05.02.2019

Tutkimushankkeet

Taloustiede

Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä (SEFW)

 1.4.2016 - 31.8.2019

Professori Roope Uusitalo, roope.h.uusitalo@jyu.fi

BEMINE - kohti viisaampia kaupunkiseutuja

1.4.2016 - 31.3.2019

Professori Hannu Tervo hannu.t.tervo@jyu.fi

Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP)

1.9.2015 - 30.4.2021

Yliopistotutkija Mika Haapanen, mika.p.haapanen@jyu.fi

Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (PSE)

1.9.2015 - 30.4.2021

Professori Roope Uusitalo, roope.h.uusitalo@jyu.fi

 

Johtaminen

Hankkeen nimi

Kesto

 Yhteyshenkilö

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WEALL)

1.10.2015 - 30.4.2021

Vastuullinen johtaja, professori Anna-Maija Lämsä, anna-maija.lamsa@jyu.fi

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus (LITO)

1.2.2017 - 31.12.2019

Yliopistonopettaja Virpi Malin, virpi.malin@jyu.fi

(Ei) tilaa feminismille? Sukupuoli ja postfeministiset käsitykset miesvaltaisissa organisaatioissa

1.9.2018 - 31.8.2021

Yliopistonopettaja Marke Kivijärvi, marke.t.kivijarvi@jyu.fi

Markkinointi

Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

1.6.2016 - 31.3.2019

Professori Heikki Karjaluoto, heikki.karjaluoto@jyu.fi

Strategia ja yrittäjyys

Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

Historiasta tulevaisuuteen: Historiallinen näkökulma rakennemuutokseen ja strategiseen päätöksentekoon

1.9.2018 - 31.8.2022

Professori Juha-Antti Lamberg, juha-antti.lamberg@jyu.fi

Viestinnän johtaminen

Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

Digital Content Compass

1.6.2018 - 30.11.2019

Projektipäällikkö Andra Aldea-Löppönen, andra.a.aldea-lopponen@jyu.fi

#Agentit - Nuorten toimijuus sosiaalisessa mediassa

1.1.2019 - 31.12.2022

Professori Vilma Luoma-aho, vilma.luoma-aho@jyu.fi

Ympäristöjohtaminen

Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

MORE: Moraalinen intensiteetti ja yhteiskuntavastuu huippu-urheilu organisaatiossa

1.4.2016 – 30.4.2019

Yliopistotutkija Marjo Siltaoja, marjo.siltaoja@jyu.fi

Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä (ELPIS)

1.9.2016 – 31.8.2020

Yliopistotutkija Marjo Siltaoja, marjo.siltaoja@jyu.fi

 

Kiertotalouden katalyytit: Innovaatioekosysteemeistä liiketoimintaekosysteemeihin (CICAT2025)

1.11.2018 – 31.12.2021

Yliopistotutkija Tiina Onkila, tiina.onkila@jyu.fi

 

Päättyneet hankkeet