Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Markkinointi

Markkinointi tieteenalana on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakkaita, kuluttajia, liiketoimintaa ja niiden välisiä suhteita monista eri näkökulmista. Yksinkertaistettuna markkinoinnin tavoitteena on myydä tuotteita ja palveluita paremmin. Nykyisin markkinointia ymmärretään ja opetetaan asiakassuhteiden kehittämisen näkökulmasta. Markkinoinnissa perehdytään sekä kuluttajamarkkinointiin ja organisaatioiden väliseen markkinointiin että tuotteiden ja palveluiden/ratkaisujen markkinointiin. Markkinoinnissa korostuu digitalisaation vaikutukset asiakkaiden käyttäytymiseen, esimerkiksi verkko-ostamisen ja sosiaalisen median muodoissa, sekä digitalisoitumisen vaikutukset organisaatioiden myynti- ja markkinointistrategioihin.

Markkinoinnin opinnot antavat valmiudet asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian analyyttiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, asiakkaiden käyttäytymisen ja arvojen selvittämiseen sekä tämän pohjalta tapahtuvaan markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Oppiaineen keskeisimmät osaamisalueet opetuksessa ovat markkinoinnin strateginen suunnittelu ja johtaminen, markkinaympäristön ja asiakkaiden analysointi ja ymmärtäminen, kuluttajakäyttäytyminen, markkinointikeinojen tunteminen ja soveltaminen erilaisissa tilanteissa ja digitaalinen markkinointi. Markkinoinnin opetuksessa hyödynnetään paljon erilaisia yhteistyömuotoja yrityselämän kanssa.

Tutkimuksen ja opetuksen painopisteet ovat digitaalinen markkinointi, kuluttajamarkkinointi, markkinoinnin vastuullisuus ja eettisyys.

Markkinoinnista valmistuneet ovat työllistyneet erinomaisesti esimerkiksi markkinointijohtajiksi, asiakkuusjohtajiksi ja digitaalisen markkinoinnin johtajiksi.

Hae opiskelemaan - ota yhteyttä!

opintoasiat-jsbe@jyu.fi

Kevään yhteishaku

kauppatieteet


Hakukohteet kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelmiin

  • Taloustiede (entinen kansantaloustiede)
  • Yrityksen taloustieteet (johtaminen, laskentatoimi, markkinointi, viestinnän johtaminen, yrittäjyys, yritysten ympäristöjohtaminen)
Hae maisterikoulutukseen

 

Kansainväliset maisteriohjelmat

Hakuaika: 15.11.2016–5.1.2017 päättyen kello 15:00