13.07.2018

Lämsä Anna-Maija, Professor / Professori

Vice Dean, Education
Lämsä Anna-Maija, Professor / Professori
Puhelinnumero:
+358405767823
Oppiaine:
Management and leadership
Huone:
AgD424.4

Biography

Born 1956 in Muhos, Finland

Education

Ph. D (Corporate Strategy), 2001 University of Jyväskylä
Topic of the doctoral disseration: Organizational Downsizing and the Finnish Manager from the Ethical Perspective

Ph.Lic (Management), 1998 University of Jyväskylä

M.Sc. (Business Administration) 1980 Turku School of Economics

Professional Development Diploma in Adult Education (PD), 1996 University of Lapland 20.4.1996.
Formal teacher qualification, 1983 Finnish Business College, Helsinki

Working experience in academia

Professor of Human Resource Management (full professorship), 2009 and further, University of Jyväskylä, School of Business and Economics.
Professor of Human Resource Management 2004 - 2009 (5-year period) University of Jyväskylä, School of Business and Economics.
Senior Lecturer in Management and Leadership 2002−2009 (on leave 2004−2009). University of Jyväskylä, School of Business and Economics
Senior Lecturer (acting), Senior Assistant and Researcher in Management and Leadership 1995−2001, University of Jyväskylä, School of Business and Economics

Other main working experience

Principal Lecturer in Oulu University of Applied Sciences/vocational teacher training institute, Personnel Recruitment Consultant (MU-Consultants Ltd. Mercuri Urval),
Senior Lecturer in Oulu Business College

Areas of Interest / Research Areas

Ethics in HRM and Leadership; equality, gender and diversity in work life; corporate social responsibility, management and leadership development; business education; leadership

Research group: Organisational Ethics, Leadership and HRM (ETHOS)

WeAll - weallfinland.fi

 • Social and Economic Sustainability of Future Working life: Equalities and Intersectionalities in Finland - Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa
 • Funded by Strategic Research Council (SRC) at the Academy of Finland.

Research Areas

Work-family relationship and equality; ethical organizational culture; diverse women’s careers; immigrants as workforce in SMEs; gender, responsibility and leadership development; ethical problems and ethical decision-making; relational leadership

Scientific articles from 2012

 • Riivari, Elina – Lämsä, Anna-Maija – Kujala, Johanna – Heiskanen, Erika 2012. The ethical culture of organisations and organisational innovativeness. European Journal of Innovation Management 15(3), 310–331.
 • Luoma-aho,Vilma - Vos, Marita - Lappalainen, Raimo - Lämsä, Anna-Maija - Uusitalo, Outi - Maaranen, Petri - Koski, Aleksi 2012. Added value of intangibles for organizational innovation. Human Technology: An Interdisciplinary Journal of Humans in ICT Environments 8(1), 7-23.
 • Huhtala, Mari – Kangas, Maiju – Lämsä, Anna-Maija – Feldt, Taru 2013. Ethical managers in ethical organisations? The leadership-culture connection among Finnish managers. Leadership and Organization Development Journal 34(3), 250 - 270. 
 • Takala, Tuomo – Tanttu, Sanja – Lämsä, Anna-Maija – Virtanen, Aila 2013. Discourses of Charisma: Barack Obama’s first six months as the President of the USA. Journal of Business Ethics 115, 149-166.  
 • Pihlajasaari, Pia – Feldt, Taru – Lämsä, Anna-Maija – Huhtala, Mari – Tolvanen, Asko 2013. Eettinen kuormittuneisuus ja sen yhteydet eettiseen organisaatiokulttuuriin kaupunkiorganisaatiossa, suunnittelutoimistossa ja pankissa. Hallinnon Tutkimus – Administration Studies 32(3), 75-94. [Ethical strain and its link to ethical culture in a public organization, an engineering company and a bank]
 • Auvinen, Tommi – Lämsä, Anna-Maija – Sintonen, Teppo – Takala, Tuomo 2013. Leadership Manipulation and Ethics in Storytelling. Journal of Business Ethics 116(2), 415-431.
 • Heikkinen Suvi, Lämsä Anna-Maija & Hiillos Minna 2014. Narratives by women managers about spousal support for their careers. Scandinavian Journal of Management 30, 27−39.
 • Riivari, Elina – Lämsä, Anna-Maija 2014. Does it pay to be ethical? Examining the relationship between organisations´ ethical culture and organisational innovativeness. Journal of Business Ethics. 124(1), 1-17.
 • Lämsä, Anna-Maija – Savela, Terttu 2014. The effect of an MBA on the development of women’s management competencies: a gender viewpoint. Baltic Journal of Management 9, 2: 213−230..
 • Pihlajasaari, Piia – Feldt, Taru – Mauno, Saija – Lämsä, Anna-Maija - Huhtala, Mari 2014. Seurantatutkimus eettisen organisaatiokulttuurin yhteydestä johtajien työpaikan vaihtoon. Psykologia 49, 4: 267-282. [A follow-up study of the link between ethical organizational culture and managers’ turnover]
 • Lämsä, Anna-Maija – Kangas, Emilia – Hirvonen Petri – Heikkinen Suvi – Biese Ingrid – Hearn Jeff 2014. Naisten johtamisuriin vaikuttavat stereotypiat. Hallinnon Tutkimus – Administration Studies 33(4), 332-351. [Stereotypes affecting women managers’ careers]
 • Nie, Dan – Lämsä, Anna-Maija 2015. The Leader-Member Exchange Theory in the Chinese Context and the Ethical Challenge of Guanxi. Journal of Business Ethics 128(4), 851-861.
 • Lämsä, Anna-Maija – Keränen, Anne – Savela, Terttu 2015. Vastuullinen johtajuus esimies-alaissuhteessa. Hallinnon Tutkimus – Administration Studies 34(3), 205-218. [Responsible leadership in the leader-follower relationship]
 • Lämsä, Anna-Maija – Piilola, Arja 2015. Women’s Leadership in Finland: The Meaning of Motherhood as Related to Leadership for Women Managers. In Madsen Susan, Ngunjiri Faith Wambura, Longman Karen & Cherrey Cynthia (eds.) Women and Leadership Around the World (in Series Women and Leadership: Research, Theory, and Practice). Information Age Publishing, U.S.A.
 • Lämsä, Anna-Maija – Viljanen, Soilikki 2015. FINLAND: Positive union engagement with CSR. In Lutz Preuss, Michael Gold & Chris Rees (eds.) Corporate social responsibility and trade unions. London: Routledge, pp. 31-48.
 • Lämsä, Anna-Maija – Auvinen, Tommi – Sintonen, Teppo 2015. A narrative framework in empirical organizational ethics research In R. Pučėtaitė, A. Novelskaitė & R. Pušinaitė (Eds.) Organizacijų etika, novatorišku-mas ir darniosios inovacijos [Organizational ethics, innovativeness and sustainable innovations]. Vilnius: Akademinė leidyba.
 • Lämsä, Anna-Maija – Pučėtaitė, Raminta, Kujala, Johanna - Medeišienė, Raimonda Agnė - Riivari, Elina - Bulatova, Julija - Kooskora, Mari – Brinkmann, Johannes – Heikkinen, Anna 2015. Mixed learning approach to teaching ethics in leadership and management: A case in a multicultural group. In G.D. Sardana & Tojo Thatchenkery (Eds.) Complex Organizational Change: Action-oriented approaches for Sustaining Positive Interventions.  New Delhi: Bloomsbury, pp. 352-364.
 • Koskinen, Satu – Lämsä, Anna-Maija 2016. The CEO-Chairman relationship from a relational leadership perspective. Leadership & Organization Development Journal 38(8), 1135-1146.
 • Kangas, Emilia – Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi 2016. Miesjohtajien isyysdiskurssit.  Työelämän Tutkimus Work Research Journal 14(3), 257-275. [Male managers’ discourses of fatherhood]
 • Pučėtaitė, Raminta – Novelskaite, Aurelija – Lämsä, Anna-Maija – Riivari, Elina 2016. The relationship between ethical organisational culture and organisational innovativeness: Comparison of findings from Finland and Lithuania. Journal of Business Ethics 139(4), 685-700.
 • Hiekkataipale, Minna – Lämsä, Anna-Maija 2016. The Ethical Problems of Middle Managers and Their Perceived Organisational Consequences. Transformations in Business & Economics, 15(3), 36-52.
 • Heikkinen, Suvi - Lämsä, Anna-Maija (2017). Narratives of spousal support for the careers of men in managerial posts. Gender, Work and Organization, 24(2), 171-193.
 • Lämsä, Anna-Maija – Savela, Terttu 2017. Case female Forum: Developing Women’s Leadership Opportunities in Work Life. In G.D. Sardana & Tojo Thatchenkery (Eds.) Knowledge Creation and Organizational Well-being. Leveraging Talent Management and Appreciative Intelligence. New Delhi: Bloomsbury, pp. 259-269.
 • Hiekkataipale, Minna – Lämsä, Anna-Maija. What should a Manager like Me do in a Situation like This? Strategies for Handling Ethical Problems from the Viewpoint of the Logic of Appropriateness.  Journal of Business Ethics. (DOI) 10.1007/s10551-015-2911-y.
 • Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi – Smith, Mark – Tornikoski, Christelle. The expatriate’s family as a stakeholder of the firm: A responsibility viewpoint. The International Journal of Human Resource Management. In print.
 • Kangas, Maiju – Kaptein, Muel – Huhtala, Mari – Lämsä, Anna-Maija – Pihlajasaari, Pia – Feldt, Taru. Why do managers leave their organization? Investigating the role of ethical organizational culture in managerial turnover. Journal of Business Ethics. In print.
 • Kujala, Johanna – Lämsä, Anna-Maija – Riivari, Elina. Company stakeholder responsibility: An empirical investigation of top managers’ attitudinal changes. Baltic Journal of Management. In print.
 • Lämsä, Anna-Maija – Pucetaite, Raminta – Kujala, Johanna – Heikkinen, Anna – Riivari, Elinan – Medeisiene, Agne. Teaching and learning business ethics in a multicultural group. International Journal of Knowledge Management Studies. In print.
 • Riivari, Elina – Lämsä, Anna-Maija. Organizational Ethical Virtues of Innovativeness. Journal of Business Ethics. In print.
 • Kangas, Emilia – Lämsä, Anna-Maija – Heikkinen, Suvi. Father managers (un)doing traditional masculinity. Accepted to be published in a book by Cambridge Scholars Publishing, Oxford. In print.

Teaching (list of courses)

  • Human resource management (in Finnish)
  • Leadership (in Finnish)
  • Cases in organizational ethics (in English)