Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Yksikön historia

Yksikön historia

Kauppakorkeakoulu on nuorin Jyväskylän yliopiston tiedekunnista. Kauppatieteellistä koulutusta on tarjottu kuitenkin jo vuodesta 1967 lähtien yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisessä osastossa. Yksikkö vakiintui 1973 yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaiseksi laitokseksi, joka muutettiin 1.3.1997 alkaen itsenäiseksi taloustieteelliseksi osastoksi. Tämä hallinnollisesti tiedekuntaa vastannut yksikkö virallistettiin 1.8.1999 alkaen taloustieteiden tiedekunnaksi ja nimi muutettiin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluksi vuonna 2010.

2011
 • Avance johtamiskoulutus liitettiin osaksi kauppakorkeakoulua
2010
 • Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu perustettiin
2006
 • Master’s Degree Programme in Entrepreneurship in Family Business Opetusministeriön asetukseen yliopistojen maisteriohjelmista 1.1.2007 alkaen
 • Perustettiin yrittäjyyden toinen assistentin virka (perheyrittäjyys)
 • Perustettiin kansantaloustieteen toinen assistentin virka (rahoitus)
 • Perustettiin kansantaloustieteen professorin virka (kansainvälinen rahatalous)
 • Perustettiin markkinoinnin kolmas professorin virka (kuluttajamarkkinointi)
 • Perustettiin yritysten ympäristöjohtamisen assistentin virka
 • Perustettiin liiketoimintaosaamisen yliassistentin virka
 • Perustettiin yritysten ympäristöjohtamisen professorin virka
 • Perustettiin johtamisen professorin määräaikainen virkasuhde (1.8.2006–31.7.201
2005
 • Perheyrittäjyyden englanninkieliset maisteriopinnot käyntiin syksyllä 2005
 • Kansantaloustieteen Financial economics maisteriopinnot alkavat
 • Master’s Degree Programme in Corporate Environmental Management (KTM) Opetusministeriön asetukseen yliopistojen maisteriohjelmista
 • Taloustieteiden tiedekunnalle kansainvälinen ”TOP30” tunnustus ympäristöjohtamisen ja yhteiskuntavastuun teemojen sisällyttämisestä opetusohjelmaan ja tutkimukseen (Beyond Grey Pinstripes)
 • Perustettiin yrittäjyyden toinen yliassistentin virka (osaamisperustainen liiketoiminta)
 • Perustettiin johtamisen kolmas yliassistentin virka (yrityksen strategiat)
2004
 • Perustettiin johtamisen professorin määräaikainen virkasuhde (1.9.2004–31.7.2009)
2003
 • Kansainvälinen aluetaloustieteen ERSA konferenssi pidetään Jyväskylässä
 • Perustettiin yrittäjyyden ensimmäinen yliassistentin virka
 • Perustettiin yrittäjyyden ensimmäinen assistentin virka
 • Perustettiin kansantaloustieteen toinen yliassistentin virka (työn taloustiede)
 • Perustettiin markkinoinnin toinen yliassistentin virka
 • Perustettiin johtamisen toinen yliassistentin virka
2002
 • Perustettiin laskentatoimen yliassistentin virka (erityisesti rahoitus)
 • Perustettiin kansantaloustieteen ensimmäinen yliassistentuuri (rahoitus)
 • Perustettiin kansantaloustieteen professorin määräaikainen virkasuhde (kansainvälinen rahatalous) (1.8.2002–31.12.2006)
 • Perustettiin markkinoinnin professorin määräaikainen virkasuhde (kuluttajamarkkinointi) (1.8.2002–31.12.2006)
 • Perustettiin markkinoinnin ensimmäinen yliassistentin virka
2001
 • Taloustieteiden tiedekunnalle World Resources Instituten ja Aspen Instituten "cutting-edge MBA program" tunnustus yritysten ympäristöjohtamisen maisteriopinnoista (Beyond Grey Pinstripes: Preparing MBAs for Social and Environmental Stewardship).
 • Yritysstrategiat oppiaine muuttuu johtamisen oppiaineeksi, jonka alaksi määriteltiin yrityksen johtaminen ja johtajuus ja yrityksen ympäristöjohtaminen
 • Kansainvälinen työn taloustieteen EALE konferenssi pidettiin Jyväskylässä.
 • Perustettiin yrittäjyyden toinen professorin virka
 • Perustettiin laskentatoimen kolmas professorin virka
 • Perustettiin kansantaloustieteen kolmas professorin virka (rahoitus)
 • Perustettiin yritysten ympäristöjohtamisen yliassistentin virka
2000
 • Perustettiin yrittäjyyden ensimmäinen professorin virka
 • Perustettiin markkinoinnin toinen professorin virka
1999
 • Taloustieteellinen osasto itsenäistyi taloustieteiden tiedekunnaksi
 • Kansantaloustieteen apulaisprofessorin virka muuttui professorin viraksi
1998
 • Ensimmäinen väittelijä yritysten ympäristöjohtamisessa

1997

 • Taloustieteen laitos irrotettiin yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta omaksi osastokseen
 • Ensimmäinen väittelijä yrittäjyydessä
 • Yrityshallinnon nimi muutettiin yritysstrategiat –oppiaineeksi
1996
 • Perustettiin markkinoinnin ensimmäinen assistentin virka
 • Perustettiin johtamisen ensimmäinen yliassistentin virka
 • Perustettiin johtamisen assistentin virka
 • Ensimmäinen väittelijä markkinoinnissa
 • Perustettiin teollisuuslaskennan ja teollisuusmarkkinoinnin koulutusohjelmat
1995
 • Yrittäjyys erikoismaisteriohjelmaksi ja pääaineeksi
 • aloitettiin ensimmäisenä Pohjoismaissa ympäristöjohtamisen maisterikoulutus, yritysten ympäristöjohtaminen pääainevaihtoehdoksi
 • yrityshallinto -oppiaine muutettiin yritysstrategiat –oppiaineeksi
1994
 • Perustettiin laskentatoimen toinen professorin virka (ulkoinen laskentatoimi)

1991

 • Yrityshallinnosta pääainevaihtoehto
 • Ensimmäinen väittelijä johtamisessa (yrityshallinto)
1990
 • Perustettiin johtamisen ensimmäinen professorin virka (yrityshallinto)

1989

 • Perustettiin markkinoinnin ensimmäinen lehtorin virka
1984
 • Järjestettiin ensimmäinen taloustutkijoiden kesäseminaari
 • Perustettiin kansantaloustieteen ensimmäinen lehtorin virka
1983
 • Perustettiin johtamisen lehtorin virka (tuolloin yritysten taloustiede: hallinto)
1980
 • Perustettiin kauppaoikeuden lehtorin virka
 • Perustettiin markkinoinnin ensimmäinen professorin virka
 • Markkinoinnista pääainevaihtoehto
 • Ensimmäinen väittelijä laskentatoimessa

1979

 • Ensimmäinen väittelijä kansantaloustieteestä
1977
 • Perustettiin kansantaloustieteen ensimmäinen professorin virka
1974

 

 • Ensimmäinen kansantaloustieteen lisensiaatin tutkinto
1973
 • Vakiintuminen yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaiseksi taloustieteen laitokseksi
1972
 • Perustettiin kansantaloustieteen ensimmäinen assistentin virka
1971
 • Perustettiin kansantaloustieteen apulaisprofessorin virka
 • Kansantaloustieteestä pääainevaihtoehto

1969

 • Perustettiin laskentatoimen toinen lehtorin virka
1967
 • Kauppatieteellinen opetus käynnistyy Jyväskylän yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisessä osastossa syksyllä 1967
 • Perustettiin laskentatoimen ensimmäinen professorin virka (sisäinen laskentatoimi)
 • Perustettiin laskentatoimen ensimmäinen lehtorin virka
 • Perustettiin laskentatoimen assistentin virka
 • Laskentatoimesta pääainevaihtoehto

  greypinstr

   

  Tänään

  17. marraskuuta 2017, viikko 46, Eino, Einari. (*)

  Yhteystietohaku
  JSBE Sosiaalisessa mediassa

  Facebook logo     

  YouTube

  Yliopistoportaalit

  Uno

  Isa

  Wolmar