21.09.2018

Faktoja ja tunnuslukuja

JSBE:n tunnusluvut
 

2013

2014

2015

2016

2017

Opiskelijat

         
Perustutkinto-opiskelijat
Jatko-opiskelijat
EMBA opiskelijat
1104
195
234
1146
183
220
1125
167
154
1161
153
143
1202
141
129
Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus (%) 7,3% 7,2%   7,8% 6,2%
Kauppakorkeakoulusta vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden määrä
Kauppakorkeakouluun vaihtoon tulleiden opiskelijoiden määrä
48
53
79
65
42
60
76
60
75
94

Tutkinnot

         
Kandidaatin tutkinnot
Maisterin tutkinnot
Tohtorin tutkinnot

EMBA-koulutuksesta valmistuneet
121
173
21

33
130
150
14

77
130
142
13

72
126
152
8

59
152
174
9

39

Tuotetut opintopisteet

         
Pääaineena
Sivuaineena
Yhteensä
38 939
14 879
53 208
36 438
16 128
52 566
37 905
17 310
55 215
31 626
16 359
47 985
 42 133
18 946
61 079

Opiskelemaan hakeneet / aloittaneet

         
Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja Kauppatieteiden maisteri (KTM) Taloustiede
Hakijat
Aloittaneet

598
40

766
55

1022
45

1605
40

1670
45
Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja Kauppatieteiden maisteri (KTM) Yrityksen taloustiede
Hakijat
Aloittaneet

796
90

737
95

1447
105

1613
90

1435
110
MDP in Banking and International Finance
Hakijat
Aloittaneet
     
97
8

54
6
MDP in Corporate Environmental Management
Hakijat
Aloittaneet

104
24

86
20

88
15

54
16

45
22
MDP in Digital Marketing and Corporate Communication
Hakijat
Aloittaneet
         
63
20
MDP in International Business and Entrepreneurship
Hakijat
Aloittaneet

223
12

196
25

168
18

144
30

108
24
EMBA programme
Aloittaneet

42

37

40

39

41

Tutkimus

         
Tieteelliset jukaisu
Vertaisarvioidut julkaisut
JUFO 2
JUFO 3
92
64
18
6
82
67
20
5
89
84
22
6
94
80
18
6
135
110
26
11
Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä (€) 457,841 500,599 636,229 1,073,831 1,424,654
Henkilöstö          
Koko henkilöstö (31.12.)
Opetus- ja tutkimushenkilöstö,
               joista professoreita
112
86
21
98
75
19
98
74
20
113
87
21
111
99
23
Henkilötyövuodet
Koko henkilöstö
Opetus- ja tutkimushenkilöstö

100,2
72,3

97,1
72,3

91,0
65,7

98,0
74,8

92,0
79,0
Kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus (%) 8,5% 5,0% 4,9% 8,0% 6,8%