Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Yleistietoa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta

Kauppakorkeakoulussa opiskelee kaikkiaan hieman yli 1000 perustutkinto-opiskelijaa ja lähes 200 jatko-opiskelijaa, ja kauppakorkeakoulussa työskentelee noin 100 henkilöä. Kauppakorkeakoulun pääaineita ovat taloustiede, laskentatoimi, markkinointi, johtaminen ja ympäristöjohtaminen sekä yrittäjyys. Sivuaineena kauppakorkeakoulussa voi opiskella mm. kauppaoikeutta, alue- ja ympäristötaloutta sekä rahoitusta.

Kauppakorkeakoulussa on lisäksi kaksi kansainvälistä maisteriohjelmaa: Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management ja Master's Degree Programme in International Business and Entrepreneurship.

Jokaisella oppiaineella on oma opetussuunnitelmansa, ja tutkimus- ja opetushenkilökunta kuuluu ensisijaisesti johonkin oppiaineeseen. Kauppakorkeakoulun hallintohenkilökunta tukee kaikkien opiskelijoiden ja oppiaineiden henkilökunnan toimintaa.