Strategia ja yrittäjyys

Strategista johtajuutta kansainvälisessä ympäristössä.

Miten ja miksi yritykset menestyvät? Miten uusista ideoista, innovaatioista ja mahdollisuuksista jalostuu liiketoimintaa ja kestävää kilpailuetua? Strategian ja yrittäjyyden oppiaineessa tarkastelemme näitä yritystoiminnan keskeisiä kysymyksiä yksilöiden ja organisaatioiden näkökulmista. Pyrimme ymmärtämään yritysten päätöksentekoa ja valintoja poliittisessa, teknologisessa ja institutionaalisessa ympäristössä. Luomme uutta tietoa, jolla on merkittävä vaikutus ihmisiin, jotka luovat, kehittävät ja tutkivat organisaatioita tavoitellen kestävää tulevaisuutta.

Tut­ki­mus

Operoimme tieteenalojen rajapinnoilla. Tutkimuksemme koskettelee strategisen johtamisen, yrittäjyyden, organisaatioteorian, innovaatiotutkimuksen, kansainvälisen liiketoiminnan ja taloushistorian tematiikkoja. Orientaatiomme on jatkumo tutkijoidemme yli vuosikymmenen kuluessa jalostamista tutkimusohjelmista ja aktiivisesta julkaisutoiminnasta.

Kou­lu­tus

International Business and Entrepreneurship (IBE) on kaksivuotinen (120 ECTS), täysipäiväistä opiskelua edellyttävä kansainvälinen maisteriohjelmamme. Ohjelma rakentuu kansainvälinen liiketoiminnan, yrittäjyyden ja strategisen johtamisen teorian ja käytännön ydinkysymysten ympärille. Opiskelijamme saavat analyyttisia kyvykkyyksiä ja yrittäjämäisen strategisen asenteen ymmärtää ja ratkaista moniulotteisia ja muuttuvia yritystoiminnan kysymyksiä. Ohjelma valmentaa haasteisin, joita organisaatioiden rakentajat ja uudistajat kohtaavat globaalissa toimintaympäristössä.

Yrittäjyyden sivuainekokonaisuus (25 ECTS) on kaikille yliopiston opiskelijoille avoin opintokokonaisuus. Opinnoissa tutustut yrittäjyyden ja yrittäjämäisen toiminnan peruskysymyksiin. Saat myös valmiuksia tietojesi ja taitojesi kaupallistamiseen.