Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

TUKEVA tutkii, kehittää ja valmentaa
TUKEVA on vuosina 2000-2007 toteutettu kansallinen ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkimus-, kehittämis- ja valmennushanke, jota koordinoi Aike Oy. Hankkeen avainsanoja olivat työelämäyhteistyö ja elinikäinen oppiminen. TUKEVAn periaatteiden mukaisesti opetusta pyrittiin monimuotoistamaan muun muassa tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamia uusia ratkaisuja hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä olivat maamme aikuiskoulutuskeskusten sekä niiden yhteistyöyritysten henkilökunta. TUKEVA-projekti oli Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittama.

TUKEVA-hankkeen koulutuksen tarjoavat olivat:

Kauppatieteellinen opiskelu TUKEVAssa oli tutkintotavoitteista. Kauppatieteiden maisterin tutkinnon (160 ov/300 op) voi suorittaa kolmessa pääaineessa: johtaminen, markkinointi ja yrittäjyys (lisäksi opintoja on tarjottu laskentatoimen pääaineessa). TUKEVA-hanke päättyi Jyväskylän yliopistossa elokuussa 2007.

Lue lisää hankkeen toteutuksesta ja tuloksista.


Lisätietoja TUKEVA-hankkeesta:

professori Hanna-Leena Pesonen hanna.pesonen(at)econ.jyu.fi, p. 260 2971
                                                                                                                        

StudentLife

greypinstr

 

Tänään

19. lokakuuta 2017, viikko 42, Uljas. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar