Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Opintoja ohjaavat säädökset ja ohjeet

Opintoihin liittyviä käytännön ohjeita
Tässä osiossa…

Johtosäännöt

Tutkintosääntö
Jyväskylän yliopiston tutkintosääntö

Muut ohjeet

Kursseille ilmoittautuminen
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kontaktiopetuskursseille ilmoittautuminen Korpissa
Muut yliopiston ohjausta ja neuvontaa antavat tahot
Muut yliopiston ohjausta ja neuvontaa antavat tahot
Tenttiin ilmoittautuminen
Ilmoittautumiskäytäntö Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun tentteihin Korpissa
Tiedoksi tenttijöille
Ohjeita tenttiin ilmoittautumisesta ja tenttitilaisuudesta