Hämäläinen Sari, University teacher / Yliopistonopettaja

Puhelinnumero:
+358405767805
Oppiaine:
Corporate Environmental Management
Huone:
AgC326.2C

Biography

Sari Hämäläinen M.Sc. (Econ.), M.Sc. (Chem.) is currently preparing on doctoral dissertation on SMEs in biorefinery networks.

Areas of interest

Eco-industrial networks, Material flow models, Environmental management systems

Research areas

Bioeconomy, Circular economy

Recent publications

  • Hämäläinen, S. & Pesonen, H.-L. 2015. Business opportunities for small and medium-sized enterprises in biorefinery networks. Journal of Science & Technology for Forest Products and Processes 4(5), 6-11.
  • Hämäläinen, S., Karvonen, I. & Laukkanen, M. (toim.) 2014. Teollisuuden uudet verkostomaiset toimintamallit materiaalitehokkuuden ja kestävän kilpailukyvyn edistäjinä - Kehityspolku kohti uusia toimintatapoja. Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakoulun julkaisuja N:o 206/2014.
  • Patala, S., Hämäläinen, S., Jalkala, A. & Pesonen, H.-L. 2014. Towards  a broader perspective on the forms of eco-industrial networks. Journal of Cleaner Production 82, 166-178.
  • Pesonen, H.-L., Josko, E. & Hämäläinen, S. 2013. Improving eco-efficiency of a swimming hall through customer involvement. Journal of Cleaner Production 39, 294-302.
  • Hämäläinen, S., Näyhä, A. & Pesonen, H-L. 2011. Forest Biorefineries – Business Opportunity for Finnish Forest Cluster. Journal of Cleaner Production 19(16), 1884-1891.
  • Näyhä, A., Hämäläinen, S. & Pesonen, H-L. 2011. Forest Biorefineries – A Serious Global Business Opportunity. In Alén, Raimo (Ed.). Biorefining of Forest Resources. Paper Engineers’ Association/Paperi ja Puu Oy: Helsinki, Finland. pp. 132-149.
  • Näyhä, A., Hämäläinen, S. & Pesonen, H-L. 2009. Biorefineries – Future Business Opportunity for Forest Cluster. Diffusion of Forest Biorefineries in Scandinavia, North America and South America. University of Jyväskylä. Reports from the School of Business and Economics N:o 39/2009.

Teaching (list of courses)

  • CEMS2120 Material Flow Management
  • CEMS2140 Corporate Environmental Management, Project Work or Internship