Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Ohjeet, normisivu

Pikaohjeita (how-to). Yksiselitteisiä ja selkeitä pikaohjeita asioiden tekemiseen.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: Yleisesittely

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Yleistietoa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: Henkilökunta

Opetus- ja tutkimushenkilökunta
Opetus- ja tutkimushenkilökunnan nimikkeet
Hallintohenkilökunta
Hallintohenkilökunnan nimikkeet

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu: Koulutuksen kehittäminen

JSBE koulutuksen kehittäminen

Ohjaus ja opintoneuvonta: Ohjaajat

Opintojen ohjaus kauppakorkeakoulussa
Ohjaus kauppakorkeakoulussa
Opintoneuvojat
Kauppakorkeakoulun opintojen ohjauksesta vastaavat tahot

Ohjaus ja opintoneuvonta: HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Ohjeet opintosuunnitelman tekoon.

Ohjaus ja opintoneuvonta: Hyvikset

Hyvinvointineuvojat (hyvikset)

Ohjaus ja opintoneuvonta: Opintojen ohjaustahot

JSBE Opintojen ohjauskartta

Ohjaus ja opintoneuvonta: Opas opiskeluun

JSBE:n opiskeluopas 2016-2017

Tutkinnot, opintokokonaisuudet ja opintojaksot: Tutkinnot

Kauppakorkeakoulun pääaineopiskelijoiden sivuaineet
OPSin 2013-17 mukaiset sivuaineet kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa
Kieli- ja viestintäopintovaatimukset
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kieli- ja viestintäopintovaatimukset

Tutkinnot, opintokokonaisuudet ja opintojaksot: Opintokokonaisuudet

Kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet sivuaineena
Sivuaineena saatavilla olevat kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet ja opintokokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot 2013-2016 ja 2016-2017 sekä 2017-20

Opetus kauppakorkeakoulussa: Opetusohjelma

Opetusohjelma
Kauppakorkeakoulun opetusohjelma
Opetussuunnitelma
Kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmat

Opetus kauppakorkeakoulussa: Tentit ja tenttipäivät

Tenttilista
Kauppakorkeakoulun tenttilista

Opetus kauppakorkeakoulussa: Aikataulu

Opintopisteet ja opiskelijan työmäärä
Opiskeluun kuluva laskennallinen aika

Opintojen suunnittelu: Opintojen suunnittelu

Muut yliopiston ohjausta ja neuvontaa antavat tahot
Muut yliopiston ohjausta ja neuvontaa antavat tahot
Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Ohjeet opintosuunnitelman tekoon.
Korvaavuudet
Jos opiskelijalla on muualla suoritettuja opintoja, joita hän ei ole käyttänyt aiempaan tutkintoon, voi hän hakemuksesta saada korvattua näillä opinnoilla vastaavan sisältöisiä oppiaineen opintojaksoja, tai ne voidaan hyväksyä valinnaisina suorituksina.

Opintojen suunnittelu: Aikataulu

Opintopisteet ja opiskelijan työmäärä
Opiskeluun kuluva laskennallinen aika

Opintojen suunnittelu: Pääaineopinnot

Kauppakorkeakoulun pääaineopiskelijoiden sivuaineet
OPSin 2013-17 mukaiset sivuaineet kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa
Kieli- ja viestintäopintovaatimukset
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kieli- ja viestintäopintovaatimukset

Opintojen suunnittelu: Korvaavuudet

Korvaavuudet
Jos opiskelijalla on muualla suoritettuja opintoja, joita hän ei ole käyttänyt aiempaan tutkintoon, voi hän hakemuksesta saada korvattua näillä opinnoilla vastaavan sisältöisiä oppiaineen opintojaksoja, tai ne voidaan hyväksyä valinnaisina suorituksina.

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Ilmoittautumiskäytännöt

Tiedoksi tenttijöille
Ohjeita tenttiin ilmoittautumisesta ja tenttitilaisuudesta
Kursseille ilmoittautuminen
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kontaktiopetuskursseille ilmoittautuminen Korpissa
Tenttiin ilmoittautuminen
Ilmoittautumiskäytäntö Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tentteihin Korpissa

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Opiskelun pelisäännöt

Opiskelun pelisäännöt
Opiskelun pelisäännöt, jotka JSBE:n OmaOpettajat ovat luoneet 18.6.2012 ja muokanneet 28.5.2013

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Opintojen arviointi ja suoritusten tulokset

Opintojen arviointi
Opintojen arviointiasteikko kauppakorkeakoulussa.

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Palautteet

Palautejärjestelmä
Kauppakorkeakoulun palautejärjestelmä, parhaat palautekäytänteet oppiaineittain
Palautteen antaminen
Yleisiä ohjeita palautteen antamiseen

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Eettiset ohjeet

Plagiointi
Seuraamukset plagiointitapauksissa

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Suoritusmuodot

Tenttilista
Kauppakorkeakoulun tenttilista
Kirjallisia suoritusmuotoja
Ohjeita kirjallisten töiden tekoon

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Opinnäytetyöt ja maturiteetti

Pro gradu -töiden palautuskäytäntö
Ohjeet pro gradu -töiden palautuskäytännöstä arvioitavaksi, hyväksytyn tutkielman toimittamisesta kauppakorkeakouluun ja opinnäytetyön toimittamisesta kirjastoon.
Maturiteetti
Ohjeita maturiteettikirjoitukseen, maturiteetin tekoon sekä tarkastamiseen ja arviointiin.
Ohjeita pro gradu -tutkielman tekoon
Ohjeita pro gradu -tutkielman tekoon, gradumallipohja. Älä plagioi -ohjeistus.
Ohjeita aineopintojen seminaarin suorittamiseen
Mallipohja aineopintojen seminaarityöhön. Ohjeita aineopintojen seminaarin suorittamiseen. Älä plagioi -ohjeistus.
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa hyväksytyt pro gradu -tutkielmat
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa ja sen edeltäjissä (taloustieteen laitos, taloustieteellinen osasto ja taloustieteiden tiedekunta) hyväksytyt pro gradu -tutkielmat

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Valmistuminen

Tutkinnon anominen
Tutkinnon anomiskäytäntö kauppakorkeakoulussa

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Sivuaineopinnot

Kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet sivuaineena
Sivuaineena saatavilla olevat kauppakorkeakoulun opintokokonaisuudet ja opintokokonaisuuksiin sisältyvät opintojaksot 2013-2016 ja 2016-2017 sekä 2017-20

Opiskelu kauppakorkeakoulussa: Korvaavuudet

Korvaavuudet
Jos opiskelijalla on muualla suoritettuja opintoja, joita hän ei ole käyttänyt aiempaan tutkintoon, voi hän hakemuksesta saada korvattua näillä opinnoilla vastaavan sisältöisiä oppiaineen opintojaksoja, tai ne voidaan hyväksyä valinnaisina suorituksina.

Kansainvälistyminen: Opiskelijavaihto

Aloita tästä : Vaihto-opintojen suunnittelu
Milloin opiskelijavaihtoon voi lähteä ja mitä siellä voi opiskella.
Vaihdossa suoritetut kurssit mukaan tutkintoon
Opiskelijavaihdon ehtona on että vaihdossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää kauppakorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon.
Kauppakorkeakoulun kahdenväliset vaihtokohteet - Yonsein yliopisto, Korea
Kauppakorkeakoulun oma vaihtosopimus.
NOREK-verkosto
Kauppatieteiden Nordplus-verkosto tarjoaa vaihtopaikkoja pohjoismaisiin partneriyliopistoihin.
Yliopiston vaihtosopimusten ulkopuoliset kohteet
Opiskelupaikan ulkomailta voit hankkia myös itsenäisesti, yliopiston solmimien sopimusten ulkopuolelta.
FIRST
FIRST-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon Venäjälle. Hakuaika vuosittain 1.4.
Lyhyet opintojaksot ulkomailla
Lyhyet alle 3kk:n opintojaksot ulkomailla, esimerkiksi kesäkoulut.

Kansainvälistyminen: Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu
Harjoittelu osana pääaineen tai oman opintosuunnan aineopintoja. Ohjeistus harjoittelusuunnitelman ja -raportin tekemiseen.Oppiaineiden harjoitteluvastaavat. Linkki Työelämäpalveluiden JOBS-palveluun. Linkki työelämäpalveluiden palveluihin opiskelijoille.
Harjoittelun rahoitus
Kauppakorkeakoulun harjoittelurahoitus, linkki ulkomaisiin harjoitteluohjelmiin ja -rahoituksiin

Työelämäyhteydet: Opinnot

Harjoittelu
Harjoittelu osana pääaineen tai oman opintosuunnan aineopintoja. Ohjeistus harjoittelusuunnitelman ja -raportin tekemiseen.Oppiaineiden harjoitteluvastaavat. Linkki Työelämäpalveluiden JOBS-palveluun. Linkki työelämäpalveluiden palveluihin opiskelijoille.

Työelämäyhteydet: Työharjoittelu

Harjoittelu
Harjoittelu osana pääaineen tai oman opintosuunnan aineopintoja. Ohjeistus harjoittelusuunnitelman ja -raportin tekemiseen.Oppiaineiden harjoitteluvastaavat. Linkki Työelämäpalveluiden JOBS-palveluun. Linkki työelämäpalveluiden palveluihin opiskelijoille.
Harjoittelun rahoitus
Kauppakorkeakoulun harjoittelurahoitus, linkki ulkomaisiin harjoitteluohjelmiin ja -rahoituksiin
Oppiaineiden harjoitteluvastaavat
Kauppakorkeakoulun oppiainekohtaiset harjoitteluvastaavat
Kansainvälinen työharjoittelu
Kansainvälisiä harjoitteluohjelmia, harjoittelupaikkoja ja työpaikkasivustoja.

Opintoja ohjaavat säädökset ja ohjeet: Muut ohjeet

Muut yliopiston ohjausta ja neuvontaa antavat tahot
Muut yliopiston ohjausta ja neuvontaa antavat tahot
Tiedoksi tenttijöille
Ohjeita tenttiin ilmoittautumisesta ja tenttitilaisuudesta
Kursseille ilmoittautuminen
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kontaktiopetuskursseille ilmoittautuminen Korpissa
Tenttiin ilmoittautuminen
Ilmoittautumiskäytäntö Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tentteihin Korpissa