja, jotka voit valita Jyväskylän yliopiston yli sadan oppiaineen tarjonnasta.

Maisteriohjelman (120 op) kesto on kaksi vuotta.

Taloustieteen maisteriohjelma

Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, johtamisen opintosuunta

Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, laskentatoimen opintosuunta

Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, markkinoinnin opintosuunta

Yrityksen taloustieteiden maisteriohjelma, viestinnän johtamisen opintosuunta

Master's Degree Programme in Banking and International Finance (BIF)

Master’s Degree Programme in Corporate Environmental Management (CEM)

Master’s Degree Programme in Digital Marketing and Corporate Communication (DMCC)

Master’s Degree Programme in International Business and Entrepreneurship (IBE)