Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Tiedoksi tenttijöille

Ohjeita tenttiin ilmoittautumisesta ja tenttitilaisuudesta

Tenttiin ilmoittautuminen

Tenttiin ilmoittaudutaan Korppi-järjestelmän kautta: https://korppi.jyu.fi/kotka/exam/student/examSearch.jsp.

Kauppakorkeakoulun tentteihin ilmoittautuminen Korpin kautta on aina pakollista. Mikäli opiskelija osallistuu tenttiin, vaikka ei ole ilmoittautunut asianmukaisesti, hänen tenttivastaustaan ei arvostella.

Ilmoittautuminen tentteihin päättyy viikkoa ennen tenttiä klo 16.00, jonka jälkeen tenttiin ei enää pääse ilmoittautumaan.

Jos samaan aikaan on kaksi eri tenttiä samasta opintojaksosta (samalla koodilla), tarkista lisätiedoista kumpaan voit osallistua.

Tentti-ilmoittautumisen vahvistaminen

Kauppakorkeakoulussa on käytössä Korpin tentti-ilmoittautumisen vahvistamistoiminto. Opiskelijalle lähetetään tentti-ilmoittautumisen vahvistuspyyntö viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Opiskelijalla on viikko aikaa vahvistaa ilmoittautumisensa. Mikäli ilmoittautumista ei vahvisteta, poistetaan opiskelija vahvistamisajan päättymisen jälkeen tentistä.

Mikäli tiedät etukäteen, että et pysty vahvistamaan tentti-ilmoittautumistasi vahvistamisajan puitteissa, ota yhteyttä kauppakorkeakoulun opintosihteeriin.

Vahvistamistoiminnon ominaisuuksia:

  • Vahvistamisesta ilmoitetaan opiskelijalle vahvistamisajan alkaessa sekä uudelleen tarvittaessa kaksi päivää ennen vahvistamisajan päättymistä.
  • Mikäli opiskelija ilmoittautuu tenttiin vahvistamisajan ollessa voimassa, hänen ei tarvitse enää erikseen vahvistaa ilmoittautumistaan.
  • Opiskelija käy vahvistamassa ilmoittautumisen Tentin tiedot ilmoittautuneille -sivulta.
  • Vahvistamisajan päätyttyä tentistä poistetaan opiskelijat, jotka eivät ole vahvistaneet ilmoittautumistaan.
    Huom: Jos tentin vahvistamistoiminto on otettu käyttöön ilmoittautumisen jo alettua, ei vahvistamista vaadita opiskelijoilta, jotka ovat jo ilmoittautuneet.

Opiskelija saa osallistua yhdellä tenttikerralla enintään kahden eri opintojakson tenttiin.

Mikäli opiskelija on ilman pätevää syytä jäänyt pois kahdesta peräkkäisestä saman opintosuorituksen tentistä, joihin hän on ilmoittautunut tai, joissa on tullut hylätyksi, hänen tulee sopia tentaattorin kanssa seuraavasta suoritusmahdollisuudesta.

Tenttiperuutukset

Tenttiperuutukset Korppiin, paitsi jos peruutat osallistumisesi tenttiin vuorokauden sisällä ennen tenttiä, ota yhteys Paula Takalaan, puh. +358408054501 tai e-mail: paula.k.takala(at)jyu.fi (Korppiin tehty peruutus EI välity tuolloin kansliaan).

Tenttitilaisuudesta

Tarkista tenttisali kauppakorkeakoulun www-sivuilta lukukauden tenttilistasta aina ennen tenttiä; osallistujamääristä riippuen saleja saatetaan joutua vaihtamaan tai varaamaan lisää.

Tenttitilaisuuden alkaessa valvoja kutsuu opiskelijat sisään yksi opintojakso kerrallaan. Jos olet ilmoittautunut useampaan tenttiin, sinut kutsutaan sisään viimeisessä ryhmässä. Tentti aloitetaan ensimmäisen sisäänottokierroksen jälkeen. Myöhästyneet otetaan saliin sen jälkeen kun ajoissa tulleet ovat aloittaneet tentin. Myöhästyneitä tentti­jöitä otetaan saliin puoli tuntia tentin alkamisajankohdasta.

Valvoja opastaa opiskelijat istumaan joka toiseen penkkiin salin edestä alkaen. Kaikki ylimääräiset tavarat (laukku, penaali, kännykkä...) jätetään salin etu- tai sivuosaan. Oletuksena on, että tentissä ei saa olla mukana muuta kuin kynä ja kumi. Mikäli jonkin opintojakson tentissä saa käyttää apuvälineitä (esim. laskin, sanakirja) asiasta on ilmoitettu tentin valvojille.

Tenttikysymyksiä ei saa katsoa ennen kuin valvoja on ilmoittanut tenttitilaisuuden alkaneeksi. Tenttiaikaa on 3,5 tuntia, mikäli toisin ei ole ilmoitettu. Varsinaisen tenttitilaisuuden lisäksi järjestetään vähintään yksi uusintatenttikerta.

Tenttijät eivät saa poistua salista puoleen tuntiin tentin alkamisajankohdasta.

Tentin aikana opiskelijat eivät saa keskustella. Mahdollisen tenttivilpin sattuessa opiskelija poistetaan tenttisalista ja asiasta tiedotetaan tentaattorille sekä opintoasiainpäällikölle.

Opiskelijoilta tarkastetaan henkilöllisyys heidän salista poistuessaan.