Kauppaoikeus

Kauppaoikeus

Kauppaoikeus käsittelee kaupankäyntiä ja yritystoimintaa, osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia. Kauppaoikeuden opiskelijat oppivat tunnistamaan yritystoimintaan liittyvää oikeudellista sääntelyä, seuraamuksia ja riskejä sekä hakemaan oikeudellista tietoa.

Kauppaoikeuden henkilökunta

Opinnot ja opiskelu

Kauppaoikeuden perus- ja aineopintokokonaisuudet ovat vapaita kauppakorkeakoulun ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, sekä informaatioteknologian tiedekunnassa kauppatieteellistä tutkintoa suorittaville opiskelijoille. Muiden on haettava opinto-oikeutta sivuainehaussa.

  Kauppaoikeus tieteenalana

  Kauppaoikeuden opiskelussa perehdytään eri opintojaksoissa yritys- ja elinkeinotoimintaa koskevaan lainsäädäntöön ja oikeudellisten vaihtoehtojen arviointiin. Yritysmuodon valinta ja yrityksen perustaminen perustuvat oikeudellisten vaihtoehtojen valintaan. Yrityksen johtaminen ja organisaation luominen edellyttävät puolestaan yhteisöoikeudellisen päätöksenteon, työsopimusten, johtajasopimusten sekä yritysjärjestelyjen, kuten fuusiot ja yrityskaupat, osaamista. Laissa määrätään puitteet myös yrityksen rahoitukselle ja erilaisille rahoitusinstrumenteille sekä saatavien perinnälle.

  KAOn pääsivun kuva

  Yrityksen markkinointi, myyntitoiminta ja muu yhteistyö muiden yritysten kanssa edellyttää sopimusoikeudellista osaamista. Tähän liittyvät esimerkiksi markkinointivastuu, erilaiset kauppasopimukset ja kuljetukset. Immateriaalioikeuden hallinnalla on mahdollista suojata yrityksen tietotaitoa ja innovaatiota.

  Yrityksen tuloksen laskentatapa ja sen kontrollointi on laissa määrätty kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja tilintarkastusta koskevin lainsäännöksin.  Yrityksen ja sen omistajien verotus määritellään verolainsäädännöllä, ja laki mahdollistaa laajan verosuunnittelun. Verotekijä on otettava huomioon tuotteiden hinnoittelussa, markkinoinnissa ja hankinnoissa. Verolainsäädäntö vaikuttaa niin yritysmuodon valintaan ja yritysjärjestelyihin kuin sukupolvenvaihdostilanteisiin. Lailla säädellään myös yrityksen voitonjaon laajuutta, velvollisuutta ja voitonjakoa koskevia rajoituksia.

  Kauppaoikeuden perusopintokokonaisuuden minimivaatimus on 25 op ja aineopintokokonaisuuden minimivaatimus on 35 op. KAOP110 siviili- ja kauppaoikeuden perusteet opintojakso on pakollinen kaikkiin suorituksiin. Muuten opiskelijat voivat valita vapaasti eri opintojaksoja. HT- ja KHT-tutkinnon suorittamiseen tähtäävän opiskelijan on valittava opintojaksot HT- ja KHT-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

  Informaatio- ja viestintäoikeuden perusopintokokonaisuuden suorittavat valitsevat tässä kokonaisuudessa mainituista opintojaksoista minimissään 25 opintopisteen kokonaisuuden. Informaatio- ja viestintäoikeuden opintokokonaisuus sopii informaatioteknologian, viestintätieteiden sekä niille markkinoinnin ja johtamisen opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä viestinnän sääntelyyn.

  Perheyrityksen juridiikka koostuu 25 op perusopintokokonaisuudesta ja se sopii erityisesti yrittäjyyden opiskelijoille.

  Oikeudellinen tiedonhaku lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja muusta oikeudellisesta aineistosta on keskeistä opetuksessa. Opintojakson aikana opiskelijan olisi syytä harjoitella luennoilla esitettyjen esimerkkien mukaisesti tiedonhakua eri oikeuslähteistä, jotta sitä pystyy tekemään myös myöhemmin.

  greypinstr

   

  Tänään

  18. marraskuuta 2017, viikko 46, Tenho, Jousia. (*)

  Yhteystietohaku
  JSBE Sosiaalisessa mediassa

  Facebook logo     

  YouTube

  Yliopistoportaalit

  Uno

  Isa

  Wolmar