23.03.2018

Tutkimushankkeet

JSBE:n tutkimushankkeet

Taloustiede

Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

Osaaminen, koulutus ja tulevaisuuden työelämä (SEFW)

 1.4.2016 - 31.3.2019

Professori Roope Uusitalo, roope.h.uusitalo@jyu.fi

BEMINE - kohti viisaampia kaupunkiseutuja

1.4.2016 - 31.3.2019

Professori Hannu Tervo hannu.t.tervo@jyu.fi

Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka (WIP, Work, Inequality and Public Policy)

1.9.2015 - 30.4.2021

Yliopistotutkija Mika Haapanen, mika.p.haapanen@jyu.fi

Syrjäytymisen estäminen: toimenpiteet ja mekanismit (PSE)

1.9.2015 - 30.4.2021

Professori Roope Uusitalo, roope.h.uusitalo@jyu.fi

 

Viestinnän johtaminen

 Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

BlackBox - Opening the black box of content marketing

1.11.2016 - 31.5.2018

Vastuullinen johtaja, professori Vilma Luoma-aho, vilma.luoma-aho@jyu.fi

Johtaminen

 Hankkeen nimi

Kesto

 Yhteyshenkilö

Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa (WEALL)

1.10.2015 - 30.4.2021

Vastuullinen johtaja, professori Anna-Maija Lämsä, anna-maija.lamsa@jyu.fi

Valmiina työelämään! (VALTE!)

1.11.2015 - 31.10.2018

Virpi Malin, virpi.malin@jyu.fi
Elina Riivari, elina.riivari@jyu.fi

Virtaa vientiin ja verkostoihin (VVV)

1.1.2016 - 31.12.2018

Erikoistutkija Esa Storhammar, esa.t.storhammar@jyu.fi

Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus (LITO)

1.2.2017 - 31.12.2019

Virpi Malin, virpi.malin@jyu.fi

Markkinointi

 Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

1.6.2016 - 31.3.2019

Heikki Karjaluoto, heikki.karjaluoto@jyu.fi

Ympäristöjohtaminen

 Hankkeen nimi

Kesto

Yhteyshenkilö

MORE: Moraalinen intensiteetti ja yhteiskuntavastuu huippu-urheilu organisaatiossa

1.4.2016 – 30.4.2019

Yliopistotutkija Marjo Siltaoja, marjo.siltaoja@jyu.fi

Vihreän kasvun mahdollistaminen: Negatiivisen leiman poistaminen ympäristömyönteisestä liiketoiminnasta ja kuluttajakäyttäytymisestä (ELPIS)

1.9.2016 – 31.8.2020

Yliopistotutkija Marjo Siltaoja, marjo.siltaoja@jyu.fi

 

Päättyneet hankkeet