Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tenttilista sl. 2017

Huom! Tenttilistaa päivitetään jatkuvasti!

 

 

Kaikkiin tentteihin ilmoittaudutaan KORPPI-järjestelmän kautta viimeistään viikkoa ennen tenttiä. (esim. pe 22.9. tentteihin ilmoittautuminen päättyy 15.9. klo 16.00)

Jos ilmoittautumisessa tulee ongelmia, ota yhteyttä ennen ilmoittautumisajan päättymistä!

HUOM! JOKAISEN TENTTIJÄN TULEE PYSTYÄ OSOITTAMAAN TENTTITILAISUUDESSA HENKILÖLLISYYTENSÄ.
Please note: Everyone participating must be able to prove his/her identity at the examination.

HUOM!

 • Tenttiperuutukset Korppiin, paitsi jos peruutat osallistumisesi tenttiin vuorokauden sisällä ennen tenttiä, ota yhteys Paula Takalaan: e-mail: paula.k.takala(at)jyu.fi.  (Korppiin tehty peruutus EI välity tuolloin kansliaan)
 • Opiskelija saa osallistua yhdellä tenttikerralla enintään kahden eri opintojakson tenttiin. Mikäli opiskelija on ilman pätevää syytä jäänyt pois kahdesta peräkkäisestä saman opintosuorituksen tentistä, joihin hän on ilmoittautunut tai, joissa on tullut hylätyksi, hänen tulee sopia opettajan kanssa seuraavasta suoritusmahdollisuudesta.
 • Tenttiaika on (ellei toisin mainita) 3,5 tuntia. Tarkista tenttisali AINA ennen tenttiä tältä sivulta, ko. päivän kohdalta. Osallistujamääristä riippuen saleja saatetaan joutua vaihtamaan tai varaamaan lisää, tenttisali ilmoitetaan tällä sivulla viimeistään tenttiä edeltävänä päivänä. Aamun tentit alkavat tasan klo 8.00, iltapäivätentit klo 12.15.
 • Jos kauppakorkeakoulun tentti on samanaikaisesti toisen tiedekunnan tai laitoksen järjestämän tentin kanssa, kauppakorkeakoulun tenttikysymyksiä EI luovuteta tai lähetetä toisen yksikön tenttitilaisuuteen.
  Yksittäisiä muiden tiedekuntien tai laitosten tenttejä voi edelleen suorittaa kauppakorkeakoulun tenttien yhteydessä. Tenttijä sopii itse toisen tiedekunnan/laitoksen tenteistä vastaavan henkilön kanssa tentin toimittamisesta kauppakorkeakouluun.Tentin järjestävän tahon on toimitettava kysymykset kauppakorkeakoulun tenteistä vastaavalle henkilölle (Paula Takala) viimeistään kaksi päivää ennen tenttiä (käytännössä yleensä keskiviikko) kello 12.00 mennessä.

 

eTentit

eTentteihin voi ilmoittautua eTentti-järjestelmän kautta koko tenttien voimassaolon ajan.

 • KAOA200 Sijoittajaviestintä (kirjatentti)

 • KAOA220 Eurooppaoikeus (kirjatentti)

 • KAOA260 Oikeustaloustiede (kirjatentti)

 

SYYSKUU ti 5.9. klo 08.00-12.00  Ag Delta

 • KTTA210 Mathematical Economics I (2nd resit of final exam)
 • KTTA511 Labour Markets I (2nd resit of final exam)

SYYSKUU pe 8.9. klo 12.15-16.15 Ag Aud. 2  
RÄSTITENTTIPÄIVÄ, ylim. uusinnat

 • KAOA230 Yritysverotuksen perusteet
 • KAOA310 Tekijänoikeus ja immateriaalioikeudet
 • KTTP122 Suomen talous ja talouspolitiikka (2. uusinta)
 • TTKY612 Talousmatematiikka 2
 • YJOS860 Innovaatiojohtaminen
 • YLAS635 Päätöksenteon teoria
 • Kahden tentin tekijät - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

SYYSKUU pe 22.9. klo 12.15 - 16.15 MaA 102

 • KTTA410 Aluetaloustiede I (ylim. uusinta)
 • KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja -instituutiot / Financial markets and Institutions (kirjatentti/book exam)
 • TTKY611 Talousmatematiikka 1 (ylim. uusinta)
 • YJOS4120 Organisoituminen ja johtajuus (loppukuulustelu)
 • YMAA140 Markkinoinnin johtaminen (ylim. uusinta)
 • YTPP210 Yrityksen johtamisen ja johtajuuden perusteet (2. uusinta)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

LOKAKUU pe 13.10. klo 08.00 - 10.00

C 1

 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (loppukuulustelu) AAKKOSJÄRJESTYS: A - L
  Tdk:n laskimet

C 2

 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (loppukuulustelu) AAKKOSJÄRJESTYS: M - Ö
  Tdk:n laskimet

LOKAKUU pe 13.10. klo 12.15 - 16.15

Ag Aud. 2

 • KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (loppukuulustelu) AAKKOSJÄRJESTYS: A - R

Ag Aud.3

 • CEMY5110 Introduction to Environmental Sciences (final exam)
 • KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (loppukuulustelu) AAKKOSJÄRJESTYS: S - Ö
 • KTTS3410 Kaupunki- ja aluetalouden rakenteet ja kehittäminen (loppukuulustelu)
 • YJOS3110 Strategia-ajattelu (loppukuulustelu)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

LOKAKUU pe 20.10. klo 08.00 - 10.00

Ag Aud.1

 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (loppukuulustelu) AAKKOSJÄRJESTYS: A - R

L 304 HUOM: Sali vaihtunut!

 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (loppukuulustelu) AAKKOSJÄRJESTYS: S - Ö
 • YTTP2150 Introduction to Corporate Communication (final exam)

LOKAKUU pe 20.10. klo 12.15 - 16.15 

Ag Aud. 2

 • YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (loppukuulustelu) AAKKOSJÄRJESTYS: A - S

MaA 102

 • CEMA2110 Business, Society and the Environment (final exam)
 • KTTA1120 Introduction to Econometrics I (book exam ONLY for international students)
 • KTTA2160 Makrotaloustiede I / Macroeconomics I (kirjatentti/book exam)
 • KTTS2110 Mikrotaloustieteellinen politiikka-analyysi ja sääntelyn taloustiede (loppukuulustelu)
 • YJOS4120 Organisoituminen ja johtajuus (uusinta)
 • YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (loppukuulustelu) AAKKOSJÄRJESTYS: T - Ö
 • YLAS4130 Corporate Governance (final exam)
 • YMAS2110 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja tutkimus (loppukuulustelu)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

LOKAKUU pe 27.10. klo 12.15 - 16.15   MaA 102 + MaA 103

 • JSBA1110 Metodiopinnot (luentotentin uusinta)
 • KAOA1280 Henkilöverotus (loppukuulustelu)
 • KTTA4140 Kansainvälinen kauppa (loppukuulustelu)
 • KTTS4110  Principles of Banking (final exam)
 • YLAA311 Financial Statement Analysis and Valuation (extra resit of final exam)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

MARRASKUU pe 3.11. klo 12.15 - 16.15  Ag Aud.1 + Ag Aud.2 + MaA 102

 • JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (loppukuulustelu)
 • KTTA3410 Kaupunki- ja aluetalous / Urban and Regional Economics (kirjatentti/book exam)
 • KTTS1110 Matemaattinen taloustiede II (kirjatentti)
 • YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (loppukuulustelu)
 • YLAA3130 Tilintarkastuksen peruskurssi (loppukuulustelu)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

MARRASKUU pe 10.11. klo 08.00 - 10.00   C 1 + C 2

 • KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (loppukuulustelu)

MARRASKUU pe 10.11. klo 12.15 - 16.15  MaA 102 + MaA 103 + C 1

 • CEMY5110 Introduction to Environmental Sciences (resit of final exam)
 • JSBA1110 Metodiopinnot (ylim. uusinta)
 • KAOA1170 Työoikeus (loppukuulustelu)
 • KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I / Mathematical Economics I (kirjatentti/book exam)
 • KTTA3510 Työmarkkinat I /Labour Markets I (kirjatentti/book exam)
 • KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (loppukuulustelu)
 • KTTP4110 Introduction to Finance (book exam ONLY for international students)
 • KTTS3410 Kaupunki- ja aluetalouden rakenteet ja kehittäminen (uusinta)
 • KTTS4170 Economics of Exchange Rates (book exam)
 • YJOS4190 Culture, Gender and Diversity Management (book exam)
 • YLAS4130 Corporate Governance (resit of final exam)
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (1. uusinta)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

MARRASKUU pe 17.11. klo 08.00 - 10.00  Ag Aud.2 + MaA 103 + C 1

 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (loppukuulustelu)

MARRASKUU pe 17.11. klo 12.15 - 16.15  Ag Aud. 2 + MaA 102 + MaA 103

 • CEMA2110 Business, Society and the Environment (resit of final exam)
 • KAOA1270 Viestintäoikeus (loppukuulustelu)
 • KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (1. uusinta)
 • KTTA1120 Ekonometrian johdantokurssi (loppukuulustelu)
 • KTTA1120 Introduction to Econometrics I (book exam ONLY for international students)
 • KTTA4140 International Trade (book exam ONLY for international students, instructions)
 • KTTS3510 Työmarkkinat ja talouspolitiikka (kirjatentti)
 • KTTS4140 Derivatives (book exam)
 • YJOS3110 Strategia-ajattelu (uusinta)
 • YMAS2110 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja tutkimus (uusinta)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

MARRASKUU pe 24.11. klo 08.00 - 10.00 Ag Aud. 2 + MaA 103 + C4

 • YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (loppukuulustelu)

MARRASKUU pe 24.11. klo 12.15 - 16.15 Ag Aud. 2 + MaA 102 + C 4

 • JSBY1210 Matematiikan kertauskurssi (1. uusinta)
 • KTTA4140 Kansainvälinen kauppa (uusinta)
 • KTTP4120 Rahoitusmarkkinat ja instituutiot / Financial Markets and Institutions (kirjatentti/book exam)
 • KTTS2110 Mikrotaloustieteellinen politiikka-analyysi ja sääntelyn taloustiede (uusinta)
 • KTTS2130 Suhdannevaihteluiden teoria ja sovellukset / Business Cycle Theory (kirjatentti/book exam)
 • YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (uusinta)
 • YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (uusinta)
 • YMAA2140 International Marketing (final exam)
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (1. uusinta)
 • YTTP2150 Introduction to Corporate Communication (1st resit of final exam)
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä

JOULUKUU pe 1.12. klo 08.00 - 10  Ag Aud.1 + Ag Aud.2

 • YTTP2140 Introduction to Entrepreneurship (final exam)

JOULUKUU pe 1.12. klo 12.15 - 16.15  Ag Aud. 2 + MaA 102

 • KAOA1120 Sopimusoikeus (loppukuulustelu)
 • KTTA4130 Sijoittaminen ja rahoitusvaateiden hinnoittelu / Asset Pricing and Investments (kirjatentti/book exam)
 • KTTS4110  Principles of Banking (resit of final exam)
 • YJOS4110 Organization Theories (final exam)
 • YLAA3130 Tilintarkastuksen peruskurssi (uusinta)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

JOULUKUU pe 08.12. klo 12.15 - 16.15 Ag Aud. 2 + Ag Aud.3 + MaA 102

 • KAOA1280 Henkilöverotus (uusinta)
 • KTTP3110 Julkistalouden perusteet (loppukuulustelu)
 • KTTP3110 Introduction to Public Economics (book exam ONLY for international students)
 • KTTS4130 Investments and Asset Pricing (final exam)
 • YLAA2110 Kustannuslaskenta (loppukuulustelu)
 • YTTP1130 Laskentatoimen perusteet (2. uusinta)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä

JOULUKUU ma 11.12. klo 12.15 - 16.15  MaA 103

 • JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (loppukuulustelu 1)

JOULUKUU ke 13.12. klo 12.15 - 16.15   MaA 102 + MaA 103
RÄSTITENTTIPÄIVÄ, ylim. uusinnat

 • CEMA2110 Business, Society and the Environment
 • TTKY612 Talousmatematiikka 2
 • YJOS4120 Organisoituminen ja johtajuus
 • YMAS2110 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja tutkimus
 • YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet (1. uusinta)
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä

JOULUKUU pe 15.12. klo 12.15 - 16.15 Ag Aud. 2 + MaA 102 + C 1

 • JSBY1220 Talousmatematiikka 1 (loppukuulustelu 2)
 • KAOA1170 Työoikeus (uusinta)
 • KAOP1110 Kauppa- ja varallisuusoikeuden perusteet (2. uusinta)
 • KTTP2110 Taloustieteen peruskurssi (1. uusinta)
 • KTTP4110 Johdatus rahoitukseen (1. uusinta)
 • KTTS2120 Strateginen vuorovaikutus, kilpailu ja hinnoittelu (loppukuulustelu)
 • KTTS2120 Strategic Thinking, Competition and Pricing (book exam ONLY for international students)
 • YLAA3120 Kirjanpito ja verotus (loppukuulustelu)
 • YLAS3120 Tilintarkastuksen jatkokurssi (loppukuulustelu)
 • YMAA2140 International Marketing (resit of final exam)
 • YMAS3110 Information Technology Acceptance and Digital Technology User (final exam)
 • YTTP1150 Viestinnän johtamisen perusteet (2. uusinta)
 • YTTP2150 Introduction to Corporate Communication (2nd resit of final exam)
 • Maturiteetit - kutsutaan saliin nimellä
 • Kahteen tenttiin ilmoittautuneet - kutsutaan saliin nimellä

Tentteihin on ilmoittauduttava viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

kuuluu seuraaviin kategorioihin:

StudentLife

greypinstr

 

Tänään

23. lokakuuta 2017, viikko 43, Severi. (*)

Yhteystietohaku
JSBE Sosiaalisessa mediassa

Facebook logo     

YouTube

Yliopistoportaalit

Uno

Isa

Wolmar