BlackBox - Opening the black box of content marketing

Avainsanat: sisältömarkkinointi, digitalisaatio

Tutkimushankkeen lyhytkuvaus: 

Sisältömarkkinointi mullistaa parhaillaan sekä kuluttajien kokemuksia, markkinoijien vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa, sisällöntuottajien työtä että mediayritysten ansaintamalleja. Digitaalisen vallankumouksen myötä markkinoinnin logiikka on ratkaisevasti muuttunut: emme toimi enää perinteisessä massamediaympäristössä, jossa ostettu mainonta takaa huomion. Yleisöt ovat pirstaloituneet ja viestien määrä ylittää usein käsityskykymme. Kamppailu yleisöjen huomiosta on kovaa ja tällä hetkellä sisältömarkkinointi näyttäisi olevan yksi menestyjistä. Sisältömarkkinoinnin bisnespotentiaali on yleisesti tunnistettu ja keskustelua alan yhteisistä pelisäännöistä on jo avattu eri puolilla. Kukaan ei kuitenkaan tunnu täysin ymmärtävän, miksi ja miten sisältömarkkinointi toimii: Kuinka sisältömarkkinoinnin eri elementit vaikuttavat kuluttajien odotuksiin? Miten kuluttajien sisältökokemus linkittyy osaksi asiakaskokemusta ja mitkä ovat rajoitukset ja rajat, joiden sisällä sponsoroitu sisältö toimii? Tutkimus vastaa 1) median ja muiden välittäjäorganisaatioiden (mediatalot, blogiportaalit, videoverkostot, mainos- ja viestintätoimistot) tarpeeseen rakentaa uusia ansaintamalleja, 2) markkinoijien tarpeeseen hyötyä sisältömarkkinoinnista ja oppia ymmärtämään sen logiikkaa kuluttajanäkökulmasta, 3) sisällöntuottajien tarpeeseen tehdä vaikuttavampia ja kuluttajien odotuksia paremmin vastaavia kaupallisia sisältöjä sekä 4) kuluttajien tarpeeseen kohdata kiinnostavia (ilmaisia) verkkosisältöjä.

Presentation of the project in Prezi

Kymmenen väitettä sisältömarkkinoinnista (pdf)

Tieteenala

Viestinnän johtaminen

Aikataulu

1.11.2016 - 31.5.2018                              

Yhteyshenkilö

Vastuullinen johtaja, professori Vilma Luoma-aho, vilma.luoma-aho(at)jyu.fi

Yhteistyökumppanit

DMC research group (Digital Marketing and Communication) from the Jyväskylä University School of Business and Economics. See more: www.jyu.fi/jsbe/en/research/research-groups/dmc

COMET research group (Tampere Research Centre for Journalism, Media and Communication)

CIRCMI research group (Research on Information, Customer and Innovation Management) from the School of Information Sciences in the University of Tampere

blackbox.jpg

 

Rahoitus

Tekes, Jyväskylän yliopisto, yritykset