27.11.2017

Rekrytoi opiskelija!

Harjoittelija

Työnantajalle harjoittelija tuo arvokkaan työpanoksen lisäksi uutta osaamista, ajatuksia sekä tietoa tämän päivän koulutuksen ja tutkimuksen sisällöstä ja laadusta. Harjoittelijan palkkaaminen antaa mahdollisuuden toteuttaa ideoita ja kokeilla uusia aluevaltauksia pienin riskein. Harjoittelijan palkkaaminen tarjoaa myös helpon tavan rekrytoida tulevaisuuden asiantuntijoita. 

Tar­vit­set­te­ko to­teut­ta­jaa vaikkapa täl­lai­siin teh­tä­viin?

  • tutkimusten, selvitysten, kartoitusten ja raporttien laatiminen
  • arviointi, kehittämis- ja suunnittelutehtävät
  • yhteyksien hoitaminen ja niihin liittyvät tehtävät

Jos sinulla on tiedossa opiskelijalle soveltuva harjoittelupaikka, ota yhteyttä E-mail: opintoasiat-jsbe(at)jyu.fi

Opinnäytetyöt ja opiskelijaprojektit

Opinnäyteyhteistyö tarjoaa toimeksiantajalle mahdollisuuden hyödyntää asiantuntevaa ja laadukasta tutkimusta oman toimintansa jatkokehittämisessä. Yliopisto-opinnot takaavat sen, että yhteistyötahon käytössä on uusin tutkimustieto ja taitoa sen soveltamiseen juuri kyseiseen tehtävään tarvitsemalla tavalla.

Opiskelijoiden ensimmäinen opinnäytetyö on kandidaattivaiheen aineopintojen tutkielma. Tutkielman laajuus on 10 op. Työhön kuuluu lukuvuoden kestävä seminaari, jonka aikana opiskelija oppii tutkimustyön keskeiset piirteet. Opiskelijoiden lopputyö on pro gradu -tutkielma. Tutkielman laajuus on 35 opintopistettä ja useimmat opiskelijat varaavat sen tekemiseen aikaa puolesta vuodesta vuoteen. Pro gradu -tutkielma kehittää opiskelijan kykyä itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja analyyttiseen arviointiin. Se edellyttää opiskelijalta uuden tiedon tuottamista ja tiedon soveltamista valitun tutkimusongelman pohjalta.

Jos sinulla mielessä aihe opiskelijan opinnäytetyön aiheeksi, ota yhteyttä E-mail: opintoasiat-jsbe(at)jyu.fi

Yri­ty­syh­teistyö­nä to­teute­taan useita opiskelijaprojekteja. Yhteistyössä yritysten kanssa, käytännössä kurssien harjoitustöinä, on toteutettu esimerkiksi markkinointitutkimuksia, markkinaselvityksiä, kansainvälistymisstrategioiden kehittämistä, palvelun konseptointia ja tuotteistamisselvityksiä, myynnin kehittämisprojekteja, sosiaalisen median markkinoinnin projekteja, yritysidean ja liiketoimintamallin ideointia ja kehittämistä.

Kerro ideastasi, kysy lisää ja ota yhteyttä E-mail: opintoasiat-jsbe(at)jyu.fi