Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kansainvälistyminen

Opintoihin liittyviä käytännön ohjeita
Tässä osiossa…

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu
Harjoittelu osana pääaineen tai oman opintosuunnan aineopintoja. Ohjeistus harjoittelusuunnitelman ja -raportin tekemiseen.Oppiaineiden harjoitteluvastaavat. Linkki Työelämäpalveluiden JOBS-palveluun. Linkki työelämäpalveluiden palveluihin opiskelijoille.
Harjoittelun rahoitus
Kauppakorkeakoulun harjoittelurahoitus, linkki ulkomaisiin harjoitteluohjelmiin ja -rahoituksiin
Työharjoittelu ulkomailla
Kansainvälisten palveluiden kattava sivusto työharjoittelusta ulkomailla. Tietoa eri harjoitteluohjelmista (mm. Erasmus-harjoittelurahoituksesta sekä yliopiston matka-apurahasta ulkomaiseen työharjoitteluun) sekä käytännön tietoa lähtijöille. Sisältää myös harjoitteluraportteja ja linkkejä työpaikkasivustoille.

Kotikansainvälistyminen

Vinkkejä kotikansainvälistymiseen
Kansainvälistyä voi myös omalla kampuksella, esimerkiksi osallistumalla vieraskieliseen opetukseen, toimimalla tutorina ulkomaalaisille opiskelijoille tai olemalla mukana ylioppilaskunnan kansainvälisessä toiminnassa.

Opiskelijavaihto

Aloita tästä : Vaihto-opintojen suunnittelu
Milloin opiskelijavaihtoon voi lähteä ja mitä siellä voi opiskella.
Vaihdossa suoritetut kurssit mukaan tutkintoon
Opiskelijavaihdon ehtona on että vaihdossa suoritetut opinnot voidaan sisällyttää kauppakorkeakoulussa suoritettavaan tutkintoon.
FIRST
FIRST-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden lähteä opiskelijavaihtoon Venäjälle. Hakuaika vuosittain 1.4.
ISEP
Euroopan ulkopuolelle, etenkin Yhdysvaltoihin suuntaava vaihto-ohjelma. Mukana useita yliopistoja myös Etelä-Amerikasta, Aasiasta sekä Afrikasta. Ohjelmaa koordinoi yliopiston kansainväliset palvelut.
Kauppakorkeakoulun Erasmus-vaihtokohteet
Kauppakorkeakoulun omien Erasmus-sopimusten kautta voit lähteä opiskelijavaihtoon Eurooppaan. Tarjolla on yhteensä 36 partneriyliopistoa 20 eri maassa.
Kauppakorkeakoulun kahdenväliset vaihtokohteet - Yonsein yliopisto, Korea
Kauppakorkeakoulun oma vaihtosopimus.
Lyhyet opintojaksot ulkomailla
Lyhyet alle 3kk:n opintojaksot ulkomailla, esimerkiksi kesäkoulut.
NOREK-verkosto
Kauppatieteiden Nordplus-verkosto tarjoaa vaihtopaikkoja pohjoismaisiin partneriyliopistoihin.
Opiskelijavaihtovalintojen periaatteet
Yliopistotasoiset opiskelijavaihtoon valinnan perusedellytykset ja valintakriteerit koskien kaikkia JY:n opiskelijavaihto-ohjelmia.
Opiskelu ulkomailla
Yliopiston kansainvälisten palveluiden sivusto, johon on koottu runsaasti käytännön tietoa opiskelijavaihdon suunnittelua, hakua ja toteutusta varten.
Yliopiston kahdenväliset vaihtokohteet
Koko yliopiston kattavia kahdenvälisiä vaihtosopimuksia jotka painottuvat Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin. Tällä hetkellä partneriyliopistoja on Euroopassa, Pohjois-ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja Aasiassa. Näitä kohteita koordinoivat yliopiston kansainväliset palvelut.
Yliopiston vaihtosopimusten ulkopuoliset kohteet
Opiskelupaikan ulkomailta voit hankkia myös itsenäisesti, yliopiston solmimien sopimusten ulkopuolelta.