Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Korvaavuudet

Jos opiskelijalla on muualla suoritettuja opintoja, joita hän ei ole käyttänyt aiempaan tutkintoon, voi hän hakemuksesta saada korvattua näillä opinnoilla vastaavan sisältöisiä oppiaineen opintojaksoja, tai ne voidaan hyväksyä valinnaisina suorituksina.

 

Opintojen liittäminen uuteen tutkintoon edellyttää kuitenkin aina sitä ettei niitä ole kiinnitetty aiempaan tutkintoon.
Korvaaviksi opinnoiksi käyvät ainoastaan korkeakoulutasoiset opinnot. Ammattikorkeakouluopinnoilla ei voi hakea syventävien opintojaksojen korvaavuutta kuin poikkeustapauksissa.

Korvaavuuksien hakumenettely

Muiden yliopistojen tai korkeakoulujen aiempiin tutkintoihin kiinnittämättömien opintosuoritusten korvaa­vuutta haetaan yliopiston yhteisellä sähköisellä lomakkeella. Korvaavuudesta päättää oppiaineessa korvattavaksi haetun opintojakson vastuuopettaja.

Ahotoinnin (=aikaisemmin hankitun osaamisen) periaatteet ja sähköinen lomake löytyvät Koulutuspalvelujen sivuilta

Katso Kielikeskuksen ohjeet kieliopintojen korvaavuuksien hakemisesta

 

Opiskelijavaihdossa suoritettujen opintojen korvaavuuksista lisätietoja ja ohjeistusta täällä. Muiden ulkomailla suoritettujen opintojen korvaavuuksista, sekä muiden kuin oman tiedekunnan oppiaineiden kokonaan valmiiden kokonaisuuksien korvaavuuksista neuvotellaan opintoasiainpäällikön kanssa.

 

Sähköiseen hakemukseen vaaditut liitteet:

  • Opintosuoritusrekisteri
  • Korvaavien kurssien kurssikuvaukset
  • Kopio alkuperäisestä todistuksesta

Hakija voi halutessaan toimittaa liitteet pdf-muotoisina sähköpostiliitteinä osoitteeseen anita.kujanpaa@jyu.fi