Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston uusi akatemiatutkija Tanja Leppäaho

Jyväskylän yliopiston uusi akatemiatutkija Tanja Leppäaho

Tanja Leppäaho

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt rahoituksen 20 uudelle akatemiatutkijalle. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun professori (tenure track) Tanja Leppäaho menestyi kovassa kilpailussa ja sai 434 485 euroa viisivuotiselle tutkimushankkeelleen. Teoria perheyritysten kansainvälistymisprosessista: polut ja verkostot -projekti alkaa 1.9.2017.

Perheyritysten on todettu kansainvälistyvän eri tavalla kuin muilla tavoin omistettujen yritysten, mutta tutkimustulokset perheomisteisuuden vaikutuksista kansainvälistymiseen ovat ristiriitaisia. Perheyritykset tarjoavat ainutlaatuisen tilaisuuden tutkia pitkäaikaisia, sukupolvelta toiselle ulottuvia kansainvälistymisprosesseja läpi erilaisten aikakausien.

  • Projektissa selvitetään mm. Serlachiuksen, Schauman Woodin ja Ahlströmin kansainvälisen kaupan kirjeenvaihtoa 1900-luvun alkupuolella Elinkeinoelämän keskusarkiston aineistoja tutkimalla. Nämä yritykset olivat tuon ajan born global -yrityksiä. Lisäksi selvitetään noin 15 perheyrityksen maailmansotien tai EU:hun liittymisen jälkeen alkanutta kansainvälistymistä erityisesti verkostoitumisen näkökulmasta, Leppäaho kertoo.

Tutkimuksessa pureudutaan perheyritysten ydinominaisuuksiin. Siinä selvitetään miten vahvat perhesuhteet, identifioituminen ja tunteellinen sitoutuminen yritykseen, sukupolvien jatkumo ja perheen rooli päätöksenteossa selittävät perheyritysten kansainvälistymistä. Näitä tutkitaan myös yhteisillä Jyväskylän monitieteisen aivotutkimuskeskuksen kanssa suoritettavilla hyvinvointimittauksilla.

  • Perheyritykset muodostavat noin 80 % Suomen, EU:n ja USA:n yrityskannasta ja kehittyvissä maissa niiden osuus on vielä suurempi. Jos edes joka toinen perheyritys pystyisi palkkaamaan onnistuneen kansainvälistymisen kautta yhden työntekijän lisää, meillä ei ideaalitilanteessa enää olisi Suomessa työttömyyttä. On tärkeää puhua myös kestävän, hitaan kasvun yrityksistä, jotka muodostavat suurimman osan yrityskannasta, Leppäaho toteaa.

Toimikunnalle jätettiin syyskuun 2016 haussa yhteensä 186 akatemiatutkijahakemusta ja rahoitus myönnettiin 11 prosentille hakijoista. Toimikunta osoittaa tutkijoiden rahoitukseen noin 8,7 miljoonaa euroa. Tutkimussuunnitelman tieteellisen laadun lisäksi akatemiatutkijoiden valinnassa tärkeimpiä kriteereitä olivat hakijan itsenäisyys tutkijana sekä nousujohteinen urakehitys.

Lisätietoja:
Professori Tanja Leppäaho, puh. 0400 248 116, tanja.c.leppaaho@jyu.fi,
Suomen Akatemia: http://www.aka.fi/

kuuluu seuraaviin kategorioihin:
Navigointi

greypinstr

 

Tänään

17. marraskuuta 2017, viikko 46, Eino, Einari. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar