Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulun kehittämisryhmät

Koulutuksen kehittämisryhmä (1.1.2017 - 31.12.2017)

Koulutuksen kehittämisryhmän tehtävänä on kehittaä kauppakorkeakoulun koulutusta kokonaisvaltaisesti. Kehittämisryhmä vastaa kauppakorkeakoulun strategian mukaisten koulutuksen toimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta sekä seuraa koulutusta koskevien strategisten tavoitteiden saavuttamista koulutuksesta vastaavan varadekaanin johdolla. Lisäksi kehittämisryhmä valmistelee koulutukseen liittyviä kehittämisehdotuksia. Tässä valmistelussa tulee hyödyntää opetuksesta saatavaa palautetta, pedagogista tietämystä, laatuarviointien ja muiden kauppakorkeakoulun toimintaa tarkastelevien arviointien tuloksia sekä tietoa
elinkeinoelämän ja tutkijauran kauppatieteilijöille asettamista vaatimuksista. Työryhmä toimii myös ohjausryhmänä  kauppakorkeakoulun pääaineille yhteisen perus- ja aineopefuksen toteuttamisessa. Kehittamisessä huomioidaan kauppakorkeakoulun koulutuksen kansainvälisyyden edistäminen sekä kauppakorkeakoulun laadun kehittamiseen liittyvät sitoumukset.

Professori Heikki Karjaluoto, koulutuksesta vastaava varadekaani, puheenjohtaja
Yliopistonopettaja Virpi Malin, pedagoginen johtaja
Professori Marko Järvenpää, yrityksen taloustieteen kandidaattikoulutuksen vasfuuprofessori
Yliopistonopettaja Laura Asunta
Tutkijatohtori Tiina Onkila
Tutkijatohtori Kari Sippola
Tutkijatohtori Mari Suoranta
Yliassistentti Timo Tohmo
AVANCEn johtaja Ari Manninen
Opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen
Pörssi ry:n nimeämät neljä opiskelijajäsentä, joiden joukossa koulutuspoliittinen vastaava, lisäksi kv-vastaava läsnä tarvittaessa
Opintoneuvoja Marja Wollenberg, sihteeri

 

Tutkimuksen kehittämisryhmä (1.1.2017 - 31.12.2017)

Tutkimuksen kehittämisryhmän tehtävänä on kehittää kauppakorkeakoulun tutkimusedellytyksiä kokonaisvaltaisesti. Kehittämisryhmä vastaa kauppakorkeakoulun strategian mukaisten tutkimukseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelusta ja toimeenpanosta sekä seuraa tutkimusta koskevien strategisten tavoitteiden saavuttamista tutkimuksesta vastaavan varadekaanin johdolla. Lisäksi kehittämisryhmä valmistelee tutkimuksen laadun kehittämiseen ja tutkimusedellytyksiin liittyviä ehdotuksia. Tässä valmistelussa tulee hyödyntää kauppakorkeakoulun tutkimuksesta saatavien arviointien tuloksia sekä tietoa tutkimusympäristön muutoksista. Kaikessa kehittämisessä huomioidaan kauppakorkeakoulun tutkimuksen kansainvälisyyden ja kansainvälisen tason edistäminen sekä kauppakorkeakoulun laadun kehittämiseen liittyvät sitoumukset. Erityistä huomiota toimikaudella tulee kiinnittää myös kauppakorkeakoulun ulkoisen tutkimusrahoituksen hankinnan tukemiseen. Työryhmä toimii myös ohjausryhmänä kauppakorkeakoulun tohtorikoululle.

Professori Ari Hyytinen, tutkimuksesta vastaava varadekaani, puheenjohtaja
Professori Heikki Karjaluoto, koulutuksesta vastaava varadekaani
Professori Marko Järvenpää
Professori Vilma Luoma-aho
Professori Kalle Pajunen
Yliopistotutkija Juha Munnukka
Yliopistotutkija Marjo Siltaoja
Yliopistonopettaja Tommi Auvinen
Hallintopäällikkö Kirsi Murtosaari
Opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen
Yliopistotutkija Mika Haapanen (sijaisena 1.2.-31.12.2017 Jussi Heikkilä), sihteeri

 

Laadunohjausryhmä (1.1.2017 - 31.12.2017)

Työryhmän tarkoituksena on ohjata JSBE:n laadunhallinnan kehittämistyötä, laatujärjestelmien käytännön toteutumista sekä akkreditointiprosesseja.

Professori Hanna-Leena Pesonen dekaani, puheenjohtaja
Professori Heikki Karjaluoto, koulutuksesta vastaava varadekaani
Professori Tanja Leppäaho
AVANCEn johtaja Ari Manninen
Hallintopäällikkö Kirsi Murtosaari
Opintoasiainpäällikkö Niina Simanainen
Suunnittelija Katja Mielonen, sihteeri

greypinstr

 

Tänään

18. lokakuuta 2017, viikko 42, Satu, Säde. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar