07.03.2019

Infrastruktuurit

Kauppakorkeakoulun infrastruktuurihankinnoilla pyritään tukemaan laadullista ja määrällistä tutkimusta tiedekunnassa. Infrastruktuurihankinnat edistävät myös liiketaloustieteen ja taloustieteen opetusta kauppakorkeakoulussa. Merkittäviä infrastruktuuri-investointeja ovat mm. maksulliset aineistot, ohjelmistot ja laitehankinnat.

Infrastruktuurit

  • Laiteinfrastruktuureista digitaalisia sanelimia lainataan kauppakorkeakoulun henkilökunnalle sekä opinnäytetöitä varten myös kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Muut laiteinfrastruktuurit ovat ainoastaan kauppakorkeakoulun henkilökunnan käytettävissä.
  • Ohjelmistoinfrastruktuurit ovat kauppakorkeakoulun henkilökunnan käytettävissä lisenssiehtojen mukaisesti.
  • Palvelu- ja aineistoinfrastruktuurit ovat pääsääntöisesti kauppakorkeakoulun henkilökunnan ja opiskelijoiden käytettävissä (huomioiden lisenssiehdot). Lisätietoja antaa kunkin infrastruktuurin yhteyshenkilö.
  • Ohjelmisto- ja aineistoinfrastruktuureja on käytettävissä osassa kauppakorkeakoulun mikroluokkien koneista (mm. Stata ja DataStream). Lisätietoja antaa kunkin infrastruktuurin yhteyshenkilö.

Laitteet

Kuvaus

Sijainti

Yhteyshenkilö

Olympus VN-2100PC & VN-3100PC digital voice recorders Digitaaliset sanelimet, yht. 13 kpl. Kauppakorkeakoulu, Agora Merja Myller
JVC HD Hard Disk Camcorder, model GZ-HD10E Videokamera, 1 kpl, ohjeita:http://www.jvc.com/ Kauppakorkeakoulu, Agora Sanna Kouvalainen
A.lav ez –microphone A.lav ez is a omni-directional lavaliere microphone designed for mobile use. It can be used when recording films, podcasts, interviews and voiceovers. 3.5 mm connector. https://aputure.com/products/a-lav-ez-1 JSBE Sanna Kouvalainen / Iiro Vuori
Benro- mini tripod https://www.benroeu.com/products/benro-bk10.aspx JSBE Sanna Kouvalainen / Iiro Vuori

Ohjelmistot

Kuvaus

Sijainti/www-osoite

Yhteyshenkilö

Adobe Creative Suite Design Standard Win (CS6.0) Sisältää: InDesign, Acrobat, Photoshop, Illustrator, Bridge ja Media Encoder. 1 lisenssi. IT-palveluiden välittämä ohjelmisto. Kauppakorkeakoulu, Agora Dziubek Kinga
SoftWave Opiferus -toimintolaskentaohjelma Toimintoperusteiseen kustannuslaskentaan perustuva kustannus- ja kannattavuuslaskentaohjelma. Ohjelmistolla voidaan mallintaa organisaatioiden toimintokustannuksia ja kehittää erilaisia suorituskykymittareita toiminnan tehokkuuden seuraamiseen. Esimerkiksi tuotteiden, palveluiden, työnumeroiden projektien tai asiakkaiden aiheuttamat kustannukset ja kannattavuus. Vuosittainen päivitys (huhtikuu). http://www.softwave.fi/node/42 Antti Rautiainen, Marko Järvenpää
Visma Nova 8 pro Laskentatoimen toiminnanohjausjärjestelmä. Käytössä opetuksessa laskentatoimen atk- harjoitukset -kurssilla (kirjanpito). Lisenssi uusinta vuosittain tammi-helmikuussa. http://www.visma.fi/Ohjelmistoratkaisut/Ohjelmistot/Visma-Nova/Esittely/ Antti Rautiainen, hallintopäällikkö
Tilitin Kirjanpito-ohjelma. Tulossa kokeilukäyttöön Kirjanpito ja tuloslaskenta -kurssille. http://helineva.net/tilitin/ Antti Rautiainen
SAP GBI (SAP Global Bike) Toiminnanohjausjärjestelmän demoversio etäkäyttöisenä Magdeburgin yliopiston tiloista ja palvelimelta. Tämä ohjelma on käytössä monella laskentatoimen kurssilla. http://www.sap.com Antti Rautiainen
NoviCraft client + NoviCraft Play Package -lisenssi NoviCraft-tiimiharjoitus on 3D-peliteknologiaa hyödyntävä lähestymistapa tiimi- ja vuorovaikutustaitojen sekä johtamisen kehittämiseen.  Käytetty/käytetään jatkossa johtamisen aine- ja syventävien opintojen kursseilla (YJOA240 Henkilöstöjohtaminen, YJOS590 Ihmisten johtaminen, YJOS240 Oppiminen organisaatiossa, YJOS670 International Human Resources Management). NoviCraft Play Package -lisenssi (3v) sisältää NoviCraft Server -ohjelmistot (5 kpl) ja NoviCraft Client -ohjelmistot (35 kpl), Käyttöoikeus on voimassa 36 kk toimituksesta alkaen. Mahdollistaa 15-35 yhtäaikaisen koulutettavan pelauttamisen (5 kertaa 3-7 pelaajaa). Hankittu toukokuu 2013. http://www.ludocraft.com/company/client-cases/ Elina Riivari, Tommi Auvinen, it-palvelut
Stata 15 Data analysis and statistical software Aineistojen analysointi- ja tilasto-ohjelmisto. 11 kpl Stata SE 15 network, 2 kpl Stata SE 15 single user ja 1 kpl Stata MP4 15 single user lisenssejä. Hankittu noin 19.6.2017. Agoran Africa-luokkaan on hankittu 30 student lab Stata IC 15 lisenssiä. Asennettu 21.12.2017. http://www.stata.com/ Mika Haapanen
RATS Econometrics Software RATS (Regression Analysis of Time Series) is a econometrics and time-series analysis software package. RATS is e.g. for analyzing time series and cross sectional data, developing and estimating econometric models, and forecasting. http://www.estima.com/ Kari Heimonen
Eviews 8 Software e.g. for econometric analysis,  forecasting, simulation and statistical analysis. One lisence only. http://www.eviews.com/ Juha Junttila
Mplus 6.12 Mplus is a latent variable modeling program from 2011 https://www.statmodel.com/version6.12.shtml Heikki Karjaluoto
SULCA 4.2 (aiemmin nimellä KCL-ECO) LCA-laskentaohjelma tuotteiden elinkaaren ympäristövaikutusten laskemiseksi, jota käytetään Material Flow Management Computer Demos -kurssilla (ympäristöjohtaminen). Käytössämme on 24 kpl EDU-lisenssejä (opetuskäyttöön) ja 1 kpl BUS-lisenssi (tutkimuskäyttöön). Ohjelma on Ohjelmakaaren tietokoneluokan koneilla (OHJ10 B162). Kauppakorkeakoulu, Agora Sari Hämäläinen
Citrix XenApp Citrix XenApp -palvelu tarjoaa laiteriippumattoman tavan käyttää hallinnon sovelluksia kuten ESS, Rondo, SAP ja SoleTM erilaisilla laitteilla ja etäyhteyksin ilman VPN-yhteyttä. Muutamia lisenssejä on hankittu. https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/tutoriaalit/citrix-xenapp-hallinnon-sovellukset Kauppakorkeakoulu, Agora hallintopäällikkö
NVivo 12 NVivo 12 Pro - Perpetual License with Educational Pricing. In total, 4 licences (3 for Windows and 1 for Mac). Purchased in May 2018 for faculty's  computers. 16 additional licenses puchased in autumn 2018. https://www.qsrinternational.com/nvivo/products Kauppakorkeakoulu, Agora Mika Haapanen

Palvelut

Kuvaus

Sijainti/www-osoite

Yhteyshenkilö

Etäyhteys Tilastokeskuksen tutkimuslaboratorioon Organisaatiosopimus JY:n kauppakorkeakoulun ja Tilastokeskuksen välillä etäyhteyden ylläpitämisestä. Tutkijan työasemalta voidaan avata etäyhteys Tilastokeskuksen palvelimelle verkkoyhteyden kautta. Tutkija pääsee käyttämään Tilastokeskuksen aineistoja suojatusti. Käyttö vaatii tutkijalta myös projektikohtaisen sopimuksen Tilastokeskuksen kanssa. http://www.stat.fi/tup/mikroaineistot/etakaytto.html Mika Haapanen
Amadeus JY:n kirjasto on ostanut yritystietokannasta version, joka sisältää laajat tiedot (ml. tilinpäätöksestä) kaikkiaan 3 298 804 eurooppalaisesta yrityksestä, joukossa 28 704 suomalaista yritystä. Tietokannassa on laajat haku- ja vertailuominaisuudet. Amadeus päivittyy kerran kuukaudessa. Huomioi, että kuolevat yritykset poistuvat tietokannasta. Amadeus löytyy Nelliportaalin aineistovalinnasta Yliopiston kirjasto
Webropol Survey Jyväskylän yliopistolla on lisenssi www-kyselyiden tekoon suunnitellun Webropol-ohjelman käyttöön. https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/kyselyt/webropol webropol@jyu.fi
MrInterview Koko JY:llä on käytössä www-kyselyiden tekoon MrInterview-ohjelma. Vastausten analysointi onnistuu esim. SPSS-ohjelmalla. Kaikilla JY:n opiskelijoilla ja henkilökuntaan kuuluvilla on mahdollisuus käyttää MrInterview-ohjelmaa. Ohjelman käyttö vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnuksen ja salasanan saat tarvittaessa lähettämällä sähköpostin, joka sisältää nimesi ja yliopistoverkon käyttäjätunnuksesi osoitteeseen: tilastoneuvonta@jyu.fi. https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/tutkimus/spss/mrInterview JY / Tilastoneuvonta, tilastoneuvonta@jyu.fi & Jukka-Pekka Kesonen
Kauppalehti Digitilaus ja sijoittajapaketti Tunnuslukuanalyysit, Tekniset analyysit, Tilinpäätöstiedot excel-muodossa, Oma salkku+. 1 kpl lisenssi. http://www.kauppalehti.fi/5/i/tilaukset/klfi/esittely/?id=146 Juhani Raatikainen
Kauppalehden tietopalvelut Käyttäjätunnus sisältää mm. konkurssi- ja yrityssaneeraustietoja https://tietopalvelut.kauppalehti.fi/1/etusivu/ Antti Rautiainen

Aineistot

Kuvaus

Sijainti/www-osoite

Yhteyshenkilö

Political Risk data A multiple user license to the Political Risk data published by the Political Risk Service in International Country Risk Guide (ICRG). More information about ICRG can be found from here: http://www.prsgroup.com/icrg.aspx and about the index itself, from here:  https://www.prsgroup.com/explore-our-products/international-country-risk-guide/. Basically, data are panel data on 12 different political risks and covers years 1984-2013 and about 140 countries. More details: heikki.lehkonen@jyu.fi. Purchased 16.12.2013. https://www.prsgroup.com/wp-content/uploads/2012/11/icrgmethodology.pdf  Heikki Lehkonen
Thomson Reuters Datastream; Thomson ONE Datastream Academic Package; Datastream IBES current contended acad; Datastream Worldscope contended academic SDC Platinum. Description:  The economic and financial time series database. Includes for example analyst forecasts, equities, equity indices, fixed income securities, exchange rates, interest rates, futures, options, commodities and energy, warrants, funds and trusts, macro forecasts and economic indicators. Bought together with 9 other Finnish institutions. 1 floating license. https://financial.thomsonreuters.com/en/products/tools-applications/trading-investment-tools/datastream-macroeconomic-analysis.html Juha Junttila, Heikki Lehkonen, Juhani Raatikainen; IT-palvelut: Timo Solonen
Voitto+ -yritystietokanta-CD Voitto+ CD on kattava ja monipuolinen yritystietokanta. Se sisältää 150 000 suomalaisen mm. yritysten ja konsernien tilinpäätökset, tunnusluvut ja konsernirakenteet. Myös yritysten yhteystiedot www-osoitteineen. Kahdesti vuodessa ilmestyvä. 2 CD:tä. Max 5 käyttäjää, kestotilaus, Myyjä: Asiakastieto. Lisätietoja: http://www.asiakastieto.fi/web/fi/tuotteet-ja-palvelut/riskienhallinnan-palvelut/yrityspalvelut/voitto tai http://www.asiakastieto.fi/voitto/ohje/tp.htm JSBE Antti Rautiainen
Data set on National Net Financial Wealth The data set provides financial wealth figures of major sectors in the economy (NPISH [Household and nonprofit organizations serving for household], Central government, General government and Total economy). The data consist following countries: Australia, Austria, Belgium, Canada, Chile, Colombia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Latvia, Luxemburg, Mexico, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States. The sample size is 1995-2012. See for closer exposition and the reference of the data set Heimonen, K., Junttila, J., Rönkkö, R., 2016. Balance Sheet Positions in OECD and Post-Soviet Countries since the 1990’s. Working Paper is available from https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2784723. Also codebook is available. Link to the data (> 100 Mb) Kari Heimonen