Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Tenttiin ilmoittautuminen

Ilmoittautumiskäytäntö Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tentteihin Korpissa
 1. Napsauta Tentit -painiketta, mikäli haluat selata tenttipäiviä ilman sisäänkirjautumista.
  Vaihtoehtoisesti: kirjaudu ensin Korppiin. Valitse Korppi > Opinnot > Tentit > Ilmoittautuminen.
  Huom! Kirjatentteihin ilmoittaudutaan vain tätä kautta.
 2. Etsi tentti:
  valitse alasvetovalikosta laitos (= Kauppakorkeakoulu) tai oppiaine tai
  etsi opintojakson nimellä tai koodilla
  voit myös halutessasi määritellä aikavälin
 3. Napsauta lopuksi Näytä tentit listana / taulukkona -painiketta. Voit myös tarkentaa hakua määrittelemällä Kurssikoodin ja/tai Aikavälin (esim. 1.10.2010 – 31.12.2010; alku- ja loppupäivä voivat myös olla samat, jolloin saat vain tietyn päivän tentit.)
 4. Jos haluat ilmoittautua tenttiin: napsauta listalta tentin nimeä, joka on linkki ja vie sinut tarkastelemaan tentin tarkkoja tietoja. Huom! Täytä kohta ”Viesti tentaattorille” ainoastaan, jos se on tarpeellista (esim. erityissopimukset). Tentaattori saa viestin vasta tenttiin ilmoittautumisajan päätyttyä Korpin lähettämän tenttilistan yhteydessä. Huom! Voit osallistua yhdellä tenttikerralla enintään kahden eri opintojakson tenttiin.
 5. Napsauta Ilmoittaudu -painiketta.
 6. Jos ilmoittautumisesi tenttiin ei onnistu, ota yhteyttä kauppakorkeakoulun kansliaan (Paula Takala) ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Kauppakorkeakoulun tenteissä on käytössä vahvistamistoiminto. Opiskelijalle lähetetään tentti-ilmoittautumisen vahvistuspyyntö viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Opiskelijalla on viikko aikaa vahvistaa ilmoittautumisensa. Mikäli ilmoittautumista ei vahvisteta, poistetaan opiskelija vahvistamisajan päättymisen jälkeen tentistä.

Vahvistamistoiminnon ominaisuuksia:

 • Vahvistamisesta ilmoitetaan opiskelijalle vahvistamisajan alkaessa sekä uudelleen tarvittaessa kaksi päivää ennen vahvistamisajan päättymistä.
 • Mikäli opiskelija ilmoittautuu tenttiin vahvistamisajan ollessa voimassa, hänen ei tarvitse enää erikseen vahvistaa ilmoittautumistaan.
 • Opiskelija käy vahvistamassa ilmoittautumisen Tentin tiedot ilmoittautuneille -sivulta.
 • Vahvistamisajan päätyttyä tentistä poistetaan opiskelijat, jotka eivät ole vahvistaneet ilmoittautumistaan.
  Huom: Jos tentin vahvistamistoiminto on otettu käyttöön ilmoittautumisen jo alettua, ei vahvistamista vaadita opiskelijoilta, jotka ovat jo ilmoittautuneet.

Kauppakorkeakoulun kaikki tentit löytyvät lukukauden tenttilistasta www-osoitteesta:
https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opetus
.

Tenttiin on ilmoittauduttava viikkoa ennen tenttiä (esim. pe 25.9.2015 tentteihin ilmoittautuminen päättyy pe 18.9.2015 klo 16.00).

Kauppakorkeakoulun tentteihin ilmoittautuminen Korpin kautta on aina pakollista.