Ympäristöjohtaminen - vastuullisen liiketoiminnan koulutusta jo vuodesta 1995

Vastuullisen liiketoiminnan koulutusta jo vuodesta 1995

Jyväskylän yliopisto oli ensimmäinen pohjoismainen yliopisto, joka tarjosi opetusta ympäristöjohtamisen asiantuntijoille ja johtajille ainutlaatuisissa maisteri- ja tohtoriohjelmissaan.

Ympäristöasiat ovat nousseet tärkeään rooliin niin yksityisten kuin julkistenkin yhtiöiden johtamisessa, ja eri sidosryhmien vaatimukset tuotteiden sekä prosessien ympäristöystävällisyyden suhteen ovat kasvaneet. Kuluttajat ovat nykyään kiinnostuneempia ympäristöystävällisistä tuotteista, viranomaiset vaativat ympäristön kannalta suotuisampaa toimintaa, työntekijät ja lähialueen asukkaat ovat huolestuneita tuotannon terveys- ja turvallisuusseikoista, ja kansalaisjärjestöt kampanjoivat ympäristön ja kestävyyden puolesta. Ympäristöasiat voidaan myös muuntaa kilpailulliseksi eduksi, kun ne sisällytetään onnistuneesti yritysstrategiaan. Sosiaalisten sekä ympäristöön kohdistuvien vaikutusten hallinnointi on globaalin liiketalouden piirissä koko ajan tärkeämpää, ja siksi yhä useammat yritykset tarvitsevat asiantuntijoita ja johtajia, jotka ymmärtävät näitä mahdollisuuksia ja kykenevät niiden tiimoilta tuottamaan tulosta.

Tutkimus

Ympäristöjohtamisen tutkimusryhmä on ennakoivasti yhdistänyt kestävyyteen liittyviä kysymyksiä tutkimukseensa, opetussuunnitelmaansa sekä muuhun toimintaansa. Tutkimusryhmä tarjoaa yhtenäisen ja monialaisen lähestymistavan ympäristöasioihin liiketaloudessa. Tutkimuskohteitamme ovat materiaalin kulun hallinta, kestävä tuotanto ja kulutus, kestävyysstrategiat ja -markkinointi, ympäristöarvot ja -kulttuurit, sekä strategiat ja liikeideat kestäviin energiaratkaisuihin.

Koulutus

Ympäristöjohtamisen kansainvälinen maisteriohjelma Jyväskylän kauppakorkeakoulussa on kaksivuotinen ohjelma, joka tarjoaa yhtenäisen ja monialaisen lähestymistavan ympäristökysymyksiin.