Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

JSBE koulutuksen kehittäminen

Laadunhallinta JSBE:ssä

- opetussuunnitelmatyö

- kurssien kehittäminen

Tutkintotavoitteisiin perustuva osaamisen arvointi

Palautteet ja kyselyt opiskelijoille

Opiskelijoiden äänen kuuleminen on tärkeä osa opetuksen ja koulutuksen kehittämistyötä ja laatujärjestelmää. Kerättyä palautteita käytetään eri tavoin ja eri tasoilla ja niiden hyödyntämiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Opintojen aikana sinulta pyydetään monenlaista palautetta. Jokaiselta käymältäsi kurssilta kerätään kurssipalautetta. Joka toiselta 1., 3. ja 5. vuoden opiskelijaryhmältä kerätään opiskelijapalautetta, joka antaa tietoa opiskelijoiden opiskelukokemuksista, opetuksen laadusta ja oppimisesta. Valtakunnallinen kandipalaute puolestaan selvittää kandidaatintutkinnon suorittaneiden tyytyväisyyttä yliopistoonsa ja kokemuksia opintojen sujumisesta.

Kun valmistut, sinulta kysytään työelämään sijoittumiseen ja uraseurantaan liittyviä asioita kyselyissä, jotka toteuttaa Suomen Ekonomit sekä valtakunnallinen Aarresaari-verkosto. Näistä tuloksista saamme arvokasta tietoa siitä, miten meidän yliopistostamme valmistuneet pärjäävät työelämässä, ja miten tyytyväisiä he omaan tutkintoonsa ovat valmistumisen jälkeen.

Kurssipalutteet

Kauppakorkeakoulussa kerätään opetuksesta ja oppimisesta palautetta Korppi-järjestelmän kyselylomakkeella, joka vuodesta 2015 alkaen on yliopiston yhteinen. Jokaiseen opintojaksoon on liitetty oma kysely. Kysely on vastattavissa opintojakson aikana ja opintojakson päättymisestä noin kahden viikon ajan. Opintojakson opettaja saa opintojaksosta annetut palautteet ja antaa omasta puolestaan palautetta opiskelijoille. Opintojaksojen palautteista keskustellaan lukukausittain myös oppiaineissa sekä opetuksen kehittämisryhmässä. Kevätlukukausittain järjestetään palauteiltapäivä, jossa käsitellään opintojaksopalautteista nousevia teemoja.

Lisätietoja opiskelijalle Jyväskylän yliopistossa kerättävistä palautteista ja kyselyista opiskelijoille

  • Opetus, opiskelu ja oppiminen Jyväskylän yliopistossa opiskelijakysely
  • Valtakunnallinen kandipalaute
  • Maistereiden sijoittumisseurantakysely 
  • Maistereiden uraseurantakysely