Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Faktoja ja tunnuslukuja

Faktatietoa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta

Kauppakorkeakoulu on nuorin Jyväskylän yliopiston tiedekunnista. Kauppatieteellistä koulutusta on tarjottu kuitenkin jo vuodesta 1967 lähtien yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan kuuluneessa taloustieteen laitoksessa, joka muutettiin 1.3.1997 alkaen itsenäiseksi taloustieteelliseksi osastoksi. Tämä hallinnollisesti tiedekuntaa vastannut yksikkö virallistettiin 1.8.1999 alkaen taloustieteiden tiedekunnaksi. 1.9.2010 alkaen taloustieteiden tiedekunnan nimi muuttui Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluksi.

Perinteiset koulutusohjelmat ja maisteriohjelmat tarjoavat monipuolisen valikoiman opintojaksoja ja ohjelmia kaikille opiskelijoille. Kauppakorkeakoulu on aktiivinen, tehokas ja yhteistyökykyinen yksikkö elinvoimaisessa ja kansainvälisessä Jyväskylän yliopistossa.

Keskeisiä tunnuslukuja

  2013

  2014

  2015

  2016

  Opiskelijat

  Perustutkinto-opiskelijoita
  Jatko-opiskelijoita
  Avance-johtamiskoulutus

  Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden osuus (%)
  Kauppakorkeakoulusta vaihtoon lähteneiden opiskelijoiden määrä
  Kauppakorkeakouluun vaihtoon tulleiden opiskelijoiden määrä

  1104
  195
  234

  7,3
  48
  53 

  1146
  183
  220

  7,2
  79
  65

  1125
  167
  154


  42
  60

  1 161
  153
  143

  7,8
  76
  60

  Tutkinnot

  Kandidaatin tutkinnot
  Maisterin tutkinnot
  Tohtorin tutkinnot

  Avance-johtamiskoulutuksesta valmistuneet

  121
  173
  21

  33

  130
  150
  14

  77

   130
  142
  13

  72

  126
  152
  8

  59

  Tuotetut opintopisteet

  sisältää avoimen yliopiston opetuksen
  Pääaineena
  Sivuaineena
  Yhteensä


  38 939
  14 879
  53 208


  36 438
  16 128
  52 566


  37 905
  17 310
  55 215


  31 626
  16 359
  47 985

  Opiskelemaan hakeneet / aloittaneet

  Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja Kauppatieteiden maisteri (KTM) Taloustiede
  hakeneet
  aloittaneet

  598
  40

  766
  55

  1022
  45

  1605
  40
  Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja Kauppatieteiden maisteri (KTM) Yrityksen taloustiede
  hakeneet
  aloittaneet

  796
  90

  737
  95

  1447
  105

  1613
  90
  MDP in Corporate Environmental Management
  hakeneet
  aloittaneet

  104
  24

  86
  20

  88
  15

  54
  16
  MDP in International Business and Entrepreneurship
  hakeneet
  aloittaneet

  223
  12

  196
  25

  168
  18

  144
  30
  MDP in Banking and International Finance
  hakeneet
  aloittaneet

  97
  8
  MBA-koulutus
  aloittaneet

  42 

  37 

   40

  39

  Tutkimus

  Tieteelliset julkaisut
  Vertaisarvioidut julkaisut
  JUFO 2
  JUFO 3

  Kilpaillun ulkopuolisen tutkimusrahoituksen määrä (€)

  92
  64
  18
  6

  457841

  82
  67
  20
  5

  500599

   89
  84
  22
  6

  636229

  94
  80
  18
  6

  1073831

  Henkilöstö

  Koko henkilöstö
  Professorit

  Henkilötyövuodet
  Koko henkilöstö
  Opetus- ja tutkimushenkilöstö

  Kansainvälisen opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus

  112
  21

  100,22
  73,32

  8,5 %

  98
  19


  97,07
  72,32

  5 %

  98
  20


  91,04
  65,72

  4,9 %

  113  98,0
  74,8

  8,0 %


  Kauppakorkeakoulun oppiaineet

  Pääaineet

  • taloustiede
  • laskentatoimi
  • markkinointi
  • johtaminen
  • viestinnän johtaminen
  • ympäristöjohtaminen
  • yrittäjyys

  Sivuaineena voi opiskella kauppaoikeutta (perus- ja aineopinnot). Kauppakorkeakoulun avoimet perusopintokokonaisuudet Liiketoimintaosaamisen perusteet ja englanninkielinen Basic Business Studies ovat erittäin suosittuja sivuaineita.

  Kansainväliset maisteriohjelmat

  • Master's Degree Programme in International Business and Entrepreneurship (IBE)
  • Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management (CEM)
  • Master's Degree Programme inBanking and International Finanace (BIF)

  Kauppakorkeakoulusta valmistuu kauppatieteiden kandidaatteja, maistereita ja tohtoreita.

  Kansainvälisyys

  Kauppakorkeakoulu on aktiivisesti mukana kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa kuten ERASMUS/SOKRATES ja NOREK, sekä kahdenvälisissä ohjelmissa. Ulkomaisille opiskelijoille on tarjolla useita englanninkielisiä kursseja. Ulkomaisia tutkinto-opiskelijoita tulee vuosittain noin 30 ja vuosittain kauppakorkeakoulu vastaanottaa noin viidenneksen Jyväskylän yliopiston vaihto-opiskelijoista. Myös tutkija- ja opettajavaihto on aktiivista. Kauppakorkeakoulu toimii myös merkittävien kansainvälisten konferenssien isäntänä.

  greypinstr

   

  Tänään

  17. marraskuuta 2017, viikko 46, Eino, Einari. (*)

  Yhteystietohaku
  JSBE Sosiaalisessa mediassa

  Facebook logo     

  YouTube

  Yliopistoportaalit

  Uno

  Isa

  Wolmar