Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Tenttilista

Kauppakorkeakoulun tenttilista

Kauppakorkeakoulun tenttilista tehdään lukukausittain. Syyslukukauden tenttilista valmistuu elokuussa ja kevätlukukauden tenttilista joulukuussa. Tenttiohjelma voi täydentyä myös lukukausien aikana.

Kauppakorkeakoulun tenttipäiviä on lukukausien aikana joka perjantai. Tenttipäiviin on määritelty tentit, joita kunakin tenttipäivänä voi suorittaa.

Kontaktiopetuskursseista järjestään loppukuulustelun lisäksi noin kuukauden kuluttua uusintatentti.

Muista, paitsi (kansan)taloustieteen luentokursseista järjestetään rästitentti neljä kertaa vuodessa. Rästitentit pidetään seuraavan opetusjakson loppupuolella, esim. syyslukukauden 1. jakson kursseista rästitentti on 2. jakson lopussa.

Vierailevien luennoitsijoiden pitämistä luentokursseista järjestetään vain yksi uusintakuulustelu.

Lisäksi joistakin opintojaksoista järjestetään myös kirjatenttejä.

Tenttilista on esitetty kauppakorkeakoulun www-sivuilla. Tenttilista on myös haettavissa Korppi-järjestelmästä (Korppi > Opinnot > Tentit > Ilmoittautuminen), jonka kautta ilmoittaudutaan kaikkiin kauppakorkeakoulun tentteihin.