Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Yleisopinnot

Toisten tiedekuntien ja laitosten tarjoamien opintojen sisältökuvaukset

 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena taloustiede

Seuraavien kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon pääaineena taloustiede kuuluvien yleisopintojen opintojaksokuvaukset löytyvät opintoja tarjoavien yksiköiden verkkosivuilta ja Korppi-opintotietojärjestelmästä:

Kirjasto:

LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet

Matematiikan ja tilastotieteen laitos:

TILP250 Tilastotieteen peruskurssi 1
TILP260 Tilastotieteen peruskurssi 2

Informaatioteknologian tiedekunta:

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä

 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena johtaminen, markkinointi tai laskentatoimi

Seuraavien kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon johtaminen, markkinointi tai laskentatoimi pääaineena kuuluvien yleisopintojen opintojaksokuvaukset löytyvät opintoja tarjoavien yksiköiden verkkosivuilta ja Korppi-opintotietojärjestelmästä:

Kirjasto:

LIB1THP Tiedonhankintakurssi

Matematiikan ja tilastotieteen laitos:

TILP150 Tilastomenetelmien peruskurssi
TILP350 SPSS-kurssi

Informaatioteknologian tiedekunta:

ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä